Úvod Naše služby

ISO 22000

 
Informace ke stažení v pdf Informační materiál ISO 22000

ISO 22000 - Management bezpečnosti potravin

Norma ISO 22000 "Systémy managementu bezpečnosti potravin – Požadavky na organizaci v potravinovém řetězci“ je uzpůsobena pro organizace v potravinovém řetězci, které chtějí garantovat svým zákazníkům, že jejich produkty jsou vyrobeny s požadavky na bezpečnost potravin.

Za potravinový řetězec jsou považovány veškeré činnosti od zemědělské prvovýroby přes zpracovatelský průmysl, distribuci až konečný prodej potravin či pokrmů. Norma zahrnuje požadavky na bezpečnost potravin nejen u výrobců potravin, ale zahrnuje i oblast zemědělské prvovýroby, subdodavatelé, obchodníky, stravovací společnosti či distributory.

Členění normy je srovnatelné s normou ISO 9001.

Důraz je kladen především na systémovou stránku, na principy HACCP a na podpůrná bezpečnostní opatření, jako je správná provozní praxe (GMP), správná zemědělská praxe (GAP), správná veterinární praxe (GVP), správná hygienická praxe (GHP), správná distribuční praxe (GDP), správná sanitační praxe (GSP) atd.

Zavedením této normy vytvoří firma prostředí k vyloučení kontaminace produktu, což je významný faktor pro udržení přízně konečných zákazníků (v případě nálezu kontaminujícího tělesa v potravině či pet food nebo pokrmu zákazník mnohdy produkt nereklamuje, jen si příště výrobek nekoupí a varuje před ním své známé)

Jedná se o potravinářský standard, který:

 • je mezinárodně schválený, uznávaný a akceptovaný;
 • zahrnuje celkový systém managementu bezpečnosti potravin - překračuje požadavky HACCP;
 • je aplikovatelný na všechny organizace, které jakýmkoliv způsobem dodávají do potravinářského řetězce;
 • zahrnuje a podporuje principy HACCP, formulované Codexem Alimentarius
 • je prvním krokem k zavedení a řízení dalších náročných potravinářských standardů uznávaných Globální iniciativou pro bezpečnost potravin (GFSI), např. FSSC, IFS, BRC

ČSN EN ISO 22000 - přínosy certifikace systému managementu bezpečnosti potravin

 • plnění požadavků nejnáročnějších zákazníků (obchodních řetězců a nadnárodních společností);
 • prokázání plnění požadavků nad rámec minimálních požadavků daných národní legislativou;
 • garance stálosti výrobního procesu a tím i stabilní a vysokou kvalitu poskytovaných služeb a produktů zákazníkům;
 • vytvoření prostředí k vyloučení kontaminace produktu, což je významný faktor pro udržení přízně konečných zákazníků;
 • prokázání vhodnosti, účinnosti a efektivnosti vybudovaného systému třetí nezávislou stranou;
 • zkvalitnění systému managementu, zdokonalení organizační struktury organizace;
 • zlepšení pořádku a zvýšení efektivnosti v celé organizaci;
 • optimalizace nákladů - redukce provozních nákladů, snížení nákladů na neshodné produkty, úspory surovin, energie a dalších zdrojů;
 • snížení ekonomických ztrát ve vztahu k označování, přesnosti plnění, vážení atd.
 • zvýšení důvěry veřejnosti a státních kontrolních orgánů snadnější získání státních zakázek;
 • první krok k zavedení a řízení dalších náročných potravinářských standardů uznávaných Globální iniciativou pro bezpečnost potvravin (GFSI), např. FSSC, IFS či BRC.

Nabídka služeb CQS

 • Situační audit
 • Certifikační audit (dvoustupňový), recertifikační audit
 • Audit vedený v anglickém, německém nebo ruském jazyce
 • Certifikát CQS a mezinárodní certifikát IQNET· je mezinárodně schválený, uznávaný a akceptovaný

Žádost o certifikaci

Dotazník k žádosti o certifikaci ISO 22000 ve wordu Dotazník k žádost o certifikace ISO 22000

Licence

Náhled licenční smlouvy v pdf Licence pro používání certifikačních značek

Kritéria používání certifikačních značek CQS a IQNET v pdf Kritéria pro používání certifikačních značek


Poptávkový formulář

Název firmy
Adresa (ulice, PSČ, město)
Kontaktní osoba*
Telefon
E-mail*
Obor podnikání
Celkový počet zaměstnanců
Počet zaměstnanců v certifikovaném systému
Počet poboček firmy
Norma pro certifikaci
 ISO 45001
 ISO 9001
 ISO 50001
 ISO 14001
 ISO/IEC 27001
 ISO 13485
 ISO/IEC 20000-1
 HACCP
 ISO 22000
 ISO 3834-2
 IATF 16949
 SUCO
 SJ - PK
 IRIS
 TISAX
 MDR - Zdravotnické prostředky
 ISO 22301
 ISO 17660-1
 Jiná: 
Stav přípravy k certifikaci
 Začátek přípravy
 Zkušební provoz systému
 Jiná: 
Požadovaný termín certifikace
Ochrana proti spamu

Zadejte text z obrázku:

* Takto označené pole je nutné vyplnit.

Licence

Osvědčení
o akreditaci

Certifikáty

Členové CQS

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Institut pro testování a certifikaci, a.s. Textilní zkušební ústav s.p. Fyzikálně technický zkušební ústav, s.p. Strojírenský zkušební ústav, s.p.