Úvod O nás

O nás

PROČ CERTIFIKOVAT S NÁMI !

V roce 1993 se sedm významných organizací z oblasti zkoušení a certifikace dohodlo, že sdruží své finanční a personální zdroje a vytvoří společný certifikační orgán pro systémy jakosti (CQS) se širokým polem působnosti. V roce 1996 byl certifikační orgán CQS akreditován národním akreditačním orgánem ČIA k certifikaci systémů jakosti. V roce 2000 byl certifikační orgán CQS akreditován národním certifikačním orgánem ČIA i pro certifikaci systémů environmentálního managementu. Dále je certifikační orgán CQS akreditován národním certifikačním orgánem ČIA pro certifikaci systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví a v roce 2005 byl certifikační orgán CQS akreditován Slovenskou národní akreditační službou pro certifikaci systémů managementu bezpečnosti informací. V roce 2008 byl certifikační orgán CQS reakreditován národním certifikačním orgánem ČIA podle nové normy pro certifikační orgány ČSN EN ISO/IEC 17021 pro všechny systémy. V roce 2013 byl certifikační orgán CQS opět reakreditován národním certifikačním orgánem ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17021:2011 pro všechny systémy.

V roce 1998 se CQS stalo plnoprávným členem IQNET, celosvětové sítě certifikačních orgánů vydávající uznávané certifikáty systémů managementu ve více než 30 zemích celého světa.

CQS pokrývá svou činností všechna průmyslová odvětví a široký sortiment služeb:

CQS využívá vysoké kvalifikace a zkušeností svých auditorů. Auditoři CQS jsou vyškoleni u IQNET (mezinárodní síť certifikačních orgánů pro certifikaci systémů managementu), BSI-QA (britský normalizační institut), v kurzech AFNOR (francouzský normalizační institut), SQS (švýcarský certifikační orgán) a českých certifikačních orgánů pro certifikaci personálu. Auditoři jsou držiteli osobního certifikátu QA a mnozí z nich osobního certifikátu EOQ (Evropské organizace pro jakost).

Prohlášení o nestrannosti

Management certifikačního orgánu CQS se zavazuje zajistit nestrannost svých certifikačních aktivit a aktivně ošetřit všechny možné hrozby aktuálních nebo možných konfliktů zájmu, které by mohly ovlivnit certifikační a kontrolní činnost certifikačního orgánu CQS. Zajišťuje koordinaci a management zaměstnanců a auditorů a jejich činnosti v rámci certifikačního procesu. Nestrannost certifikačního orgánu CQS je monitorována Koordinační a metodickou komisí, která přezkoumává rizika spojená s možným konfliktem zájmů, rozhoduje o způsobu realizace každého obchodního případu a dohlíží nad správností a korektností jeho realizace. Certifikační orgán CQS, jehož jediná činnost je certifikace systémů managementu, nevykazuje žádné poradenské aktivity. Správnost a nestrannost postupů certifikačního orgánu CQS je kontrolována nezávislou Radou pro certifikaci, ke které je možné vznášet i případné stížnosti.

Všeobecné informace

Etický kodex

 

Informace o zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou u CQS z.s. zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem.

Pokud jsou u CQS z.s. zpracovávány Vaše osobní údaje, máte právo:
•    požadovat informaci o zpracování Vašich osobních údajů,
•    požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům,
•    požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané u CQS z.s. jsou nepřesné),
•    požadovat vymazání Vašich osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování,
•    vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
•    požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste CQS z.s. poskytl/a,
•    podat stížnost u dozorového orgánu.

Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vaším předchozím souhlasem, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
Svá práva vůči CQS z.s. uplatňujte u výkonného ředitel CQS z.s.

Napište nám

Jméno
Příjmení*
Email*
Telefon
Text vzkazu
Ochrana proti spamu

Zadejte text z obrázku:

* Takto označené pole je nutné vyplnit.

Členové CQS

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Institut pro testování a certifikaci, a.s. Textilní zkušební ústav s.p. Fyzikálně technický zkušební ústav, s.p. Strojírenský zkušební ústav, s.p.