Úvod Naše služby

ISO 14001

 
Informace ke stažení v pdf Informační materiál ISO 14001

Systém environmentálního managementu (EMS)

Vzhledem k neustále se zvyšujícím nárokům zainteresovaných stran (společnost, zákazník, organizace) na systém ochrany životního prostředí a efektivní realizaci v organizacích byl zpracován soubor norem systému environmentálního managementu. 

Normy jsou rozčleněny na:

ISO 14001 - Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití

V ČSN EN ISO 14001 jsou specifikovány požadavky na systém environmentálního managementu (EMS), který mohou organizace používat pro interní aplikaci, certifikaci nebo pro smluvní účely s dodavateli a zákazníky.
Využívá se při certifikaci k nezávislému posouzení schopnosti organizace vytvořit a udržovat postupy k identifikaci environmentálních aspektů svých činností, služeb a výrobků, které mohou řídit a na které mohou podle očekávání mít určitý vliv, plnění právních a jiných požadavků, vlastních požadavků stanovených pro efektivní fungování všech procesů a neustálého zlepšování systému environmentálního managementu.

ISO 14004 - Systémy environmentálního managementu - Všeobecný návod k implementaci

V ISO 14004 je uveden návod na širší rozsah systému environmentálního managementu, než poskytuje ISO 14001. Je soustředěna zejména na neustálé zlepšování výkonnosti a efektivnosti celé organizace.

Přínosy certifikace systému environmentálního managementu podle ISO 14001

 • Zajištění a vylepšení péče o prostředí
 • Uvědomování si vlastní odpovědnosti
 • Zprůhlednění rizik, snížení rizik
 • Profil / Image
 • Motivace zaměstnanců
 • Včasné rozpoznání problémů s prostředím
 • Více záruk o plnění právních a jiných požadavků
 • Plnění zákonné povinnosti - Novela zákona o hospodaření s energií č. 103/2015 Sb. (Zákon č. 406/2000 Sb.)
 • Konkurenční výhody
 • Nástroj řízení, vhodné využívání zdrojů

Nabídka služeb CQS

 • Situační audit
 • Certifikační audit (dvoustupňový), recertifikační audit
 • Audit vedený v anglickém, německém nebo ruském jazyce
 • Certifikát CQS a mezinárodní certifikát IQNET

Žádost o certifikaci

Dotazník k žádosti o certifikaci ISO 14001 ve wordu Dotazník k žádost o certifikace ISO 14001

 

Licence

Náhled licenční smlouvy v pdf Licence pro používání certifikačních značek

Kritéria používání certifikačních značek CQS a IQNET v pdf Kritéria pro používání certifikačních značek


Poptávkový formulář

Název firmy
Adresa (ulice, PSČ, město)
Kontaktní osoba*
Telefon
E-mail*
Obor podnikání
Celkový počet zaměstnanců
Počet zaměstnanců v certifikovaném systému
Počet poboček firmy
Norma pro certifikaci
 ISO 45001
 ISO 9001
 ISO 50001
 ISO 14001
 ISO/IEC 27001
 ISO 13485
 ISO/IEC 20000-1
 HACCP
 ISO 22000
 ISO 3834-2
 IATF 16949
 SUCO
 SJ - PK
 IRIS
 TISAX
 MDR - Zdravotnické prostředky
 ISO 22301
 ISO 17660-1
 Jiná: 
Stav přípravy k certifikaci
 Začátek přípravy
 Zkušební provoz systému
 Jiná: 
Požadovaný termín certifikace
Ochrana proti spamu

Zadejte text z obrázku:

* Takto označené pole je nutné vyplnit.

Licence

Osvědčení
o akreditaci

Certifikáty

Členové CQS

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Institut pro testování a certifikaci, a.s. Textilní zkušební ústav s.p. Fyzikálně technický zkušební ústav, s.p. Strojírenský zkušební ústav, s.p.