Úvod Naše služby

ISO 3834-2

 
Informace ke stažení v pdf Informační materiál ISO 3834-2

ISO 3834-2 - Management svařování

Certifikace systému managementu kvality při svařování je obecně určena všem organizacím, které vyrábějí svařované výrobky. Výhoda certifikace procesu svařování nezávislou třetí stranou je významná zejména u výrobků, spadajících pod posuzování shody pro jejich označování „označením CE“, jako jsou např. svařované konstrukce, svařování na zakázku, výtahy, tlaková, plynová a zdvihací zařízení, nebo u dodavatelů pro automobilový průmysl, kdy lze tohoto certifikátu využít.

Svařování je považováno na zvláštní proces, jehož výsledek nemůže být vždy ověřen zkoušením po ukončení svařování. Kvalita svaru musí být proto zajišťována v průběhu výroby, nikoliv až zkouškami hotového výrobku. Řízení svařovacích procesů v souladu s ISO 3834-2:2021 zabezpečuje, že jakost svarů konečného výrobku splňuje specifikovaná kritéria.

Vzhledem k větším nárokům na systém managementu jakosti dodavatelů a výrobců, kteří ve svých procesech zabezpečují i proces svařování byl společnou pracovní skupinou Evropské spolupráce pro akreditaci - EA a Evropskou federací pro svařování, spojování a řezání - EWF - vypracován dokument EA – 6/02, jehož účelem je poskytnout základ pro harmonizaci posuzování výrobců, aplikujících procesy svařování.

Norma ISO 3834-1 až 4 „Požadavky na jakost při svařování“, která má čtyři části, definuje požadavky na jakost při svařování jak při výrobě, tak i na montážích a je vhodná tehdy, když je požadováno prokazování schopností výrobce vyrobit svařovanou konstrukci v souladu se specifikovanými kritérii.

Pro prokázání systému zabezpečení jakosti výrobce v oblasti svařování, posuzování i certifikaci podle ISO 9001 je možné použít pouze ISO 3834 -2:2021 „Požadavky na jakost při svařování – Tavné svařování kovových materiálů - Část 2: Vyšší požadavky na jakost“.

ISO 3834-2 - Přínosy certifikace systému managementu kvality v procesech svařování

 • prokázání závazku k plnění zákonných požadavků a požadavků předpisů s důrazem na ty části systému zabezpečení jakosti, které se vztahují na řízení svařování jako „zvláštního procesu“;
 • garance stálosti výrobního procesu svařování a tím i stabilní a vysokou kvalitu poskytovaných služeb a produktů zákazníkům;
 • prokázání vhodnosti, účinnosti a efektivnosti vybudovaného systému managementu kvality třetí nezávislou stranou;
 • zkvalitnění systému managementu, zdokonalení organizační struktury organizace;
 • zlepšení pořádku a zvýšení efektivnosti v celé organizaci, zvláště pak v procesech svařování;
 • optimalizace nákladů - redukce provozních nákladů, snížení nákladů na neshodné výrobky, úspory surovin, energie a dalších zdrojů;
 • zvýšení důvěry veřejnosti a státních kontrolních orgánů k výrobci, který zabezpečuje procesy svařování

Nabídka služeb CQS

 • Situační audit
 • Certifikační audit (dvoustupňový), recertifikační audit
 • Audit vedený v anglickém, německém nebo ruském jazyce
 • Certifikát CQS a mezinárodní certifikát IQNET

Spolupráce s certifikačním orgánem DOM – ZO 13, s.r.o. při certifikaci výrobců železničních kolejových vozidel a jejich částí

CQS spolupracuje s certifikačním orgánem DOM – ZO 13, s.r.o. a nabízí svým zákazníkům možnost získání certifikátů pro potřeby ČD, a.s.

DOM – ZO 13, s.r.o. má od Drážního úřadu Osvědčení o uznání certifikačního orgánu ve smyslu EN 15085 pro certifikaci výrobců železničních kolejových vozidel nebo jejich částí včetně dokončujícího svařování odlitků a rovněž k certifikaci organizací, které konstruují svařovaná železniční kolejová vozidla nebo jejich části nebo nakupují anebo prodávají svařované části pro montáž do těchto vozidel a Pověření Certifikačního střediska Českých drah, a.s. pro systémy managementu kvality při svařování ve smyslu norem ISO 9001 včetně integrovaného procesu svařování dle lSO 3834 a EN 15085 a nebo jako samostatný proces svařování dle ISO 3834 - 2, 3 a EN 15085 u opravců drážních vozidel, opravců a výrobců jejich náhradních dílů pro potřeby ČD, a.s. a jejich dceřiných společností.


 

Žádost o certifikaci

Dotazník k žádosti o certifikaci ISO 3834-2 ve wordu Dotazník k žádost o certifikace ISO 3834-2

Licence

Náhled licenční smlouvy v pdf Licence pro používání certifikačních značek

Kritéria používání certifikačních značek CQS a IQNET v pdf Kritéria pro používání certifikačních značek


Poptávkový formulář

Název firmy
Adresa (ulice, PSČ, město)
Kontaktní osoba*
Telefon
E-mail*
Obor podnikání
Celkový počet zaměstnanců
Počet zaměstnanců v certifikovaném systému
Počet poboček firmy
Norma pro certifikaci
 ISO 45001
 ISO 9001
 ISO 50001
 ISO 14001
 ISO/IEC 27001
 ISO 13485
 ISO/IEC 20000-1
 HACCP
 ISO 22000
 ISO 3834-2
 IATF 16949
 SUCO
 SJ - PK
 IRIS
 TISAX
 MDR - Zdravotnické prostředky
 ISO 22301
 ISO 17660-1
 Jiná: 
Stav přípravy k certifikaci
 Začátek přípravy
 Zkušební provoz systému
 Jiná: 
Požadovaný termín certifikace
Ochrana proti spamu

Zadejte text z obrázku:

* Takto označené pole je nutné vyplnit.

Licence

Osvědčení
o akreditaci

Certifikáty

Členové CQS

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Institut pro testování a certifikaci, a.s. Textilní zkušební ústav s.p. Fyzikálně technický zkušební ústav, s.p. Strojírenský zkušební ústav, s.p.