Úvod Naše služby

ISO 45001

 
Informace ke stažení v pdf Informační materiál ISO 14001

Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Požadavky

Norma je koncipována tak, aby byla použitelná pro organizace všech typů a velikostí a navazuje svojí strukturou na normu ČSN EN ISO 9001  a ČSN EN ISO 14001, aby bylo možno vytvářet systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci souběžně se systémem managementu kvality (QMS) a systémem environmentálního managementu (EMS) organizace.

Při aplikaci ISO 45001 se vychází z analýzy rizik a jejich minimalizace v organizaci s vazbou na jednotlivé činnosti.

Hlavním smyslem aplikace normy je vést organizace k tomu, aby navrhly a zavedly opatření v rámci svých možností vedoucí k předcházení nebezpečí, odstranění, omezení, nebo izolace zaměstnance od potencionálního nebezpečí. V případě, že to možné není, musí být pracovní činnost plánována a řízena pomocí organizačních opatření tak, aby její výkon byl bezpečný a neohrožoval zdraví.

Přínosy certifikace systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle ČSN ISO 45001:2018 pro organizace je:

 • zajišťování a zlepšování systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci přijatého na všech úrovních a všemi funkcemi v organizaci, zejména vrcholovým vedením;
 • systematické omezování rizik, resp. nebezpečí, která ohrožují bezpečnost a zdraví všech osob ovlivňovaných činnostmi, výrobky nebo službami organizace;
 • předcházení a omezení výskytu nemocí z povolání a pracovních úrazů;
 • minimalizace nákladů spojených s nehodami na pracovišti;
 • plnění zákonných požadavků a požadavků předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
 • vybudovaný samoregulující systém, reagující pružně na změny požadavků z legislativních předpisů, bezpečnostních požadavků i změn uvnitř organizace (např. nových technologií, organizačních změn apod.);
 • zvýšení podnikové kultury a corporate identity u svých zainteresovaných stran.

Nabídka služeb CQS

 • Situační audit
 • Certifikační audit (dvoustupňový), recertifikační audit
 • Audit vedený v anglickém, německém nebo ruském jazyce
 • Certifikát CQS a mezinárodní certifikát IQNET

Žádost o certifikaci

Dotazník k žádosti o certifikaci ISO 45001 ve wordu Dotazník k žádost o certifikace ISO 18001

Licence

Kritéria používání certifikačních značek CQS a IQNET v pdf Kritéria pro používání certifikačních značek

Školení (ISO 45001 a další)Poptávkový formulář

Název firmy
Adresa (ulice, PSČ, město)
Kontaktní osoba*
Telefon
E-mail*
Obor podnikání
Celkový počet zaměstnanců
Počet zaměstnanců v certifikovaném systému
Počet poboček firmy
Norma pro certifikaci
 ISO 45001
 ISO 9001
 ISO 50001
 ISO 14001
 ISO/IEC 27001
 ISO 13485
 ISO/IEC 20000-1
 HACCP
 ISO 22000
 ISO 3834-2
 IATF 16949
 SUCO
 SJ - PK
 IRIS
 TISAX
 MDR - Zdravotnické prostředky
 ISO 22301
 ISO 17660-1
 Jiná: 
Stav přípravy k certifikaci
 Začátek přípravy
 Zkušební provoz systému
 Jiná: 
Požadovaný termín certifikace
Ochrana proti spamu

Zadejte text z obrázku:

* Takto označené pole je nutné vyplnit.

Licence

Osvědčení
o akreditaci

Certifikáty

Členové CQS

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Institut pro testování a certifikaci, a.s. Textilní zkušební ústav s.p. Fyzikálně technický zkušební ústav, s.p. Strojírenský zkušební ústav, s.p.