Úvod Naše služby

ISO 22301 - Systémy managementu kontinuity podnikání (BCM)

 Informace ke stažení v pdf 
Systém managementu kontinuity podnikání (BCM) je komplexní proces řízení, který identifikuje potenciální hrozby pro organizaci jako celek a dopady na podnikatelské činnosti, které by mohly způsobit, pokud by nastaly, a který poskytuje rámec pro vybudování odolnosti organizace se schopností efektivní odezvy, která ochraňuje zájmy jejich klíčových zúčastněných osob, dobré jméno, obchodní značku a činnosti vytvářející hodnoty.
 
Systém management kontinuity podnikání poskytuje dostupnost procesů (činností) a zdrojů pro zajištění kontinuálního dosažení kritických cílů v organizaci.

Hlavním cílem je umožnit vedení organizace řídit své podnikání i za nepříznivých podmínek zavedením vhodné odolnosti strategie, cílů obnovy, zachování kontinuity podnikání a plánů krizového managementu.

Cílem BCM je poskytnout odpovědi na následující otázky:
 •     Jak může organizace i nadále poskytovat své služby zákazníkům?
 •     Jak bude organizace nadále fungovat?
 •     Jak dlouho se může organizace udržet nebo přežít v průběhu katastrofy (v případě, že je nefunkční)?
 •     Jak minimalizovat ztráty a dopady?
 •     Jak organizace zotaví a znovu se navrátí zpět do normálního stavu?
 •     Jak dosáhne organizace nákladově efektivní obnovení po přerušení?
 •     Jak efektivně řídit organizaci a reagovat v průběhu krize?
Certifikace Systému managementukontinuity podnikání dle mezinárodní normy ISO 22301 je k dispozici prostřednictvím sítě partnerů IQNet pokrývajících víc jak 50 zemí včetně České republiky prostřednictví CQS.

Přínosy certifikace systému managementu kontinuity podnikání

Certifikace může probíhat i formou více na sebe navazujících situačních auditů, které jsou pro organizaci zároveň průpravou a školením, zejména v těchto oblastech:
 •     Analýza dopadů na podnikání;
 •     Analýza rizik;
 •     Management rizik.

Proces certifikace BCM

 • Vaše příprava
 • Požadavek o certifikaci u IQNET (přímo nebo přes CQS)
 • Certifikační audit
 • Dosažení certifikace
 • Dozorové audity
 • Recertifikační audit


Poptávkový formulář

Název firmy
Adresa (ulice, PSČ, město)
Kontaktní osoba*
Telefon
E-mail*
Obor podnikání
Celkový počet zaměstnanců
Počet zaměstnanců v certifikovaném systému
Počet poboček firmy
Norma pro certifikaci
 ISO 45001
 ISO 9001
 ISO 50001
 ISO 14001
 ISO/IEC 27001
 ISO 13485
 ISO/IEC 20000-1
 HACCP
 ISO 22000
 ISO 3834-2
 IATF 16949
 SUCO
 SJ - PK
 ISO 22301
 ISO 17660-1
 Jiná: 
Stav přípravy k certifikaci
 Začátek přípravy
 Zkušební provoz systému
 Jiná: 
Požadovaný termín certifikace
Ochrana proti spamu

Zadejte text z obrázku:

* Takto označené pole je nutné vyplnit.

Členové CQS

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Institut pro testování a certifikaci, a.s. Textilní zkušební ústav s.p. Fyzikálně technický zkušební ústav, s.p. Strojírenský zkušební ústav, s.p.