Úvod Naše služby

ISO 50001

 
Informace ke stažení v pdf Informační materiál ISO 9001

Systémy managementu hospodaření s energií (EnMS) - Požadavky s návodem k použití

Vzhledem k neustále se zvyšujícím nárokům zainteresovaných stran (společnost, zákazník, organizace) na systém managementu hospodaření s energií a efektivní realizaci v organizacích byla zpracována norma systému managementu hospodaření s energií.

ISO 50001 - Systémy managementu hospodaření s energií (EnMS)- Požadavky s návodem k použití

Norma specifikuje požadavky na systém managementu hospodaření s energií tak, aby bylo organizacím umožněno vytváření politik a cílů, které berou v úvahu závazné povinnosti a informace týkajících se významných užití energie. Norma je určena pro všechny druhy a velikosti organizací, bez ohledu na jejich geografické, kulturní a společenské podmínky, tzn. že ji můžeme aplikovat jak v těžkém průmyslu, tak třeba v pohostinství nebo státní správě.

Norma je členěna do kapitol, přičemž jejich struktura je obdobná jako v normě ISO 14001 (EMS). To představuje pro organizace, které mají zavedený systém environmentálního managementu podstatné zjednodušení při implementaci normy ISO 50001 (EnMS). Norma však může být v organizaci zavedena i samostatně s jinými systémy managementů a rovněž může být použita pro účely certifikace třetí stranou.

Přínosy certifikace systému managementu hospodaření s energií podle ISO 50001

  • plnění zákonné povinnosti - Novela zákona o hospodaření s energií č. 103/2015 Sb. (Zákon č. 406/2000 Sb.)
  • pomoc organizacím při vytváření systémů managementu a procesů nezbytných pro zlepšování energetické hospodárnosti;
  • snižování nákladů a emisí skleníkových plynů prostřednictvím systémového přístupu k managementu energií;
  • uvědomování si vlastní odpovědnosti;
  • profil / Image;
  • konkurenční výhody.

Nabídka služeb CQS

  • Situační audit
  • Certifikační audit (dvoustupňový), recertifikační audit
  • Audit vedený v anglickém, německém nebo ruském jazyce
  • Certifikát CQS a mezinárodní certifikát IQNET

Žádost o certifikaci

Dotazník k žádosti o certifikaci ISO 50001 ve wordu Dotazník k žádost o certifikace ISO 50001

Licence

Náhled licenční smlouvy v pdf Licence pro používání certifikačních značek

Kritéria používání certifikačních značek CQS a IQNET v pdf Kritéria pro používání certifikačních značek


Školení (ISO 50001 a další)Poptávkový formulář

Název firmy
Adresa (ulice, PSČ, město)
Kontaktní osoba*
Telefon
E-mail*
Obor podnikání
Celkový počet zaměstnanců
Počet zaměstnanců v certifikovaném systému
Počet poboček firmy
Norma pro certifikaci
 ISO 45001
 ISO 9001
 ISO 50001
 ISO 14001
 ISO/IEC 27001
 ISO 13485
 ISO/IEC 20000-1
 HACCP
 ISO 22000
 ISO 3834-2
 IATF 16949
 SUCO
 SJ - PK
 IRIS
 TISAX
 MDR - Zdravotnické prostředky
 ISO 22301
 ISO 17660-1
 Jiná: 
Stav přípravy k certifikaci
 Začátek přípravy
 Zkušební provoz systému
 Jiná: 
Požadovaný termín certifikace
Ochrana proti spamu

Zadejte text z obrázku:

* Takto označené pole je nutné vyplnit.

Školení

Metrologie - základy a legislativa18.6.2024
Místo konání: Praha - Prosek

Interaktivní kurz Interní auditor ISO 1348511.4.2024
Místo konání: Praha - Prosek

všechna školení

Licence

Osvědčení
o akreditaci

Certifikáty

Členové CQS

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Institut pro testování a certifikaci, a.s. Textilní zkušební ústav s.p. Fyzikálně technický zkušební ústav, s.p. Strojírenský zkušební ústav, s.p.