Úvod O nás

O nás

V roce 1993 se sedm významných organizací z oblasti zkoušení a certifikace dohodlo, že sdruží své finanční a personální zdroje a vytvoří společný certifikační orgán pro systémy jakosti (CQS) se širokým polem působnosti. V roce 1996 byl certifikační orgán CQS akreditován národním akreditačním orgánem ČIA k certifikaci systémů jakosti. Od té doby, již téměř 30 let pravidelně podstupujeme reakreditační audity a rozšiřujeme naše portfolio.

V roce 1998 se CQS stalo plnoprávným členem IQNET, celosvětové sítě certifikačních orgánů vydávající uznávané certifikáty systémů managementu ve více než 36 zemích celého světa.

PROČ CERTIFIKOVAT S NÁMI !

  • audity jsou prováděny odborně kvalifikovanými a zkušenými auditory
  • získáte důvěryhodný a prestižní certifikát
  • upevníte své postavení na českém i mezinárodním trhu
  • zvýšíte svoji konkurenceschopnost
  • prokážete plnění kvalifikačních předpokladů nejen v rámci veřejných zakázek
  • snížíte čas a náklady prováděním integrovaných auditů
  • posílíte své právní povědomí
  • můžete své systémy efektivně prezentovat pomocí certifikačních značek CQS a IQNET
  • získáte možnost účasti na vzdělávacích akcích CQS

CQS pokrývá svou činností všechna průmyslová odvětví a široký sortiment služeb:

Prohlášení o nestrannosti

Management certifikačního orgánu CQS se zavazuje zajistit nestrannost svých certifikačních aktivit a aktivně ošetřit všechny možné hrozby aktuálních nebo možných konfliktů zájmu, které by mohly ovlivnit certifikační a kontrolní činnost certifikačního orgánu CQS. Zajišťuje koordinaci a management zaměstnanců a auditorů a jejich činnosti v rámci certifikačního procesu. Nestrannost certifikačního orgánu CQS je monitorována Koordinační a metodickou komisí, která přezkoumává rizika spojená s možným konfliktem zájmů, rozhoduje o způsobu realizace každého obchodního případu a dohlíží nad správností a korektností jeho realizace. Certifikační orgán CQS, jehož jediná činnost je certifikace systémů managementu, nevykazuje žádné poradenské aktivity. Správnost a nestrannost postupů certifikačního orgánu CQS je kontrolována nezávislou Radou pro certifikaci, ke které je možné vznášet i případné stížnosti.

Všeobecné informace

Etický kodex

 

Informace o zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou u CQS z.s. zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem.

Pokud jsou u CQS z.s. zpracovávány Vaše osobní údaje, máte právo:
•    požadovat informaci o zpracování Vašich osobních údajů,
•    požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům,
•    požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané u CQS z.s. jsou nepřesné),
•    požadovat vymazání Vašich osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování,
•    vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
•    požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste CQS z.s. poskytl/a,
•    podat stížnost u dozorového orgánu.

Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vaším předchozím souhlasem, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
Svá práva vůči CQS z.s. uplatňujte u výkonného ředitel CQS z.s.

Napište nám

Jméno
Příjmení*
Email*
Telefon
Text vzkazu
Ochrana proti spamu

Zadejte text z obrázku:

* Takto označené pole je nutné vyplnit.

Školení

Metrologie - základy a legislativa18.6.2024
Místo konání: Praha - Prosek

Interaktivní kurz Interní auditor ISO 1348511.4.2024
Místo konání: Praha - Prosek

všechna školení

Licence

Osvědčení
o akreditaci

Certifikáty

Členové CQS

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Institut pro testování a certifikaci, a.s. Textilní zkušební ústav s.p. Fyzikálně technický zkušební ústav, s.p. Strojírenský zkušební ústav, s.p.