Úvod O nás Reference

Reference

 

Naši spokojení zákazníci:

Chtěl bych vyjádřit maximální spokojenost s přípravou, průběhem a vyhodnocením auditů.
Přístup auditorů byl profesionální, oceňuji jejich odbornost a přínosnou diskusi během auditu. Tato spolupráce nám umožňuje další zlepšování a posouvání integrovaného manažerského systému.


Zákazník CQS od roku 2002, ISO 9001 + ISO 14001 + ISO 45001 + ISO 50001 + ISOIEC 27001


 

 

 

Přínosem je nezávislé posouzení procesů, postupů, které ve společnosti probíhají. Jako důležité vnímáme také ověření předpisové základny, kterou se společnost řídí. Management společnosti je často ovlivněn zažitými procesy a řídí se předpisy, které upravuje v kontextu fungování společnosti. Management proto považujeme za velmi přínosné ověření těchto procesů a předpisů ze strany nezávislého auditora, který není ovlivněn vnitřním fungováním systému a na systém pohlíží z venčí. Příležitosti ke zlepšení od auditorů nevnímá jako kritiku, ale podnět k neustálému zlepšování fungování systému. V neposlední řadě vnímá management auditory jako autoritu, která má komplexní přehled a kompetence v oblasti všech tří norem a ověřuje si u nich správnost nastavení systému řízení kvality, environmentálních aspektů a systému řízení bezpečnosti práce.

Zákazník CQS od roku 2011, ISO 9001 + ISO 14001 + ISO 45001


Zavedený systém kvality nám pomáhá řídit všechny naše aktivity, mít vše zorganizované, pod kontrolou a dobře dokumentované. Certifikát IQNET je tak trochu naší vizitkou, že nám záleží na kvalitě všeho, co děláme. Certifikát navíc pomáhá při účasti na zahraničních zakázkách.


Proces certifikace byl veden způsobem, který nás přesvědčil o velkých zkušenostech auditorů a znalosti prostředí, ve kterém se naše společnost pohybuje při naplňování svých zakázek.


Jedna z mála společností, co to nedělá jen kvůli penězům, ale proto, že je to baví. Certifikační proces je srozumitelný a velmi obohacující a zároveň posuzuje moji práci, zda vše dělám v pořádku.


Celý certifikační proces probíhal na vysoké úrovni, pro zaměstnance byl srozumitelný a jasný. Velká spokojenost ze strany všech zúčastněných.


Důležitý je faktor vcítit se do problémů dané firmy.


Velmi dobrá a profesionální spolupráce, lidský přístup a přesto jasná pravidla a postupy, jasná očekávání a jednoznačné hodnocení. Moc děkujeme a vážíme si naší spolupráce.


Audit byl veden profesionálně a dynamicky, hlavně byl kladen důraz na podstatné otázky. Zjištění z auditu jsou pro nás cenná.


Certifikát IQNet je nutný při prodeji našich výrobků. Systém řízení kvality pomáhá k zachování i zlepšování kvality výrobků, do řízení vtahuje převážnou část pracovníků firmy, podporuje jejich kladný vztah ke kvalitě (pomáhá vedoucím zapojit své podřízení do věčného "boje" o kvalitu)


Bezvadná komunikace, vstřícnost, kvalita poskytovaných služeb - CQS je naším spolehlivým parnerem


Vysoká úroveň auditorů i průběh auditu, respektovaný certifikační orgán našimi obchodními partnery


Rychlá komunikace, dodržení časových plánů auditu, vysoká odbornost,praktická znalost problémů v praxi


Spolupráce s CQS byla původně pouze prestižní otázka, ukázalo se ale, že vedle toho poskytuje CQS vynikající servis, školení a disponuje profesionálním týmem.


Bezvadná spolupráce nejen během procesu recertifikace, ale také "před" a "po" jeho konání. Děkujeme!


Dobrý den pane Krůta,
ještě jednou bych Vám chtěl poděkovat za přístup a podporu při zajištění certifikace našich divizí Transport a Bus. Certifikace proběhla úspěšně a poděkování si zaslouží i auditoři, kteří vystupovali profesionálně a korektně.


Dobré odpoledne všem,
rád bych Vám všem touto cestou poděkoval za pomoc, ochotu, hladký průběh a především pochopení pro naše šibeniční termíny při implementaci ISO 50001 do naší společnosti.
Jsme si všichni ve firmě vědomi, že nás čeká ještě mnoho práce, abychom uvedli všechny závazky v rámci implementovaného EnMS do každodenního života a vytěžili ze systému maximum. I z toho důvodu velice děkuji za velmi dobrou spolupráci vám všem a především za vstřícnost a toleranci při respektování našich především termínových požadavků. Ani já, ani kolegové jsme nečekali takto rychlý a vzorný průběh administrace celé naší žádosti o certifikaci.
Přeji vám všem mnoho pracovních i osobních úspěchů a těším se na setkání při dozorových auditech.


S průběhem auditu jsme maximálně spokojeni. Velmi dobrá organizace: Zjištění/připomínky jsou věcné a firma na ně vždy reaguje. Ceníme si auditorů s předešlou výrobní praxí a smyslem pro realitu výrobní firmy


Profesionální přístup, orientace v problematice, vstřícnost při plánování a organizování auditu.


 …...audit pomohl odstranit drobné nedostatky, vyplývající z rutiny.


Výborná znalost problematiky naší společnosti, a proto tím i rychlé pochopení případných problémů.


Vysoká úroveň certifikačního orgánu, dobrá spolupráce a komunikace…....


 PROČ CERTIFIKOVAT S NÁMI !

Licence

Osvědčení
o akreditaci

Certifikáty

Členové CQS

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Institut pro testování a certifikaci, a.s. Textilní zkušební ústav s.p. Fyzikálně technický zkušební ústav, s.p. Strojírenský zkušební ústav, s.p.