Úvod Naše služby

HACCP

 
Informace ke stažení v pdf Informační materiál HACCP

HACCP - Management kritických kontrolních bodů ve výrobě potravin

Systém kritických bodů zajišťuje preventivní a systematický přístup k včasné identifikaci nebezpečí zdravotní závadnosti a k zamezení jeho vzniku. Důsledná aplikace výrazně snižuje nejen zdravotní rizika, ale i ekonomické ztráty ve výrobě.
Systém kritických bodů je zaměřen na klíčové faktory, které ovlivňují bezpečnost a zdravotní nezávadnost potravin v celém potravinovém řetězci od zpracování suroviny až po prodej. Systém HACCP slouží k ovládání biologických, chemických nebo fyzikálních činitelů, které působí na potravinu a mohou porušit její závadnost.
Se zvýšenými požadavky na zdravotní nezávadnost potravin byla zavedena dobrovolná certifikace systému kritických bodů HACCP. Certifikací systému kritických bodů výrobce prokazuje funkční a účinný systém plnění požadavků nad obvyklý rámec vyžadovaný národní legislativou, ověřený nezávislým certifikačním orgánem.

Přínosy certifikace systému kritických bodů

 • plnění požadavků nejnáročnějších zákazníků (obchodních řetězců a nadnárodníchspolečností);
 • prokázání plnění požadavků HACCP nad rámec minimálních požadavků daných národnílegislativou;
 • garance stálosti výrobního procesu a tím i stabilní a vysokou kvalitu poskytovaných služeb a produktů zákazníkům;
 • prokázání vhodnosti, účinnosti a efektivnosti vybudovaného systému kritických bodů třetínezávislou stranou;
 • zkvalitnění systému managementu, zdokonalení organizační struktury organizace;
 • zlepšení pořádku a zvýšení efektivnosti v celé organizaci;
 • optimalizace nákladů - redukce provozních nákladů, snížení nákladů na neshodné výrobky,úspory surovin, energie a dalších zdrojů;
 • snížení ekonomických ztrát ve vztahu k označování, přesnosti plnění, vážení atd.;
 • zvýšení důvěry veřejnosti a státních kontrolních orgánů;
 • snadnější získání státních zakázek.

Nabídka služeb CQS

 • Situační audit
 • Certifikační audit (dvoustupňový), recertifikační audit
 • Audit vedený v anglickém, německém nebo ruském jazyce
 • Certifikát CQS

Žádost o certifikaci

Dotazník k žádosti o certifikaci HACCP v MS Word Dotazník k žádost o certifikace ISO 22000

Licence

Náhled licenční smlouvy v pdf Licence pro používání certifikačních značek

Kritéria používání certifikačních značek CQS a IQNet v pdf Kritéria pro používání certifikačních značek


Poptávkový formulář

Název firmy
Adresa (ulice, PSČ, město)
Kontaktní osoba*
Telefon
E-mail*
Obor podnikání
Celkový počet zaměstnanců
Počet zaměstnanců v certifikovaném systému
Počet poboček firmy
Norma pro certifikaci
 ISO 45001
 ISO 9001
 ISO 50001
 ISO 14001
 ISO/IEC 27001
 ISO 13485
 ISO/IEC 20000-1
 HACCP
 ISO 22000
 ISO 3834-2
 IATF 16949
 SUCO
 SJ - PK
 IRIS
 TISAX
 MDR - Zdravotnické prostředky
 ISO 22301
 ISO 17660-1
 Jiná: 
Stav přípravy k certifikaci
 Začátek přípravy
 Zkušební provoz systému
 Jiná: 
Požadovaný termín certifikace
Ochrana proti spamu

Zadejte text z obrázku:

* Takto označené pole je nutné vyplnit.

Licence

Osvědčení
o akreditaci

Certifikáty

Členové CQS

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Institut pro testování a certifikaci, a.s. Textilní zkušební ústav s.p. Fyzikálně technický zkušební ústav, s.p. Strojírenský zkušební ústav, s.p.