Úvod O nás Reference

Reference

 

Naši spokojení zákazníci:


Proces certifikace byl veden způsobem, který nás přesvědčil o velkých zkušenostech auditorů a znalosti prostředí, ve kterém se naše společnost pohybuje při naplňování svých zakázek.


Jedna z mála společností, co to nedělá jen kvůli penězům, ale proto, že je to baví. Certifikační proces je srozumitelný a velmi obohacující a zároveň posuzuje moji práci, zda vše dělám v pořádku.


Celý certifikační proces probíhal na vysoké úrovni, pro zaměstnance byl srozumitelný a jasný. Velká spokojenost ze strany všech zúčastněných.


Důležitý je faktor vcítit se do problémů dané firmy.


Velmi dobrá a profesionální spolupráce, lidský přístup a přesto jasná pravidla a postupy, jasná očekávání a jednoznačné hodnocení. Moc děkujeme a vážíme si naší spolupráce.


Audit byl veden profesionálně a dynamicky, hlavně byl kladen důraz na podstatné otázky. Zjištění z auditu jsou pro nás cenná.


Certifikát IQNet je nutný při prodeji našich výrobků. Systém řízení kvality pomáhá k zachování i zlepšování kvality výrobků, do řízení vtahuje převážnou část pracovníků firmy, podporuje jejich kladný vztah ke kvalitě (pomáhá vedoucím zapojit své podřízení do věčného "boje" o kvalitu)


Bezvadná komunikace, vstřícnost, kvalita poskytovaných služeb - CQS je naším spolehlivým parnerem


Vysoká úroveň auditorů i průběh auditu, respektovaný certifikační orgán našimi obchodními partnery


Rychlá komunikace, dodržení časových plánů auditu, vysoká odbornost,praktická znalost problémů v praxi


Spolupráce s CQS byla původně pouze prestižní otázka, ukázalo se ale, že vedle toho poskytuje CQS vynikající servis, školení a disponuje profesionálním týmem.


Bezvadná spolupráce nejen během procesu recertifikace, ale také "před" a "po" jeho konání. Děkujeme!


Dobrý den pane Krůta,
ještě jednou bych Vám chtěl poděkovat za přístup a podporu při zajištění certifikace našich divizí Transport a Bus. Certifikace proběhla úspěšně a poděkování si zaslouží i auditoři, kteří vystupovali profesionálně a korektně.


Dobré odpoledne všem,
rád bych Vám všem touto cestou poděkoval za pomoc, ochotu, hladký průběh a především pochopení pro naše šibeniční termíny při implementaci ISO 50001 do naší společnosti.
Jsme si všichni ve firmě vědomi, že nás čeká ještě mnoho práce, abychom uvedli všechny závazky v rámci implementovaného EnMS do každodenního života a vytěžili ze systému maximum. I z toho důvodu velice děkuji za velmi dobrou spolupráci vám všem a především za vstřícnost a toleranci při respektování našich především termínových požadavků. Ani já, ani kolegové jsme nečekali takto rychlý a vzorný průběh administrace celé naší žádosti o certifikaci.
Přeji vám všem mnoho pracovních i osobních úspěchů a těším se na setkání při dozorových auditech.


S průběhem auditu jsme maximálně spokojeni. Velmi dobrá organizace: Zjištění/připomínky jsou věcné a firma na ně vždy reaguje. Ceníme si auditorů s předešlou výrobní praxí a smyslem pro realitu výrobní firmy


Profesionální přístup, orientace v problematice, vstřícnost při plánování a organizování auditu.


 …...audit pomohl odstranit drobné nedostatky, vyplývající z rutiny.


Výborná znalost problematiky naší společnosti, a proto tím i rychlé pochopení případných problémů.


Vysoká úroveň certifikačního orgánu, dobrá spolupráce a komunikace…....


 PROČ CERTIFIKOVAT S NÁMI !

Licence

Osvědčení
o akreditaci

Certifikáty

Členové CQS

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Institut pro testování a certifikaci, a.s. Textilní zkušební ústav s.p. Fyzikálně technický zkušební ústav, s.p. Strojírenský zkušební ústav, s.p.