Úvod Novinky

Management hygieny ve výrobě potravinářských obalů (ČSN EN 15593)

1.6.2011

Zabezpečení zdravotní nezávadnosti produktů je stěžejním bodem a povinností každé výrobní organizace v potravinovém řetězci. Problematikou zdravotní nezávadnosti se v dřívějších dobách prioritně zabývaly zejména potravinářské firmy vyrábějící finální produkt určený k přímé konzumaci. S rostoucími požadavky trhu, zákazníků i spotřebitelů na zajištění zdravotní nezávadnosti do této problematiky postupně začali spadat i výrobci vstupních materiálů jako jsou například prvovýroba (zemědělství - vstup surovin) nebo výroba obalových materiálů, na které se v dnešním článku zaměříme.

Pro zajištění zdravotní nezávadnosti obalového materiálu lze v současné době použít pro posouzení plnění požadavků evropskou normu ČSN EN 15593 - Management hygieny ve výrobě potravinářských obalů. Evropská norma ČSN EN 15593 je založena na principech analýzy nebezpečí a posouzení rizik ve výrobě obalů pro potravinářský průmysl. Norma vychází z požadavků norem ISO 9001:2008 a ISO 22 000:2005, stanovuje požadavky na systém managementu hygieny pro výrobce a dodavatele potravinových obalů, včetně skladování a hygieny. Norma může být aplikována nezávisle na dalších normách systémů managementu. Její zavedení může být uspořádáno nebo doplněno do existujících souvisejících požadavků systému managementu. Norma popisuje, systém managementu a hygienické pokyny pro výrobce obalů, jako součást potravinového řetězce.

Norma je rozdělena do osmi kapitol, které se zabývají požadavky na systém managementu hygieny, analýzu nebezpečí a posouzením rizik, možnými zdroji kontaminace, požadavky na výrobní prostory a zaměstnance. Norma obsahuje také názvosloví a odkazy na normativní dokumenty a předpokládá znalost a aplikaci platných legislativních požadavků, které se týkají styku s potravinami.

V jednotlivých kapitolách můžeme najít požadavky typické pro potravinářský sektor  ISO 22 000:2005 a požadavky normy ISO 9001:2008. Jde o požadavky, které se týkají odpovědnosti managementu, řízení dokumentace, specifikací vstupů i výstupů, interních auditů, nakupování, lidských zdrojů, analýzy nebezpečí, zdroje kontaminace, provozní hygienu, požadavky na výrobní prostory budov, vybavení a nástrojů a dále požadavky na osobní hygienu zaměstnanců.

Jednotlivé kapitoly a požadavky normy ČSN EN 15593 - Management hygieny ve výrobě potravinářských obalů:

Kapitola 4 - Systém managementu hygieny

4.1 Odpovědnost managementu

4.2 Kontrola dokumentů

4.3 Specifikace

4.4 Management neshod a událostí

4.5 Sledovatelnost

4.6 Vnitřní audity

4.7 Management reklamací

4.8 Schválení a kontrola dodavatelů

4.9 Nakupované služby

4.10 Sledování a měření výrobku

4.11 Lidské zdroje


Kapitola 5 – Analýza nebezpečí a posouzení rizik

5.1 Všeobecně

5.2 Postupy

 

Kapitola 6 – Zdroje kontaminace

6.1 Fyzikální kontaminanty (cizí tělesa)

6.2 Chemické znečišťující látky

6.3 Biologické znečišťující látky

6.4 Skladování a distribuce

6.5 Úklid

6.6 Údržba

6.7 Manipulace s výrobním a nevýrobním odpadem


Kapitola 7 – Požadavky na výrobní prostory

7.1 Vnější prostory

7.2 Budovy

7.3 Vybavení a nástroje

7.4 Příslušenství


Kapitola 8 – Zaměstnanci

8.1 Vstupy a specifické cesty

8.2 Pracovní oděvy

8.3 Osobní věci

8.4 Toalety a skříňky

8.5 Jídlo, pití a použití tabákových výrobků a léků

8.6 Úrazy a nemoci

8.7 Návštěvy


Pro firmy vyrábějící obaly pro potravinářský průmysl je tato norma příležitostí, jak prokázat a poskytnout svým zákazníkům adekvátní důkaz o jejich schopnosti vyrábět zdravotně nezávadné produkty a identifikovat a řídit rizika, která souvisí s jejich výrobky.

 

Bc. Jitka Šindlerová, DiS. (jsindlerova@itczlin.cz),
Vedoucí auditorka ITC Zlín, CQS Praha

Autor: Lenka Šardziková   |   Sekce: Novinky   |   Tisk   |   Poslat článek známému


Související články

Školení

Metrologie - základy a legislativa18.6.2024
Místo konání: Praha - Prosek

Interaktivní kurz Interní auditor ISO 1348511.4.2024
Místo konání: Praha - Prosek

všechna školení

Licence

Osvědčení
o akreditaci

Certifikáty

Členové CQS

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Institut pro testování a certifikaci, a.s. Textilní zkušební ústav s.p. Fyzikálně technický zkušební ústav, s.p. Strojírenský zkušební ústav, s.p.