Úvod Školení

Základy integrovaných systémů managementu (ISO 9001 + ISO 14001 + ISO 45001)

Termín konání: 23.4.2021 - 0.0.0000

Přihlašování již bylo uzavřeno.

Místo konání: ONLINE


  • Přínos lze spatřovat v získání povědomí a základních informací o uplatňování integrovaných systémů řízení QMS, EMS a SM BOZP dle norem ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001 v konfrontaci s běžnými potřebami řízení organizací.
  • Kurz je určen všem, kteří začínají plnit roli při zajišťování systémů řízení dle uvedených norem a/nebo alespoň dle jedné z uvedených norem a pro správné plnění své role potřebují získat alespoň základní kompetence. Kurz mohou využít i pracovníci v manažerských úrovních pro konfrontaci správné praxe při řízení organizace a procesů vůči přístupů dle systémových norem.

Pozvánka s odborným programem :

  • 23. 04. 2021 - 2.900 Kč + DPH 

Současně uděluji souhlas dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 se zpracováním mých osobních údajů (jméno, email, telefon) pouze pro účel organizace tohoto kurzu. Tato přihláška bude skartována po vystavení osvědčení o absolvování kurzu, daňového dokladu a po provedení úhrady vložného dle vystaveného daňového dokladu. 

 


Související články


Související školení

Licence

Osvědčení
o akreditaci

Certifikáty

Členové CQS

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Institut pro testování a certifikaci, a.s. Textilní zkušební ústav s.p. Fyzikálně technický zkušební ústav, s.p. Strojírenský zkušební ústav, s.p.