Úvod O nás Reference

Reference

 

Naši spokojení zákazníci:


Vysoká úroveň auditorů i průběh auditu, respektovaný certifikační orgán našimi obchodními partnery


Rychlá komunikace, dodržení časových plánů auditu, vysoká odbornost,praktická znalost problémů v praxi


Spolupráce s CQS byla původně pouze prestižní otázka, ukázalo se ale, že vedle toho poskytuje CQS vynikající servis, školení a disponuje profesionálním týmem.


Bezvadná spolupráce nejen během procesu recertifikace, ale také "před" a "po" jeho konání. Děkujeme!


Dobrý den pane Krůta,
ještě jednou bych Vám chtěl poděkovat za přístup a podporu při zajištění certifikace našich divizí Transport a Bus. Certifikace proběhla úspěšně a poděkování si zaslouží i auditoři, kteří vystupovali profesionálně a korektně.


Dobré odpoledne všem,
rád bych Vám všem touto cestou poděkoval za pomoc, ochotu, hladký průběh a především pochopení pro naše šibeniční termíny při implementaci ISO 50001 do naší společnosti.
Jsme si všichni ve firmě vědomi, že nás čeká ještě mnoho práce, abychom uvedli všechny závazky v rámci implementovaného EnMS do každodenního života a vytěžili ze systému maximum. I z toho důvodu velice děkuji za velmi dobrou spolupráci vám všem a především za vstřícnost a toleranci při respektování našich především termínových požadavků. Ani já, ani kolegové jsme nečekali takto rychlý a vzorný průběh administrace celé naší žádosti o certifikaci.
Přeji vám všem mnoho pracovních i osobních úspěchů a těším se na setkání při dozorových auditech.


S průběhem auditu jsme maximálně spokojeni. Velmi dobrá organizace: Zjištění/připomínky jsou věcné a firma na ně vždy reaguje. Ceníme si auditorů s předešlou výrobní praxí a smyslem pro realitu výrobní firmy


Profesionální přístup, orientace v problematice, vstřícnost při plánování a organizování auditu.


 …...audit pomohl odstranit drobné nedostatky, vyplývající z rutiny.


Výborná znalost problematiky naší společnosti, a proto tím i rychlé pochopení případných problémů.


……certifikační proces CQS nám takto vyhovuje……


Vysoká úroveň certifikačního orgánu, dobrá spolupráce a komunikace…....


 PROČ CERTIFIKOVAT S NÁMI !

Členové CQS

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Institut pro testování a certifikaci, a.s. Textilní zkušební ústav s.p. Fyzikálně technický zkušební ústav, s.p. Strojírenský zkušební ústav, s.p.