Úvod Školení

Interní auditor - ISO 9001:2015 - ZAČÁTEČNÍCI

Termín konání: 21.3.2024

Přihlašování již bylo uzavřeno.

Místo konání: Praha - Prosek

Výstupem z kurzu by měl být kompletní postup pro vedení interních auditů v různých typech organizací, který může být upravován podle typu organizací, které se školení účastnily.

Mnoho organizací považuje proces interních auditů za nutné zlo, které musí mít zavedeno pro udržení certifikátu podle ISO 9001 a považují ho za redundantní opakování samotného auditu třetí stranou. Dost často mohou být interní auditoři vnímáni jako kontroloři nebo dokonce místní policie, před kterou je třeba se chránit. A tak veškeré citlivé negativní informace se snaží zakrývat.
Cílem procesu Interního auditu je však přístup, který, pokud se realizuje správným způsobem, může být pro organizaci mnohem efektivnější než audit někoho z venku, protože jej realizují vlastní odborníci, kteří jednak znají firemní postupy i záměry, vědí, čeho chce firma dosáhnout, a proto se mohou zabývat podrobněji oblastmi, kde vedení ve firmě cítí slabá místa a rizika, která je třeba minimalizovat.  
Je důležité, aby tomuto přístupu porozumělo nejen vedení, ale i zaměstnanci, a především ti, kteří byli do této funkce nominováni vedením. Školení interních auditů by mělo novým interním auditorům pomoci použít vhodné zásady a postupy.
 

Odborný program
 

 • Interní audity, nástroj zlepšování systému, seznámení s ČSN EN ISO 19011:2019
  • Plánování auditů
  • Provádění auditu
  • Identifikování rizik auditu
  • Ukázky provádění auditů vybraných procesů
 • Workshopy na audit podle ČSN EN ISO 9001:2016
  • Plán auditu realizačních a podpůrných procesů
  • Příprava auditních otázek
  • Záznamy a výstupy z interního auditu
  • Identifikace a klasifikace neshod

Přihláška

 • 21. 03. 2024  - 3.200 Kč + DPH - pozvánka s přihláškou

Současně uděluji souhlas dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 se zpracováním mých osobních údajů (jméno, email, telefon) pouze pro účel organizace tohoto kurzu. Tato přihláška bude skartována po vystavení osvědčení o absolvování kurzu, daňového dokladu a po provedení úhrady vložného dle vystaveného daňového dokladu


Školení

Metrologie - základy a legislativa21.6.2024
Místo konání: Praha - Prosek

Interaktivní kurz Interní auditor ISO 1348511.4.2024
Místo konání: Praha - Prosek

všechna školení

Licence

Osvědčení
o akreditaci

Certifikáty

Členové CQS

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Institut pro testování a certifikaci, a.s. Textilní zkušební ústav s.p. Fyzikálně technický zkušební ústav, s.p. Strojírenský zkušební ústav, s.p.