Úvod O nás Newsletter Newsletter - 4/2016

Newsletter - 4/2016 - Jak na novou normu

 

 
 

ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015

Vyšly české překlady norem - 19. ledna 2016


Více se o změnách dozvíte na našich kurzech
 
Všechna školení
Kurzy  - Novela normy 9001 - termíny: 
 
21. 4. 2016 24. 6. 2016
18. 5. 2016 29. 8. 2016


Jak na to?

Doporučujeme přejít na „nové“ normy v rámci recertifikace. S konkrétními požadavky Vám pomůže vedoucí certifikačního orgánu nebo manažer produktu člena CQS.

Pro převedení certifikátů ze „staré“ na „novou“ normu se nabízí mnoho variant. Není nad pár příkladů:
Rok Audit Certifikát Platnost certifikátu ↑ Výhody /  Nevýhody
2016 Recertifikační audit podle „staré“ normy,
např. srpen 2016.
Certifikát vydán
1. 9. 2016
Platnost certifikátu by měla být 3 roky
do 1. 9. 2019
Dočasné zkrácení doby platnosti certifikátu do 14. 9. 2018 z důvodu konce platnosti „staré“ normy
2017 Varianta A: 1. dozor s požadavkem na přechod ze „staré“ na „novou“ normu, např. srpen 2017 Certifikát aktualizován
např. 1. 9. 2017
Platnost certifikátu podle původní délky (3 roky od recertifikace)
tedy 1. 9. 2019
Rozsah auditu musí být delší než pro dozorový audit
Dočasné zkrácení platnosti certifikátu zrušeno
2017 Varianta B: 1. dozor podle „staré“ normy,
např. srpen 2017
Žádná změna certifikátu (vydán 1.9.2016 a dočasně zkrácená platnost do 14.9.2018) Žádná změna certifikátu (vydán 1.9.2016 a dočasně zkrácená platnost do 14.9.2018) ↑Dočasné zkrácení doby platnosti certifikátu do 14. 9. 2018 z důvodu konce platnosti „staré“ normy
2017 Jediná varianta pokud je certifikát pořád podle „staré“ normy: 2. dozor musí proběhnout podle „nové“ normy Certifikát aktualizován
např.1. 9. 2018
Platnost certifikátu podle původní délky (3 roky od recertifikace)
tedy 1. 9. 2019
Rozsah auditu musí být delší než pro dozorový audit
Dočasné zkrácení platnosti certifikátu zrušeno
2016 Recertifikační audit s požadavkem na přechod ze „staré“ na „novou“ normu, např. srpen 2016 Certifikát vydán
1. 9. 2016
Platnost certifikátu 3 roky do 1. 9. 2019 ↑Žádné zkrácení platnosti certifikát
↑Žádné navyšování času potřebného na audit z důvodu přechodu ze „staré“ na „novou“ normu
2017 Recertifikační audit s požadavkem na přechod ze „staré“ na „novou“ normu, např. srpen 2017 Certifikát vydán
1. 9. 2017
Platnost certifikátu 3 roky do 1. 9. 2020 ↑Žádné zkrácení platnosti certifikát
↑Žádné navyšování času potřebného na audit z důvodu přechodu ze „staré“ na „novou“ normu
 


Nové webové stránky – www.cqs.cz


Trochu jsme osvěžili naše webové stránky. Jak se Vám líbí?
Nové internetové stránky CQS
 

 

Zákaznický den

Letos netradičně mimo Prahu. Již nyní se můžete těšit na zajímavé přednášky a projížďku parníkem po Máchově jezeře. Do diářů si poznačte 24. 5. 2016.

 

 

Poděkování Vám všem!

Děkujeme za zpětnou vazbu z anket, které nám posíláte po auditech. Ani nevíte, jak moc jsou pro nás cenné. Pozitivní odezva nás velice těší a dodává energii v další práci pro Vás, naše zákazníky.

Co nás nejvíce potěšilo:

Profesionální přístup, orientace v problematice, vstřícnost při plánování a organizování auditu 

 …...audit pomohl odstranit drobné nedostatky, vyplývající z rutiny.

Výborná znalost problematiky naší společnosti, a proto tím i rychlé pochopení případných problémů

……certifikační proces CQS nám takto vyhovuje……

Vysoká úroveň certifikačního orgánu, dobrá spolupráce a komunikace…....

Licence

Osvědčení
o akreditaci

Certifikáty

Členové CQS

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Institut pro testování a certifikaci, a.s. Textilní zkušební ústav s.p. Fyzikálně technický zkušební ústav, s.p. Strojírenský zkušební ústav, s.p.