Úvod Novinky

Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků

25.10.2016

Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků CQS vystoupilo na odborném semináři Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků dne 25. 10. 2016 v prostorách BVV v Brně

V rámci semináře Ing. Jana Olšanská, výkonná ředitelka CQS, představila certifikační orgán CQS a mezinárodní síť certifikačních orgánů IQNet, jehož je CQS členem.
Odbornou přednášku o novém vydání ISO 13485:2016 přednesl Ing. Václav Kahánek, vedoucí auditor CQS a ITC. Dále v rámci semináře vystoupil Ing. Pavel Vaněk, ředitel divize certifikace ITC, a.s a vysvětlil požadavky na technickou dokumentaci pro zdravotnické prostředky.

Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků vydala také tiskovou zprávu k tomu úspěšnému semináři:

Úspěšný seminář o certifikaci a legislativě zdravotnických prostředků

Více než 120 posluchačů se sešlo na odborném semináři, který Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků (AVDZP) uspořádala v úterý 25. října na téma zákonných požadavků při uvádění výrobků na český i evropský trh. Přednášeli zástupci CQS, ITC a SÚKL.

Dopolední blok semináře byl zaměřen na roli notifikované osoby a připravované změny v evropské legislativě. Výkonná ředitelka CQS - Sdružení pro certifikaci systémů jakosti Ing. Jana Olšanská představila certifikační orgán CQS a mezinárodní síť certifikačních orgánů IQNet. Odborníci z Institutu pro testování a certifikaci (ITC) pak přítomné seznámili s konkrétními požadavky, které musejí výrobci a exportéři splňovat při uvádění výrobků na evropský trh. O novém vydání normy ISO 13485:2016 přednášel její vedoucí auditor Václav Kahánek. Podrobně vysvětlil rozdíly mezi stávající normou ISO 13485:2012 a novým evropským standardem, který by měl vstoupit v platnost přibližně za dva roky. Následující přednáška ředitele divize certifikace ITC Ing. Pavla Vaňka přehledně shrnula požadavky na technickou dokumentaci ke zdravotnickým prostředkům podle směrnice 93/42/EHS. Věnoval se mj. oblastem správné klasifikace výrobku a jeho zařazení do rizikové skupiny, specifikace výrobního místa, dokumentace struktury subdodavatelů, klinického hodnocení, programu poprodejního sledování či analýzy rizik. Pavel Vaněk zdůraznil, že každou změnu dodavatele např. materiálu je třeba nahlásit notifikované osobě, a součástí jeho přednášky byla řada příkladů z praxe. Nejčastější chybou jsou podle Pavla Vaňka nedostatky v návodu, který buď postrádá zákonem předepsané náležitosti nebo udává informace nekonzistentní s obsahem.
Odpolední blok byl věnován požadavkům domácího trhu a praktickému naplňování zákona 268/2014 Sb., o zdravotnických postředcích. Odborný hodnotitel Oddělení registrace a notifikace Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Ing. Pavel Filip se v přednášce zaměřil především na oblast plnění ohlašovací povinnosti do Registru zdravotnických prostředků (RZPRO). Zdůraznil, že v současnosti již veškerá registrace probíhá výhradně elektronicky a musí se uskutečnit právě v RZPRO. Žádost o notifikaci zdravotnického prostředku musí být podána do 15 dnů od uvedení výrobku na trh.

“Cílem semináře bylo seznámit členskou základnu s připravovanými změnami v evropské legislativě. Norma ISO13485:2016 by měla vstoupit v platnost příští rok s určitým přechodným obdobím, ovšem výrobci vyvážející na trh EU budou již v předstihu potřebovat posouzení shody podle této nové normy, protože to od nich odběratelé  budou požadovat. V druhé části semináře se zástupce státní autority SÚKL věnoval užívání zdravotnického prostředku dle tuzemské legislativy. Všechny přednášky byly velmi fundované, protože referující jsou dlouholetými zkušenými odborníky, kteří se v oblasti posuzování shody pohybují řadu let,” shrnul odborný garant semináře Ing. Petr Mašek, místopředseda představenstva AVDZP, který se problematice zkoušení, certifikace a posuzování shody ve Strojírenském zkušebním ústavu, s. p., věnuje již déle než třicet let. 

O dobře zvoleném programu svědčil také sál zaplněný téměř do posledního místa. Seminář byl určen celé členské základně AVDZP, tj. výrobcům, dovozcům i distributorům zdravotnických prostředků, ale zúčastnili se jej například také zástupci nemocnic. „Uspořádáním semináře AVDZP plní své usnesení v oblasti legislativního vzdělávání,“ konstatoval předseda představenstva AVDZP JUDr. Jaroslav Kopeček.

 

Autor: Lenka Šardziková   |   Sekce: Novinky   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Školení

Metrologie - základy a legislativa18.6.2024
Místo konání: Praha - Prosek

Interaktivní kurz Interní auditor ISO 1348511.4.2024
Místo konání: Praha - Prosek

všechna školení

Licence

Osvědčení
o akreditaci

Certifikáty

Členové CQS

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Institut pro testování a certifikaci, a.s. Textilní zkušební ústav s.p. Fyzikálně technický zkušební ústav, s.p. Strojírenský zkušební ústav, s.p.