Úvod Naše služby IATF 16949 FAQ - certifikace

FAQ - certifikace

FAQ - Potřebuji certifikát ISO, co pro to mohu udělat?

Důležité je zvolit, o jaký ISO certifikát máte zájem. Všechny námi nabízené certifikáty najdete v části „Naše služby“.

Nejčastější jsou:

Publikace ISO - Odkrývání mýtů kolem ISO 9001

Pro koho je certifikace?

Certifikovat lze jakoukoliv firmu, ať je z průmyslu nebo ze služeb. Velikost firmy také nehraje roli. Certifikace je vhodná pro velké firmy s tisíci zaměstnanci, ale i pro malé firmy s několika zaměstnanci.

Jak dlouho trvá získat certifikát?

Doba závisí na délce zavedení systému – záleží na každé firmě, jak rychle si systém vybuduje. Samotná certifikace je už pak v řádu dnů.

Zavedení systému ve firmě?

Vše záleží na přístupu vedení firmy a zapojení zaměstnanců:

 • Vybraní zaměstnanci absolvují školení a následně své získané znalosti využijí při zavádění systémů
 • Další možností je využití poradenské firmy pro zavádění systémů

Může mi CQS pomoci se zaváděním systému?

Žádný certifikační orgán nesmí poskytovat poradenství při zavádění systému managementu, neboť by se jednalo o střet zájmů.

Jak probíhá certifikace?

Certifikační audit probíhá ve dvou stupních.

Při prvním stupni certifikačního auditu se tým auditorů seznamuje přímo ve firmě s jejími procesy, přezkoumá, jak jsou nastaveny interní audity a zda proběhlo přezkoumání vedením organizace, stanoví možná rizika pro druhý stupeň.

V rámci druhého stupně certifikačního auditu posoudí plnění požadavků dané systémové normy. Pokud certifikační orgán shledá, že systém managementu je zaveden v souladu se systémovou normou, pak udělí certifikát dle příslušné normy s platností na 3 roky.

Jak dlouho trvá certifikační audit?

Při stanovení doby trvání certifikačního auditu se musí zohlednit řada faktorů podle mezinárodních dokumentů, které musíme dodržovat.
Záleží na složitosti procesů, počtu lokalit a zaměstnanců.

Platnost certifikátu?

Certifikát je vydáván na období tří let. Před ukončením platnosti certifikátu musí proběhnout nový recertifikační audit. V rámci tříletého certifikačního cyklu cca po roce probíhají dozorové audity v přibližně třetinovém rozsahu certifikačního auditu.

Jaká je cena?

Cena závisí na složitosti procesů, počtu lokalit a zaměstnanců. Ceny jsou smluvní. Pro konkrétní nabídku nás kontaktujte - Kontakt / Poptávka

Proč CQS?

Proč certifikovat s námi!

 • Upevníte své postaveni na českém i mezinárodním trhu
 • Zvýšíte Vaši konkurenceschopnost
 • Prokážete plnění kvalifikačních předpokladů nejen v rámci veřejných zakázek
 • Audity jsou prováděny odborně kvalifikovanými a zkušenými auditory
 • Získáte důvěryhodný a prestižní certifikát
 • Snížíte čas a náklady prováděním integrovaných auditů
 • Posílíte své právní povědomí
 • Můžete své systémy efektivně prezentovat pomocí certifikačních značek CQS a IQNET

Proč IQNET?

 • IQNet je síť nejvýznamnějších certifikačních orgánů pro certifikaci systémů managementu, v níž jsou zapojeny certifikační organizace z více než 35 zemí celého světa
 • CQS je jediným českým zástupcem v IQNet
 • Více jak 400.000 certifikátů IQNet po celém světě – každý 4. certifikát na světě je certifikát od IQNETu

Co je akreditace?

Bez akreditace jsou výstupy certifikačního orgánu nedůvěryhodné a bezcenné - Osvědčení o akreditaci

Seriózní certifikační orgán má akreditaci od národního akreditačního orgánu. Má tedy potvrzeno, že je způsobilý provádět certifikační služby, splňuje požadavky mezinárodních norem a je pod dohledem akreditačního orgánu.

Certifikace ISO vs. certifikace výrobku?

Certifikace ISO je certifikace systému managementu podle systémových norem, (např. ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485, ISO/IEC 27001 a řady dalších). Nejedná se tedy přímo o certifikaci výrobků.

 • CQS nabízí certifikaci systémů - Naše služby
 • Naši členové nabízí certifikace výrobků. Více o těchto výrobkových certifikacích se dozvíte zde - Členové CQS

Mohu přejít od jiného certifikačního orgánu k CQS?

Ano - Jak přejít k CQS
 

Schéma postupu provádění certifikace v rámci CQS (Nevztahuje se na IATF 16949)

 

< Osvědčení o akreditaci  |  Žádost o certifikaci >

Licence

Osvědčení
o akreditaci

Certifikáty

Členové CQS

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Institut pro testování a certifikaci, a.s. Textilní zkušební ústav s.p. Fyzikálně technický zkušební ústav, s.p. Strojírenský zkušební ústav, s.p.