Úvod O nás Členové CQS SZÚ, s.p.

Strojírenský zkušební ústav, s.p.

Strojírenský zkušební ústav, s.p. (SZÚ) je jednou z největších akreditovaných zkušebních a certifikačních organizací v České republice. Nabízí široké spektrum služeb v různých oblastech a výrobkových oborech.

Certifikace

 • Akreditovaný certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu č. 3007 v oborech výrob a v nich aplikovaných procesů svařování, distribuce a služeb ve strojírenství, výrobě zdravotnických prostředků v oborech, které s nimi souvisejí, a certifikaci systému managementu bezpečnosti. Vedoucí auditoři jsou držiteli osobních certifikátů QA a EOQ. Mají rovněž dlouhodobou praxi v prověřování SM v podnicích s českou i zahraniční majetkovou účastí
 • Akreditovaný certifikační orgán pro certifikaci pracovníků č. 3088 pro certifikaci kontrolních techniků manipulačních vozíků, instruktorů a zkušebních komisařů obsluhy manipulačních vozíků, mechaniků šroubových spojů a odpovědných techniků šroubových spojů podle ČSN EN 1591-4:2014
 • Akreditovaný certifikační orgán pro certifikaci výrobků č. 3040 – certifikace strojních, elektrických, tlakových, topných a plynových zařízení, stavebních výrobků, hraček, potřeb pro dětská hřiště a sportoviště, osobních ochranných prostředků, potřeb pro dílnu, kancelář, sport a domácnost.

Certifikace pro podporu exportu

Poskytujeme široký výběr značek, které pomohou zvýšit důvěryhodnost vašich výrobků na domácím i zahraničním trhu. Některé z těchto značek vydáváme přímo my, pro jiné jsme uznanou laboratoří a další dokážeme zajistit prostřednictvím našich partnerů. Jedná se například o tyto značky:

 • DIN Geprüft – Naše zkušebna otopných těles a zkušebna tepelných čerpadel byly schváleny mezi prestižní akreditované zkušební laboratoře DIN CERTCO. Naše protokoly o zkoušce tak lze využít pro získání této certifikační značky kvality.
 • Enplus® – Poskytujeme komplexní služby v oblasti certifikace dřevních pelet včetně vydání certifikátu ENplus®. Jsme certifikačním, inspekčním a zkušebním orgánem uznaným  European Pellet Council (EPC) pro mezinárodní certifikaci dřevních pelet ENplus®. Pro tuto činnost disponujeme vlastní akreditovanou laboratoří a odborníky, kteří mají v této oblasti dlouholeté zkušenosti.
 • MCS – Jsme certifikačním místem pro skupiny výrobků a požadavků na ně, dle MCS část 007 (tepelná čerpadla), 008 (Výrobky spalující tuhá paliva z biomasy) a část 010 (audity řízení výroby podniku FPC)
 • UIAA - Již od roku 2006 jsme akreditovanou zkušební laboratoří UIAA (International Mountaineering and Climbing Federation) a provádíme kompletní rozsah zkoušek a testů dle předpisů UIAA.
 • Flamme Verte – Jsme jednou ze 13 uznaných laboratoří programu Flamme Verte. V jeho rámci jsou testována lokální topidla spalující dřevo a dřevěné pelety. Pro výrobce, kteří chtějí uvést své výrobky na francouzský trh znamená certifikační značka Flamme Verte významnou výhodu.
 • HP Keymark – Program KEYMARK pro tepelná čerpadla je ve vlastnictví Evropského výboru pro normalizaci (CEN). Certifikáty jsou udělovány nezávislými certifikačními orgány výrobkům, které splňují veškeré požadavky programu. Jsme jedním z mála certifikačních orgánů, u kterých si výrobci mohou podat žádost o získání certifikace KEYMARK.
 • UKCA - Oficiálně spolupracujeme s certifikační organizací UL LL. Díky této spolupráci umíme zprostředkovat certifikaci UKCA pro britský trh.

Zkoušení

 • Akreditovaná zkušební laboratoř AZL č. 1045 - Na základním pracovišti v Brně nabízí zkoušení a posuzování parametrů spotřebičů na tuhá paliva (kamna, kotle, krby sporáky..), tepelných čerpadel, otopných těles, ohřívačů vody a vzduchu, hořáků, klimatizačních zařízení, čistíren odpadních vod, strojírenských výrobků, plynových a tlakových zařízení, stavebních výrobků, osobních ochranných prostředků, zdravotnických prostředků a jejich mechanické a elektrické bezpečnosti, včetně zkoušek EMC, materiálové zkoušky. V odštěpném závodě v Jablonci nad Nisou zkoušky strojních a elektrických zařízení, strojírenských a stavebních výrobků, manipulační a zdvihací techniky, tlakových zařízení, potřeb pro školu, dílnu, kancelář a domácnost, hračky, osobní ochranné pomůcky (pracovní a horolezecké), sportovní potřeby, vybavení dětských hřišť apod., pevnostní zkoušky materiálů. Zkušební laboratoř v Brně je také jedinou zahraniční laboratoří akreditovanou DVGW (Německo) pro plynové spotřebiče a armatury.

Inspekce

 • Akreditovaný inspekční orgán č. 4008 - pro inspekční činnost typu A při posuzování shody u nových a provozovaných tlakových, zdvihacích, elektrických, plynových a jaderně energetických zařízení, výtahů, technologických celků.

Kalibrace

 • Akreditovaná kalibrační laboratoř č. 2280 - zajišťuje na pracovišti v Jablonci nad Nisou kalibrace pracovních měřidel v oboru délka a na pracovišti v Brně kalibrace měřidel tlaku a teploty.

Technická normalizace

 • SZÚ je Centrem technické normalizace, které se podílí na tvorbě evropských norem a jejich zavádění do soustavy norem ČSN pro obor spotřebičů plynných a pevných paliv a pro tlaková zařízení.

Navštivte naše stránky www.szutest.cz  

Napište nám

Jméno
Příjmení*
Email*
Telefon
Text vzkazu
Ochrana proti spamu

Zadejte text z obrázku:

* Takto označené pole je nutné vyplnit.

Licence

Osvědčení
o akreditaci

Certifikáty

Členové CQS

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Institut pro testování a certifikaci, a.s. Textilní zkušební ústav s.p. Fyzikálně technický zkušební ústav, s.p. Strojírenský zkušební ústav, s.p.