Úvod Naše služby

ČSN EN ISO 9001:2016 - Management kvality

 
Informace ke stažení v pdf Informační materiál ISO 9001

Systémy managementu kvality

Vzhledem k neustále se zvyšujícím nárokům na systém managementu v organizacích byly mezinárodní standardizační organizací ISO zpracovány normy systému managementu kvality řady ISO 9000.
 
Základní normy systému managementu kvality jsou rozčleněny na:

ČSN EN ISO 9001:2016 - Systémy managementu kvality - Požadavky

V normě ČSN EN ISO 9001 jsou specifikovány požadavky na systém managementu kvality, který mohou organizace používat pro interní aplikaci, certifikaci nebo pro smluvní účely s dodavateli a zákazníky.
 
Využívá se při certifikaci pro nezávislé posouzení schopnosti organizace plnit požadavky normy ČSN EN ISO 9001; pro posouzení zákazníků, plnění požadavků předpisů, vlastních požadavků stanovených pro efektivní fungování všech procesů a neustálého zlepšování systému managementu kvality.

ČSN EN ISO 9004:2010 - Řízení udržitelného úspěchu organizace - Přístup managementu kvality

V normě ČSN EN ISO 9004 je uveden návod na širší rozsah cílů systému managementu kvality, než poskytuje ČSN EN ISO 9001. Je soustředěna zejména na neustálé zlepšování výkonnosti a efektivnosti celé organizace.
 
Využívá se při snaze vrcholového vedení překročit požadavky ČSN EN ISO 9001 a pro neustálé zvyšování výkonnosti organizace.

ČSN EN ISO 9000:2016 - Systémy managementu kvality – Základní principy a slovník

V normě ČSN EN ISO 9000 jsou uvedeny základy a zásady systému managementu kvality a terminologie systému managementu kvality.

Využívá se k vysvětlení používaných termínů v systému managementu kvality a jejich vzájemných vazeb.

Přínosy certifikace systému managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001:2016

 • poskytování služeb i nejnáročnějším zákazníkům a možnost získání nových zákazníků s ohledem na zvyšování jejich spokojenosti;
 • možnost účastnit se výběrových řízení velkých zakázek především ve státní správě;
 • efektivně nastavenými procesy navyšovat tržby, zisk, tržní podíl a tím zvyšovat spokojenost vlastníků, majitelů;
 • prokázání závazku k plnění zákonných požadavků a požadavků předpisů;
 • garance stálosti výrobního procesu a tím i stabilní a vysoké kvality poskytovaných služeb a produktů zákazníkům;
 • prokázání vhodnosti, účinnosti a efektivnosti vybudovaného systému managementu kvality třetí nezávislou stranou;
 • zkvalitnění systému managementu, zdokonalení organizační struktury organizace;
 • zlepšení pořádku a zvýšení efektivnosti v celé organizaci;
 • optimalizace nákladů - redukce provozních nákladů, snížení nákladů na neshodné výrobky, úspora surovin, energie a dalších zdrojů;
 • zvýšení důvěry veřejnosti a státních kontrolních orgánů;
 • vybudovaný samoregulující systém reagující pružně na změny požadavků zákazníků, legislativních požadavků i změn uvnitř i vně organizace (např. nových technologií, organizačních změn apod.)

Nabídka služeb CQS

 • Situační audit
 • Certifikační audit (dvoustupňový), recertifikační audit
 • Audit vedený v anglickém, německém nebo ruském jazyce
 • Certifikát CQS a mezinárodní certifikát  IQNet

Žádost o certifikaci

Žádost o certifikaci ISO 9001 v MS Word Žádost o certifikace ISO 9001
Dotazník k žádosti o certifikaci ISO 9001 ve wordu Dotazník k žádost o certifikace ISO 9001

Poptávkový formulář

Název firmy
Adresa (ulice, PSČ, město)
Kontaktní osoba*
Telefon
E-mail*
Obor podnikání
Celkový počet zaměstnanců
Počet zaměstnanců v certifikovaném systému
Počet poboček firmy
Norma pro certifikaci
 ISO 9001
 ISO 50001
 ISO 14001
 OHSAS 18001
 ISO/IEC 27001
 ISO 13485
 ISO/IEC 20000-1
 HACCP
 ISO 22000
 ISO 3834-2
 SA8000
 ISO/TS 16949
 SUCO
 IQNet SR 10
 SJ - PK
 ISO 22301
 ISO 17660-1
 Jiná: 
Stav přípravy k certifikaci
 Začátek přípravy
 Zkušební provoz systému
 Jiná: 
Požadovaný termín certifikace
Ochrana proti spamu

Zadejte text z obrázku:

* Takto označené pole je nutné vyplnit.

Školení

Metrologie - základy a legislativa16.6.2017
Místo konání: CQS, Praha - Prosek

Interní auditor podle normy ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:201617.5.2017 - 12.9.2017
Místo konání: Praha Prosek

všechna školení

Licence

Osvědčení
o akreditaci

Certifikáty

Členové CQS

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Institut pro testování a certifikaci, a.s. Textilní zkušební ústav s.p. Fyzikálně technický zkušební ústav, s.p. Strojírenský zkušební ústav, s.p.