Úvod Školení

Interní auditor integrovaného systému managmentu (ISO 9001 + ISO 14001 + ISO 45001)

Termín konání: 21.9.2020 - 22.9.2020

Přihlašování již bylo uzavřeno.

Místo konání: Praha - Prosek


  • Nutnost přizpůsobení systému managementu BOZP požadavkům normy ČSN ISO 45001:2018 přináší příležitost k další integraci systému managementu; jak tato norma, tak i norma ČSN EN ISO 14001:2016 kladou na tuto integraci důraz
  • Přínos lze spatřovat v jednotném přístupu k řešení rizik a příležitostí, cílům, interním auditům a dalším prvkům systému managmentu
  • Také norma ČSN EN ISO 19011:2019 popisuje lépe přístup k auditům integrovaného systému managementu
  • Auditoři integrovaného systému managmentu by měli mít základní přehled o vývoji právních požadavků v oblasti ochrany životního prostředí a BOZP

Pozvánka s odborným programem :

  • 21. - 22. 9. 2020

Současně uděluji souhlas dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 se zpracováním mých osobních údajů (jméno, email, telefon) pouze pro účel organizace tohoto kurzu. Tato přihláška bude skartována po vystavení osvědčení o absolvování kurzu, daňového dokladu a po provedení úhrady vložného dle vystaveného daňového dokladu. 


Související školení

Školení

Metrologie - základy a legislativa - ONLINE22.10.2020
Místo konání: CQS, Praha - Prosek

Interní auditor ISO 900115.10.2020
Místo konání: Praha - Prosek

všechna školení

Licence

Osvědčení
o akreditaci

Certifikáty

Členové CQS

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Institut pro testování a certifikaci, a.s. Textilní zkušební ústav s.p. Fyzikálně technický zkušební ústav, s.p. Strojírenský zkušební ústav, s.p.