Úvod Novinky

CQS představuje nové vedení - Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz - místopředseda

20.1.2015

CQS představuje nové vedení - Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz - místopředseda Za místopředsedu CQS byl na Valné Hromadě CQS v prosinci 2014 zvolen ředitel Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha, s.p. - Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz

Profesní profil místopředsedy CQS

Vzdělání a dosavadní praxe:

 • Vysoká škola ekonomická Praha
 • 1981 – 1997 – Československá obchodní a průmyslová komora – různé pozice až po generálního tajemníka, od 1.1.1993 Hospodářská komora ČR – tajemník Úřadu
 • 1997 – 2009 – Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví – předseda
 • 2009 – 2011 – Institut pro testování a certifikaci, a.s. – poradce předsedy představenstva
 • 2012 -  Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. – ředitel

Další relevantní kvalifikace a zkušenosti:

 • státní zkouška z německého jazyka, závěrečné zkoušky VŠ z ruského jazyka a anglického jazyka, kurzy IT/PC znalostí
 • Národní orgán ČR pro usnadňování procedur mezinárodního obchodu při HK ČR - předseda
 • Národní mnohostranné fórum ČR pro elektronickou fakturaci - předsedající a zástupce ČR v EU mnohostranném fóru pro elektronickou fakturaci
 • Česká společnost pro systémovou integraci (ČSSI) při VŠE Praha - člen Rady ČSSI
 • Rada kvality ČR – člen za HK ČR a místopředseda Předsednictva, člen Odborných sekcí
 • Národní výbor Mezinárodní obchodní komory v ČR (ICC ČR) - čestný člen
 • Rada pro metrologii ÚNMZ - člen (za HK ČR)
 • Komise pro posuzování shody ÚNMZ a její řídící výbor – člen (za AAAO – Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací)
 • Český institut pro akreditaci - člen Odborného výboru Centra pro technickou normalizaci (za HK ČR) a Technických výborů pro inspekční orgány, systémy řízení a personál (za HK ČR a AAAO)
 • Kabinet pro standardizaci při Sdružení českých spotřebitelů - člen za EUROLAB-CZ
 • EUROLAB aisbl. - člen JTCPTC (Společný Technický výbor pro zkoušení a certifikaci výrobků EUROLAB a CEOC) za EUROLAB-CZ
 • člen Představenstva HK ČR a předseda Sekce kvality HK ČR
 • prezident EUROLAB-CZ
 • vice-prezident AAAO
 • člen předsednictva SZV (Svaz zkušeben pro výstavbu)
 • člen Expertní skupiny pro politiku kvality SPS ČR (Svaz podnikatelů ve stavebnictví)
 • místopředseda CQS (Sdružení pro certifikaci systémů jakosti, člen IQNet)
 • znalosti a zkušenosti z oblastí technické harmonizace, tvorby technických předpisů a norem, odstraňování technických překážek obchodu (včetně WTO/TBT), posuzování shody, metrologie, akreditace
 • dříve:
  • Výbor pro obchod Evropské hospodářské komise OSN - předseda a poté místopředseda výboru, zástupce za ČR (2001 - 2009)
  • Poradní výbor Evropské organizace pro spolupráci v akreditaci (EAAB) - člen Skupiny národních autorit, poté místopředseda EAAB, zástupce za ČR (2003 - 2009)
  • Český institut pro akreditaci, o.p.s. - člen Správní rady, za zakladatele/MPO (2004 - 2009)

 

Autor: Lenka Šardziková   |   Sekce: Novinky   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Licence

Osvědčení
o akreditaci

Certifikáty

Členové CQS

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Institut pro testování a certifikaci, a.s. Textilní zkušební ústav s.p. Fyzikálně technický zkušební ústav, s.p. Strojírenský zkušební ústav, s.p.