Úvod Školení

Interní auditor - ISO 9001:2015 - ZAČÁTEČNÍCI

Termín konání: 5.10.2021 - 0.0.0000

Termín registrace: 30.8.2021 - 4.10.2021

Místo konání: Praha - Prosek

Mnoho organizací považuje proces interních auditů za nutné zlo, které musí mít zavedeno pro udržení certifikátu podle ISO 9001 a považují ho za redundantní opakování samotného auditu třetí stranou. Dost často mohou být interní auditoři vnímáni jako kontroloři nebo dokonce místní policie, před kterou je třeba se chránit. A tak veškeré citlivé negativní informace se snaží zakrývat.
Cílem procesu Interního auditu je však přístup, který, pokud se realizuje správným způsobem, může být pro organizaci mnohem efektivnější než audit někoho z venku, protože jej realizují vlastní odborníci, kteří jednak znají firemní postupy i záměry, vědí, čeho chce firma dosáhnout, a proto se mohou zabývat podrobněji oblastmi, kde vedení ve firmě cítí slabá místa a rizika, která je třeba minimalizovat.  
Je důležité, aby tomuto přístupu porozumělo nejen vedení, ale i zaměstnanci, a především ti, kteří byli do této funkce nominováni vedením. Školení interních auditů by mělo novým interním auditorům pomoci použít vhodné zásady a postupy.
Výstupem z kurzu by měl být kompletní postup pro vedení interních auditů v různých typech organizací, který může být upravován podle typu organizací, které se školení účastnily.

Odborný program
 

 • Interní audity - 5 důležitých kroků při provádění interních auditů
 • Kritéria normy ISO 9001 a s tím spojená kritéria auditu
  • Příprava a vedení auditu v různých typech procesů
  • Identifikování rizik auditu
  • Identifikování rizik v rámci procesů
  • Ukázky provádění auditů vybraných procesů
 • Workshopy na audit podle ISO 9001
  • Tvorba katalogu auditních dotazů pro různé oblasti
  • Záznamy a výstupy z interního auditu

Přihláška

 • 05. 10. 2021  - 2.400 Kč + DPH - pozvánka s přihláškou

Současně uděluji souhlas dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 se zpracováním mých osobních údajů (jméno, email, telefon) pouze pro účel organizace tohoto kurzu. Tato přihláška bude skartována po vystavení osvědčení o absolvování kurzu, daňového dokladu a po provedení úhrady vložného dle vystaveného daňového dokladu


Přihláška na školení

Další účastnící
Uveďte jméno a příjmení dalšího účastníka
Ochrana proti spamu

Zadejte text z obrázku:

* Takto označené pole je nutné vyplnit.


Související články


Související školení

Školení

Interní auditor - ISO 9001:2015 - ZAČÁTEČNÍCI5.10.2021 - 0.0.0000
Místo konání: Praha - Prosek

Interní auditor ISO 9001 + ISO 14001 + ISO 4500111.10.2021 - 12.10.2021
Místo konání: Praha - Prosek

všechna školení

Licence

Osvědčení
o akreditaci

Certifikáty

Členové CQS

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Institut pro testování a certifikaci, a.s. Textilní zkušební ústav s.p. Fyzikálně technický zkušební ústav, s.p. Strojírenský zkušební ústav, s.p.