Úvod Naše služby

IRIS - International Railway Industry Standard

Informace ke stažení v pdf Informační materiál IRIS

Certifikace systému managementu podle IRIS (International Railway Industry Standard)

S ohledem na specifické požadavky železničního průmyslu na systém managementu kvality dodavatelů a jejich harmonizaci, byly požadavky normy ISO 9001 doplněny mezinárodní pracovní skupinou expertů pro sektor železničního průmyslu (UNIFE) a vydány souhrnně jako norma IRIS. Pracovní skupina, inicializovaná UNIFE (Association of the European Rail Industry) je podporována operátory, systémovými integrátory a výrobci zařízení pro železnici.
IRIS specifikuje požadavky na systém managementu kvality výrobců komponent pro železniční průmysl. Zahrnuje v plném rozsahu požadavky ISO 9001 i principy ISO 9004 a další zvláštní požadavky na systém managementu kvality, které jsou požadovány integrátory a provozovateli na železnici.
Využívá se při certifikaci pro nezávislé posouzení schopnosti organizace plnit požadavky technické specifikace IRIS, zákazníků, požadavky předpisů a vlastních požadavků stanovených pro efektivní fungování všech procesů a neustálého zlepšování systému managementu kvality.

Norma obsahuje i pokyny pro její praktickou aplikaci

 • Dodavatelé nemusí zveřejňovat citlivé informace o svém podnikání. Výsledky auditů jsou důvěrné a ochráněné;
 • Schvalování certifikačních orgánů pro provádění certifikací je transparentní a jasné a UNIFE uznalo jako způsobilé pro tyto účely jen omezené množství velmi kvalifikovaných certifikačních autorit;
 • Rozsah auditu je přesně daný podle velikosti organizace a množství poboček;
 • IRIS je založený na struktuře ISO 9001 a je doplněn o požadavky specifické pro potřeby železničního průmyslu, jako např. projektový management v rámci návrhu a vývoje, management rizik, RAMS, LCC; 

Norma IRIS obsahuje:

 • Povinné požadavky vyjádřené slovem „musí“.
 • Doporučené požadavky pro zvýšení úrovně vyspělosti systému vyjádřené výrazem “měl by“.

Metodologie posuzování

 • Výsledky auditu jsou vyhodnocovány podle úrovně plnění, nejedná se o hodnocení na principu dobrý/špatný.
 • Některé požadavky mají status „knock out“, tzn. jejich neplnění má za následek nemožnost podstoupit samotný audit.
 • Využívá se stupnice hodnocení 0-4 pro měření úrovně vyspělosti.

Přínosy certifikace systému managementu kvality podle IRIS

 • Úspěšná implementace IRIS vytváří situaci win-win pro všechny zúčastněné strany, výrobce zařízení, systémové integrátory, provozovatele a obchodní partnery. Výstupy integrovaného systému pracují pro všechny;
 • Uznání certifikace podle IRIS zahraničními zákazníky;
 • Preferování prevence vad a snižování variability a ztrát v dodavatelském řetězci;
 • Identifikace, řízení a neustálé zlepšování procesů realizovaných v organizaci (procesy zaměřené na vývoj produktu, procesy nakupování, procesy údržby a servisu a procesy managementu);
 • Uplatňování moderních metod a nástrojů pro řízení organizace a kvality poskytovaných produktů;
 • Garance stability výrobního procesu a tím i stabilní a vysokou kvalitu poskytovaných produktů zákazníkům;
 • Prokázání vhodnosti, účinnosti a efektivnosti vybudovaného systému managementu kvality třetí nezávislou stranou;
 • Objektivita a průhlednost jsou garantovány využitím schváleného a nezávislého certifikačního orgánu uznávaného železničním průmyslem;
 • Certifikát IRIS nahrazuje individuální audity druhou stranou nejméně od 4 nejvýznamnějších výrobců (Alstom Transport, Ansaldobreda, Siemens Transportation systems a Bombardier Transportation).

Nabídka služeb CQS

Certifikaci systému managementu pro železniční průmysl dle normy IRIS provádí IQNET partner DQS Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen GmbH. Certifikaci provádějí schválení auditoři CQS podle DQS postupů a DQS vydává pro naše zákazníky certifikát DQS.


Žádost o certifikaci

V případě Vašeho zájmu o certifikaci podle IRIS vyplňte, prosím, poptávkový formulář.

Poptávkový formulář

Název firmy
Adresa (ulice, PSČ, město)
Kontaktní osoba*
Telefon
E-mail*
Obor podnikání
Celkový počet zaměstnanců
Počet zaměstnanců v certifikovaném systému
Počet poboček firmy
Norma pro certifikaci
 ISO 45001
 ISO 9001
 ISO 50001
 ISO 14001
 ISO/IEC 27001
 ISO 13485
 ISO/IEC 20000-1
 HACCP
 ISO 22000
 ISO 3834-2
 IATF 16949
 SUCO
 SJ - PK
 ISO 22301
 ISO 17660-1
 Jiná: 
Stav přípravy k certifikaci
 Začátek přípravy
 Zkušební provoz systému
 Jiná: 
Požadovaný termín certifikace
Ochrana proti spamu

Zadejte text z obrázku:

* Takto označené pole je nutné vyplnit.

Školení

Metrologie - základy a legislativa19.5.2023
Místo konání: Praha - Prosek

Manažer a auditor systému ISMS podle normy ISO/IEC 27001:202231.5.2023 - 1.6.2023
Místo konání: online

všechna školení

Licence

Osvědčení
o akreditaci

Certifikáty

Členové CQS

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Institut pro testování a certifikaci, a.s. Textilní zkušební ústav s.p. Fyzikálně technický zkušební ústav, s.p. Strojírenský zkušební ústav, s.p.