Úvod Naše služby

ČSN EN ISO 17 660-1:2007 - Svařování betonářské oceli

 
Informace ke stažení v pdf Informační materiál ISO 17660-1

ČSN EN ISO 17 660-1 - Certifikace způsobilosti výrobce svařování betonářské oceli

Certifikace způsobilosti výrobce svařování betonářské oceli je určena všem organizacím, které provádějí svařování nosných spojů betonářské oceli především
pro státem ovládané organizace, jako je například Ředitelství silnic a dálnic ČR. Může se jednat např. o výrobce prefabrikátů nebo o organizaci svařující
betonářskou výztuž při opravě mostu.
Svařování obecně je posuzováno jako zvláštní proces, jehož výsledek nemůže být vždy ověřen zkoušením po ukončení svařování. Kvalita svaru musí být proto zajišťována v průběhu výroby, nikoliv až zkouškami hotového výrobku. Svařování betonářské oceli v souladu s ČSN EN ISO 17 660-1 zabezpečuje, že jakost svarů konečného výrobku splňuje specifikovaná kritéria. Norma ČSN EN ISO 17 660-1 navazuje na normy ISO 3834 „Požadavky na jakost při svařování“ a dále určuje požadavky specifické pro svařování betonářské oceli.
Od července 2008 musí zhotovitelé ŘSD apod. nově prokázat svou odbornou způsobilost dle Technických podmínek staveb pozemních komunikací TP 193 – Svařování betonářské výztuže a jiné typy spojů. Způsobilost zhotovitel prokáže tím, že splní požadavky metodického pokynu MP SJ-PK č.j. 20840/01-120 část II/4 vydaným Ministerstvem dopravy ČR, tj. předloží platný certifikát systému managementu kvality dle ISO 9001 spolu s Průkazem způsobilosti a dále předloží platný certifikát způsobilosti zhotovitele dle ČSN EN ISO 17 660-1.
Norma ČSN EN ISO 17 660-1 „Svařování betonářské oceli – Část 1: Nosné svarové spoje“ je platná pro svařování nosných spojů ze svařitelné betonářské oceli a korozivzdorné betonářské oceli v dílnách nebo na montáži. Tato norma stanovuje požadavky na materiál, navrhování a provádění svarových spojů, svářečský personál, požadavky na kvalitu, kontrolu a zkoušení.

ČSN EN ISO 17 660-1 - Přínosy certifikace způsobilosti zhotovitele svařování betonářské oceli:

 • prokázání plnění nejvyšších požadavků na výrobce svařování betonářské oceli a to jak zákonných požadavků na řízení svařování jako zvláštního procesu, tak
 • požadavků dalších předpisů – např. metodického pokynu Ministerstva dopravy ČR MP SJ-PK č.j. 20840/01-120;
 • garance stálosti výrobního procesu svařování a tím i stabilní a vysokou kvalitu poskytovaných služeb a produktů zákazníkům;
 • prokázání vhodnosti, účinnosti a efektivnosti vybudovaného systému managementu procesů svařování třetí nezávislou stranou;
 • zkvalitnění systému managementu, zdokonalení organizační struktury organizace;
 • zlepšení pořádku a zvýšení efektivnosti v procesech svařování;
 • optimalizace nákladů - redukce provozních nákladů, snížení nákladů na neshodné výrobky, úspory surovin, energie a dalších zdrojů;
 • zvýšení důvěry veřejnosti a státních kontrolních orgánů k výrobci, který zabezpečuje procesy svařování;
 • kompatibilita řízení v procesech svařování s praxí v zemích EU, rychlé přizpůsobení českých výrobců požadavkům EU;
 • splnění požadavku na dokladování kvality svařování betonářské oceli u zhotovitele pro Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Nabídka služeb CQS

 • Situační audit
 • Certifikační audit (dvoustupňový), recertifikační audit
 • Audit vedený v anglickém, německém nebo ruském jazyce
 • Certifikát CQS

Žádost o certifikaci

Dotazník k žádosti o certifikaci ISO 17660-1 ve wordu Dotazník k žádost o certifikace ISO 17660-1

Licence


Poptávkový formulář

Název firmy
Adresa (ulice, PSČ, město)
Kontaktní osoba*
Telefon
E-mail*
Obor podnikání
Celkový počet zaměstnanců
Počet zaměstnanců v certifikovaném systému
Počet poboček firmy
Norma pro certifikaci
 ISO 9001
 ISO 50001
 ISO 14001
 OHSAS 18001
 ISO/IEC 27001
 ISO 13485
 ISO/IEC 20000-1
 HACCP
 ISO 22000
 ISO 3834-2
 SA8000
 IATF 16949
 SUCO
 IQNet SR 10
 SJ - PK
 ISO 22301
 ISO 17660-1
 Jiná: 
Stav přípravy k certifikaci
 Začátek přípravy
 Zkušební provoz systému
 Jiná: 
Požadovaný termín certifikace
Ochrana proti spamu

Zadejte text z obrázku:

* Takto označené pole je nutné vyplnit.

Školení

GDPR - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů7.11.2017
Místo konání: Praha Prosek

Interní auditor podle normy ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:201617.5.2017 - 9.11.2017
Místo konání: Praha Prosek

všechna školení

Licence

Osvědčení
o akreditaci

Certifikáty

Členové CQS

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Institut pro testování a certifikaci, a.s. Textilní zkušební ústav s.p. Fyzikálně technický zkušební ústav, s.p. Strojírenský zkušební ústav, s.p.