Úvod Školení

Systém managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001:2018

Termín konání: 24.10.2019

Přihlašování již bylo uzavřeno.

Místo konání: Praha - Prosek


Norma ISO 50001:2019 vyšla v červnu 2018 v anglické verzi; jako ČSN EN ISO byla vydána v lednu 2019. Přechodové období na přizpůsobení systému zavedeného podle starší normy je pouze 18 měsíců.

Proč se norma ISO 50001 mění?

 • Přijímá požadavky na závaznou jednotnou strukturu všech nově vydávaných norem pro systémy managementu
 • Upřesnění požadavků vůči předchozí normě (např. objasnění „přezkoumání spotřeby energie“, „vyloučení druhů energie“ či plánu sběru energetických dat“)
   

Jaké výhody a přidanou hodnotu přinesou změny ISO 50001?

 • Jednotná struktura: 
  • jednodušší čtení a pochopení norem
  • snadnější integrace systémů
 • Zaměření na zainteresované strany a kontext organizace s přínosem pro energetickou hospodárnost
 • Zaměření na vyhledávání a řešení rizik a příležitostí
 • Větší propojení strategie, politiky a cílů k zajištění plnění podnikatelského záměru, tedy hlavního směru podnikání s ohledem na energetickou hospodárnost
 • Jasnější požadavky na dokumentované informace
   

Kurz se koná v zasedací místnosti CQS, Prosecká 412/74, Praha 9 - Prosek dne 24. 10. 2019.

Pozvánka s odborným programem zde:


Vložné: 2.000,-Kč + DPH


Současně uděluji souhlas dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 se zpracováním mých osobních údajů (jméno, email, telefon) pouze pro účel organizace tohoto kurzu. Tato přihláška bude skartována po vystavení osvědčení o absolvování kurzu, daňového dokladu a po provedení úhrady vložného dle vystaveného daňového dokladu.

 


Související školení

Školení

Metrologie - základy a legislativa29.10.2019
Místo konání: CQS, Praha - Prosek

Systém managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001:201824.10.2019
Místo konání: Praha - Prosek

všechna školení

Licence

Osvědčení
o akreditaci

Certifikáty

Členové CQS

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Institut pro testování a certifikaci, a.s. Textilní zkušební ústav s.p. Fyzikálně technický zkušební ústav, s.p. Strojírenský zkušební ústav, s.p.