Úvod Novinky

Nabídka služeb Zkoušení u ITC, Zlín a.s.

22.6.2015

Nabídka služeb Zkoušení u ITC, Zlín a.s. Představujeme Vám nabídku služeb z oblasti ZKOUŠENÍ u nášho člena ITC, Zlín - Institut pro testování a certifikaci, a.s.

 

Institut pro testování a certifikaci, a. s. (ITC) je nezávislá zkušební, certifikační, kalibrační a inspekční společnost s mezinárodní působností poskytující odborné služby v oblasti hodnocení kvality a bezpečnosti produktů, certifikace produktů a systémů managementu a služby v oblasti technické normalizace. ITC působí v oblastech širokého okruhu surovin, materiálů a výrobků průmyslu gumárenského a plastikářského, chemického, elektrotechnického, automobilového, kožedělného a obuvnického, textilního, papírenského, sklářského, nábytkářského, výrobků z oboru stavebnictví, zdravotnictví a obalů.

Cesta k tak širokému portfoliu měla ovšem svůj vývoj. Počátek ITC, stejně jako mnohých dalších hospodářských subjektů v regionu, stojí na tradičních industriálních základech Zlínska. Za historické kořeny lze považovat rok 1928, kdy vznikly při Baťových závodech ve Zlíně tzv. Centrální laboratoře. Jejich hlavním úkolem byla kontrola všech chemikálií, které se pro tehdejší výrobu obuvi nakupovaly. Po druhé světové válce byly Centrální laboratoře znárodněny a z jejich struktury se vyčlenily dva nové výzkumné ústavy zaměřené na plastové a pryžové materiály a technologie. Oba tyto ústavy jsou přímými předchůdci Výzkumného ústavu gumárenské a plastikářské technologie (VÚGPT), který vznikl v roce 1956. Po roce 1990 byl VÚGPT rozdělen do tří samostatných právních institucí a jednou z nich byl také ITC.

Služby pro podporu bezpečnosti a kvality by bylo možno jen stěží poskytovat bez kvalifikovaného technického zázemí v podobě zkušebních laboratoří. Proto lze Akreditované zkušební laboratoře č. 1004 a 1004.3 právem považovat za nosný základ všech dalších aktivit tvořících portfolio činností ITC. Hlavní struktura zkušební laboratoře je tvořena analytickou a fyzikální zkušebnou a zkušebnou elektrických vlastností. Podrobné členění je následující:

  • laboratoř analytické chemie a mikrobiologie
  • fyzikální zkušebna a požární laboratoř
  • stavební zkušebna a zkušebna asfaltů
  • textilní zkušebna
  • zkušebna obuvi a osobních ochranných prostředků
  • elektro zkušebna - EMC, LVD

Národní akreditační orgán - Český institut pro akreditaci (ČIA) udělil v roce 1991 ITC Osvědčení o akreditaci zkušební laboratoře, jako jedné z prvních institucí v České republice. Akreditace poskytuje klientům garance nezávisle a objektivně vykonávaných kvalitních služeb a zároveň je měřítkem technické způsobilosti pracoviště. Zkušební laboratoře mají přiznaný flexibilní rozsah akreditace - tzn. že může zavádět nové metody či normy v rámci svého flexibilního rozsahu akreditace a podle aktuálních potřeb svých zákazníků. Laboratoře ITC se podílejí na celkovém obratu společnosti téměř padesáti procenty a tento podíl posledních 10 let neustále stoupá. Zásluhu na tomto trendu má především automobilový průmysl, výrobky přicházející do kontaktu s potravinami a stavebnictví.

 

 

Autor: Lenka Šardziková   |   Sekce: Novinky   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Školení

Metrologie - základy a legislativa21.6.2024
Místo konání: Praha - Prosek

Interaktivní kurz Interní auditor ISO 1348511.4.2024
Místo konání: Praha - Prosek

všechna školení

Licence

Osvědčení
o akreditaci

Certifikáty

Členové CQS

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Institut pro testování a certifikaci, a.s. Textilní zkušební ústav s.p. Fyzikálně technický zkušební ústav, s.p. Strojírenský zkušební ústav, s.p.