Úvod Školení

Interní auditor - ISO 9001:2015 - ZAČÁTEČNÍCI

Termín konání: 24.10.2022

Přihlašování již bylo uzavřeno.

Místo konání: Praha - Prosek

Mnoho organizací považuje proces interních auditů za nutné zlo, které musí mít zavedeno pro udržení certifikátu podle ISO 9001 a považují ho za redundantní opakování samotného auditu třetí stranou. Dost často mohou být interní auditoři vnímáni jako kontroloři nebo dokonce místní policie, před kterou je třeba se chránit. A tak veškeré citlivé negativní informace se snaží zakrývat.
Cílem procesu Interního auditu je však přístup, který, pokud se realizuje správným způsobem, může být pro organizaci mnohem efektivnější než audit někoho z venku, protože jej realizují vlastní odborníci, kteří jednak znají firemní postupy i záměry, vědí, čeho chce firma dosáhnout, a proto se mohou zabývat podrobněji oblastmi, kde vedení ve firmě cítí slabá místa a rizika, která je třeba minimalizovat.  
Je důležité, aby tomuto přístupu porozumělo nejen vedení, ale i zaměstnanci, a především ti, kteří byli do této funkce nominováni vedením. Školení interních auditů by mělo novým interním auditorům pomoci použít vhodné zásady a postupy.
Výstupem z kurzu by měl být kompletní postup pro vedení interních auditů v různých typech organizací, který může být upravován podle typu organizací, které se školení účastnily.

Odborný program
 

 • Interní audity, nástroj zlepšování systému, seznámení s ČSN EN ISO 19011:2019
  • Plánování auditů
  • Provádění auditu
  • Identifikování rizik auditu
  • Ukázky provádění auditů vybraných procesů
 • Workshopy na audit podle ČSN EN ISO 9001:2016
  • Plán auditu realizačních a podpůrných procesů
  • Příprava auditních otázek
  • Záznamy a výstupy z interního auditu
  • Identifikace a klasifikace neshod

Přihláška

 • 24. 10. 2022  - 2.800 Kč + DPH - pozvánka s přihláškou

Současně uděluji souhlas dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 se zpracováním mých osobních údajů (jméno, email, telefon) pouze pro účel organizace tohoto kurzu. Tato přihláška bude skartována po vystavení osvědčení o absolvování kurzu, daňového dokladu a po provedení úhrady vložného dle vystaveného daňového dokladuSouvisející články


Související školení

Licence

Osvědčení
o akreditaci

Certifikáty

Členové CQS

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Institut pro testování a certifikaci, a.s. Textilní zkušební ústav s.p. Fyzikálně technický zkušební ústav, s.p. Strojírenský zkušební ústav, s.p.