Úvod Řešení pro Vás

Řešení pro Vás

Našim cílem je nabízet nejvhodnější řešení pro naše zákazníky. Snažíme se uplatňovat korektní specifické způsoby poskytování certifikačních služeb a nabízet pestrou škálu služeb na míru.

Situační audity

Situační audity jsou účelově zaměřené audity dle konkrétních potřeb a požadavků klienta. Výsledky těchto auditů Vám poskytnou objektivní a cenné informace pro vaše další  zlepšování  a rozhodování v podnikání. Nejedná se však o interní audity nebo formu poradenství.

Situační audity poskytnou informace o:

 • připravenosti k certifikaci,
 • efektivnosti systému managementu a potenciálu ke zlepšování na všech úrovních řízení,
 • plnění závazných předpisů, technických norem, smluvních požadavků a požadavků dalších zainteresovaných stran,
 • identifikaci potřeb a uspokojování zákazníků,
 • hrozbách a rizicích ve vašem podnikání,
 • účinnosti vámi realizovaných opatřeních a metodách řízení,
 • kvalifikaci, motivaci a angažovanosti vašich zaměstnanců,
 • stavu vašeho vybavení a infrastruktury,
 • kvalitě vašich partnerů a smluvních dodavatelů a podobně.

Účel a rozsah těchto auditů si volíte sami a tím přímo ovlivňujete množství získaných informací a náklady. 

Školení, kurzy, semináře

Viz: http://www.cqs.cz/Skoleni/

Komplexní zajištění certifikace

Nabízíme vám komplexní služby od identifikování skutečných potřeb certifikace až po vlastní proces konkrétní certifikace včetně ověření nutnosti zachování této certifikace a součinnost při jejím udržování.

Převedení certifikace od jiného certifikačního orgánu

Klientům, kteří mají zájem o certifikát CQS/IQNet a chtějí změnit stávající certifikační orgán v průběhu platnosti certifikátu, nabízíme regulérní akreditovaný postup převzetí stávajícího certifikátu bez vysokých nákladů a časových prodlev. Podmínkou pro převzetí certifikátu tímto způsobem je, že původní certifikační orgán, který vydal stávající certifikát, je akreditován a prokazatelně dodržel požadavky IAF. Převzetí certifikace je možné provádět nejen při recertifikaci, ale i při dozorech.

Motivy pro přechod k našemu certifikačnímu orgánu mohou být:

 • získání jiného pohledu na Váš systém managementu kvalifikovanými a způsobilými auditory s výstupy pro zlepšení, ale i na rizika Vašeho systému managementu,
 • negativní zkušenosti se službami původního certifikačního orgánu,
 • nepřiměřeně vysoké náklady,
 • nevyhovující způsob vedení a provádění auditů, apod.,
 • ale i získání certifikátu IQNet s mezinárodní působností.

Objednávkový formulář

Jméno
Příjmení*
Email*
Telefon
Text poptávky
Ochrana proti spamu

Zadejte text z obrázku:

* Takto označené pole je nutné vyplnit.

Školení

Metrologie - základy a legislativa21.6.2024
Místo konání: Praha - Prosek

Interaktivní kurz Interní auditor ISO 1348511.4.2024
Místo konání: Praha - Prosek

všechna školení

Licence

Osvědčení
o akreditaci

Certifikáty

Členové CQS

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Institut pro testování a certifikaci, a.s. Textilní zkušební ústav s.p. Fyzikálně technický zkušební ústav, s.p. Strojírenský zkušební ústav, s.p.