Úvod TZÚ, s. p.

Textilní zkušební ústav, s.p.

TZÚ je leaderem zkušebnictví a certifikace v textilním oboru a v prádelenství a postupně rozšiřuje své aktivity i do „spřízněných“ oblastí jako je kožedělný a nábytkářský průmysl.

Certifikace

  • Certifikační orgán pro systémy managementu (COS) akreditovaný jako třetí certifikační orgán v ČR - číslo 3003 zaujímá vedoucí postavení v certifikaci textilních podniků a prádelen. Certifikoval v uvedených oborech víc podniků, než všechny další certifikační orgány dohromady. Předností je tradiční znalost oboru, kvalifikace a zkušenosti auditorů.
  • Certifikační orgán pro výrobky(COV) č. 3044 získal autorizaci AO 219 i notifikaci pro EU NB 1021. Stěžejní činností je certifikace textilních výrobků pro značení CE včetně certifikace řízení výroby. Oddělení COV dále uděluje tzv. Certifikační značku, která u odzkoušených výrobků informuje o jeho prověřených vlastnostech. Součástí činností tohoto oddělení je i příprava a certifikace výrobků při výběrových řízeních.

Zkoušení

  • Akreditovaná zkušební laboratoř (AZL) dělá čest svému číslu v akreditaci 1001 a nabízí zkoušky podle bezmála 1000 metod pro všechny druhy textilních výrobků. Stěžejní problematikou zkušebnictví je v současné době bezpečnost a to zjišťování škodlivin, nehořlavosti a odolnosti technických textilií. Do centra zájmu se dostává high-tech o čemž svědčí akreditace ÚCL a hygiena, kvůli níž byla vybudována mikrobiologická laboratoř, která v letošním roce prošla akreditací.

Technická normalizace

  • Kompletnost služeb doplňuje Centrum technické normalizace CTN, které zajišťuje informační služby pro textilní podniky a podílí se aktivně na tvorbě Evropských norem a mezinárodních norem ISO a jejich převodech do soustavy ČSN.

Kalibrace

  • Další specializovanou službou pro obor, kterou zajišťujeme přímo v podnicích je kalibrace přístrojů a zařízení pro zkoušení textilu.

Školení

  • Rozvoj oboru vyžaduje doplňování znalostí, a proto ústav provozuje i vzdělávací středisko. Pomáháme oboru tím, že vzděláváme cílové skupiny, které textil prodávají nebo dále zpracovávají. Pořádáme pravidelná školení pro manažery kvality, interní auditory i obchodníky, kterým předáváme zkušenosti z řešení reklamací, neboť ústav je díky vysoké kvalifikaci, zkušenostem a autoritě pracovníků ústavu soudně znaleckým ústavem.

Akreditované orgány Textilního zkušebního ústavu, s.p., se zavázaly podpisem Etického kodexu Českého institutu pro akreditaci k dalšímu rozvíjení kvality a profesionality svých služeb.


Věříme, že na našich stránkách www.tzu.cz najdete službu nebo informaci, kterou potřebujete. Pokud by tomu tak nebylo, napište nám prosím na marketingtzu@tzu.cz. Uděláme všechno proto, abychom Vám byli užiteční.

Napište nám

Jméno
Příjmení*
Email*
Telefon
Text vzkazu
Ochrana proti spamu

Zadejte text z obrázku:

* Takto označené pole je nutné vyplnit.

Licence

Osvědčení
o akreditaci

Certifikáty

Členové CQS

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Institut pro testování a certifikaci, a.s. Textilní zkušební ústav s.p. Fyzikálně technický zkušební ústav, s.p. Strojírenský zkušební ústav, s.p.