Úvod O nás SZÚ, s.p.

Strojírenský zkušební ústav, s.p.

Strojírenský zkušební ústav, s.p. (SZÚ) je jednou z největších akreditovaných zkušebních a certifikačních organizací v České republice. Nabízí široké spektrum služeb v různých oblastech a výrobkových oborech.

Certifikace

 • Akreditovaný certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu č. 3007 v oborech výrob a v nich aplikovaných procesů svařování, distribuce a služeb ve strojírenství, výrobě zdravotnických prostředků v oborech, které s nimi souvisejí, a certifikaci systému managementu bezpečnosti. Vedoucí auditoři jsou držiteli osobních certifikátů QA a EOQ. Mají rovněž dlouhodobou praxi v prověřování SM v podnicích s českou i zahraniční majetkovou účastí
 • Akreditovaný certifikační orgán pro certifikaci pracovníků č. 3088 pro certifikaci osob v oboru tlakových, zdvihacích elektrických a plynových zařízení, hasicích přístrojů, inspekce práce, komínových systémů, požární ochrany, životního prostředí, zkušebních techniků manipulačních vozíků, instruktorů a zkušebních komisařů obsluhy manipulačních vozíků, koordinace BOZP na staveništích a odborných pracovníků autorizovaných osob.
 • Akreditovaný certifikační orgán pro certifikaci pracovníků č. 3088 pro certifikaci osob pro provádění zkoušek z odborné způsobilosti fyzických osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Akreditovaný certifikační orgán pro certifikaci výrobků č. 3040 – certifikace strojních, elektrických, tlakových, topných a plynových zařízení, zdravotnických prostředků, stavebních výrobků, hraček, potřeb pro dětská hřiště a sportoviště, osobních ochranných prostředků, potřeb pro dílnu, kancelář, sport a domácnost.

Certifikace výrobků pro export

 • Certifikace pro export do Ruska - Ve spolupráci s našimi ruskými smluvními partnery zajišťuje SZÚ, s.p. širokou škálu dokumentů, které jsou potřebné k vývozu a provozování výrobků na území Ruské federace. Mezi tyto dokumenty patří: certifikáty shody v systému GOST R, certifikáty shody podle Technických Reglementů, Prohlášení o shodě, hygienické certifikáty, požární certifikáty, rozhodnutí Rostěchnadzoru pro používání technických zařízení.
 • Certifikace pro export na Ukrajinu - SZÚ má uzavřenou smlouvu o spolupráci a technické pomoci s několika renomovanými ukrajinskými zkušebními domy a institucemi, na jejímž základě poskytuje svým klientům všechny potřebné dokumenty pro vývoz, jako jsou certifikáty shody UkrSEPRO, certifikáty shody podle Technických Reglementů, hygienické certifikáty, rozhodnutí Gosnadzoruochrantruda pro používání technických zařízení a certifikáty systému kvality DTSU ISO 9000.
 • Certifikace pro export do Kazachstánu a Běloruska - Certifikáty shody, rozhodnutí Gospromnadzoru Kazachstánu a Běloruska.

Zkoušení

 • Akreditovaná zkušební laboratoř AZL č. 1045 - Na základním pracovišti v Brně nabízí zkoušení a posuzování parametrů spotřebičů na tuhá paliva (kamna, kotle, krby sporáky..), tepelných čerpadel, otopných těles, ohřívačů vody a vzduchu, hořáků, klimatizačních zařízení, čistíren odpadních vod, strojírenských výrobků, plynových a tlakových zařízení, stavebních výrobků, osobních ochranných prostředků, zdravotnických prostředků a jejich mechanické a elektrické bezpečnosti, včetně zkoušek EMC, materiálové zkoušky. V odštěpném závodě v Jablonci nad Nisou zkoušky strojních a elektrických zařízení, strojírenských a stavebních výrobků, manipulační a zdvihací techniky, tlakových zařízení, potřeb pro školu, dílnu, kancelář a domácnost, hračky, osobní ochranné pomůcky (pracovní a horolezecké), sportovní potřeby, vybavení dětských hřišť apod., pevnostní zkoušky materiálů. Zkušební laboratoř v Brně je také jedinou zahraniční laboratoří akreditovanou DVGW (Německo) pro plynové spotřebiče a armatury. Je rovněž uznanou laboratoří Ruského mořského lodního registru pro výrobky určené na export, které jsou používány při stavbě, provozování a opravách lodí v Ruské federaci.

Inspekce

 • Akreditovaný inspekční orgán č. 4008 - pro inspekční činnost typu A při posuzování shody u nových a provozovaných tlakových, zdvihacích (včetně lyžařských vleků), elektrických, plynových a jaderně energetických zařízení, výtahů, technologických celků, prostředků lidové zábavy a zařízení, výrobků a procesů souvisejících.

Kalibrace

 • Akreditovaná kalibrační laboratoř č. 2280 - zajišťuje na pracovišti v Jablonci nad Nisou kalibrace pracovních měřidel v oboru délka a na pracovišti v Brně kalibrace měřidel tlaku a teploty.

Technická normalizace

 • SZÚ je Centrem technické normalizace, které se podílí na tvorbě evropských norem a jejich zavádění do soustavy norem ČSN pro obor spotřebičů plynných a pevných paliv a pro tlaková zařízení.

Navštivte naše stránky www.szutest.cz  

Napište nám

Jméno
Příjmení*
Email*
Telefon
Text vzkazu
Ochrana proti spamu

Zadejte text z obrázku:

* Takto označené pole je nutné vyplnit.

Členové CQS

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Institut pro testování a certifikaci, a.s. Textilní zkušební ústav s.p. Fyzikálně technický zkušební ústav, s.p. Strojírenský zkušební ústav, s.p.