Úvod Naše služby

IRIS - International Railway Industry Standard

Informace ke stažení v pdf Informační materiál IRIS

 

 

 

Certifikace systému managementu podle IRIS (International Railway Industry Standard)

S ohledem na specifické požadavky železničního průmyslu na systém managementu kvality dodavatelů a jejich harmonizaci, byly požadavky normy ISO 9001 doplněny mezinárodní pracovní skupinou expertů pro sektor železničního průmyslu (UNIFE) a vydány jako norma ISO/TS 22163. Pracovní skupina, inicializovaná UNIFE (Association of the European Rail Industry) je podporována operátory, systémovými integrátory a výrobci zařízení pro železnici.
ISO/TS 22163 specifikuje požadavky na systém managementu kvality výrobců komponent pro železniční průmysl. Zahrnuje v plném rozsahu požadavky ISO 9001 a další zvláštní požadavky na systém managementu kvality, které jsou požadovány integrátory a provozovateli na železnici.
Využívá se při certifikaci pro nezávislé posouzení schopnosti organizace plnit požadavky ISO/TS 22163, zákazníků, požadavky předpisů a vlastních požadavků stanovených pro efektivní fungování všech procesů a neustálého zlepšování systému managementu kvality.

Norma obsahuje i pokyny pro její praktickou aplikaci

 • Dodavatelé nemusí zveřejňovat citlivé informace o svém podnikání. Výsledky auditů jsou důvěrné a ochráněné;
 • Schvalování certifikačních orgánů pro provádění certifikací je transparentní a jasné a UNIFE uznalo jako způsobilé pro tyto účely jen omezené množství velmi kvalifikovaných certifikačních autorit;
 • Rozsah auditu je přesně daný podle velikosti organizace a množství poboček;
 • ISO/TS 22163 je založená na struktuře ISO 9001 a je doplněna o požadavky specifické pro potřeby železničního průmyslu, jako např. projektový management v rámci návrhu a vývoje, management rizik, RAMS, LCC; 

Norma ISO/TS 22163 obsahuje:

 • Povinné požadavky vyjádřené slovem „musí“.
 • Doporučené požadavky pro zvýšení úrovně vyspělosti systému vyjádřené výrazem “měl by“.

Metodologie posuzování

 • Výsledky auditu jsou vyhodnocovány podle úrovně plnění, nejedná se o hodnocení na principu dobrý/špatný.
 • Některé požadavky mají status „knock out“, tzn. jejich neplnění má za následek nemožnost podstoupit samotný audit.
 • Využívá se stupnice hodnocení 0-4 pro měření úrovně vyspělosti.

Přínosy certifikace systému managementu kvality podle ISO/TS 22163

 • Úspěšná implementace ISO/TS 22163 vytváří situaci win-win pro všechny zúčastněné strany, výrobce zařízení, systémové integrátory, provozovatele a obchodní partnery. Výstupy integrovaného systému pracují pro všechny;
 • Uznání certifikace podle ISO/TS 22163 zahraničními zákazníky;
 • Preferování prevence vad a snižování variability a ztrát v dodavatelském řetězci;
 • Identifikace, řízení a neustálé zlepšování procesů realizovaných v organizaci (procesy zaměřené na vývoj produktu, procesy nakupování, procesy údržby a servisu a procesy managementu);
 • Uplatňování moderních metod a nástrojů pro řízení organizace a kvality poskytovaných produktů;
 • Garance stability výrobního procesu a tím i stabilní a vysokou kvalitu poskytovaných produktů zákazníkům;
 • Prokázání vhodnosti, účinnosti a efektivnosti vybudovaného systému managementu kvality třetí nezávislou stranou;
 • Objektivita a průhlednost jsou garantovány využitím schváleného a nezávislého certifikačního orgánu uznávaného železničním průmyslem;
 • Certifikát ISO/TS 22163 nahrazuje individuální audity druhou stranou nejméně od 4 nejvýznamnějších výrobců (Alstom Transport, Ansaldobreda, Siemens Transportation systems a Bombardier Transportation). 

Nabídka služeb CQS

Certifikaci systému managementu pro železniční průmysl dle normy ISO/TS 22163 provádí IQNET partner DQS Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen GmbH v rámci DQS Slovakia s.r.o. Certifikaci provádějí schválení auditoři DQS Slovakia s.r.o. a DQS vydává pro naše zákazníky certifikát DQS.


Žádost o certifikaci

V případě Vašeho zájmu o certifikaci podle IRIS vyplňte, prosím, poptávkový formulář.

Poptávkový formulář

Název firmy
Adresa (ulice, PSČ, město)
Kontaktní osoba*
Telefon
E-mail*
Obor podnikání
Celkový počet zaměstnanců
Počet zaměstnanců v certifikovaném systému
Počet poboček firmy
Norma pro certifikaci
 ISO 45001
 ISO 9001
 ISO 50001
 ISO 14001
 ISO/IEC 27001
 ISO 13485
 ISO/IEC 20000-1
 HACCP
 ISO 22000
 ISO 3834-2
 IATF 16949
 SUCO
 SJ - PK
 IRIS
 TISAX
 MDR - Zdravotnické prostředky
 ISO 22301
 ISO 17660-1
 Jiná: 
Stav přípravy k certifikaci
 Začátek přípravy
 Zkušební provoz systému
 Jiná: 
Požadovaný termín certifikace
Ochrana proti spamu

Zadejte text z obrázku:

* Takto označené pole je nutné vyplnit.

Licence

Osvědčení
o akreditaci

Certifikáty

Členové CQS

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Institut pro testování a certifikaci, a.s. Textilní zkušební ústav s.p. Fyzikálně technický zkušební ústav, s.p. Strojírenský zkušební ústav, s.p.