Úvod Novinky

Jednotný rámec systémových norem - příležitost pro zjednodušování a reálnější uplatňování

11.6.2014

V rámci koncepce revidování systémových norem pro oblast managementu (myšleno např. ISO 9001, ISO 14001 nebo ISO/IEC 27001, apod.) dochází v současnosti k významným změnám.

Na základě praktických zkušeností a potřeb byly dokumentem „ISO/IEC Directives, Part 1 — Consolidated ISO Supplement — Procedures specific to ISO“ a to jeho částí „Annex SL“ definovány nové přístupy, které musí být v rámci nejbližších revizí konkrétních systémových norem respektovány. Co to bude znamenat, zejména pro certifikované organizace či žadatele o certifikace a další zainteresované strany a o jaké novinky se vlastně jedná?  

Revize norem - příležitosti:

Předně je dobré si uvědomit, že přijaté změny vychází skutečně z praktických zkušeností všech zainteresovaných stran a to i včetně certifikovaných organizací. V důsledku této skutečnosti bychom tedy měli novinky vnímat pozitivně a to jako další příležitost k zefektivňování uplatňovaných systémů. Určitě bychom měli hledat možnosti vedoucí k zjednodušování a tím dosáhnout stále většího souladu mezi vlastním řízením v organizacích a uplatňováním systémů managementu dle systémových norem. Opět zde platí, že je nutné reagovat na požadavky a zajistit jejich plnění v takovém rozsahu, abychom „prováděli správné věci správně“ a to vždy v zájmu managementu a byznysu. Rozhodně bychom neměli podlehnout tlakům některých stran, které buď z nepochopení či za účelem vlastního prospěchu zbytečně interpretují novinky nepřiměřeně přísně či dokonce mylně. Pokud se podaří eliminovat právě uvedená negativa, určitě to bude základ k tomu, aby byla certifikace v oblasti managementu významně účelná a prospěšná a aby tato certifikace byla ve veřejném zájmu.

Oblasti změn v normách – systémy managementu:

Změny, které nás čekají, můžeme rozdělit do dvou oblastí:
 
1) Jednotný rámec systémových norem, patří do kategorie koncepčních změn. Definováno právě ve výše uvedeném citovaném dokumentu a jeho části „Annex SL“. Přehled nejdůležitějších vybraných informací:
 
- Pozor, není dovoleno kopírovat (slouží jen pro účely přípravy dokumentů ISO a IEC), lze tedy jen nahlédnout do textu
- Všechny nové systémové a oborové normy v oblasti managementu budou mít jednotný rámec a všechny stávající normy v oblasti managementu budou při příštích revizích přepracovány dle tohoto rámce
- Annex SL je závazný pro všechny technické komise (TC), tyto jej musí respektovat
- Annex SL řeší i otázky relevance tvorby systémové normy z hlediska zainteresovaných stran a z mnoha dalších hledisek (prospěšnost normy) – Příloha č. 1 k Annex SL
- V budoucnu všechny ISO normy na systémy managementu musí být konzistentní a kompatibilní
- Nejdůležitější pro uživatele norem je Příloha č. 2 k Annex SL = Jednotný rámec (jednotná struktura norem, stejný základ textů, společné pojmy a definice). Příloha č. 2 k Annex SL definuje šablonu, která bude uplatňována.
 
2) V rámci nejbližší revize každé konkrétní systémové normy budou zpracovatelé řešit jednak dodržení stanoveného jednotného rámce dle „Annex SL“ a dále i změny v konkrétních požadavcích příslušné systémové normy.
 

Přehled revizí a termínů vybraných norem – systémy managementu:

 • BCM - Business continuity management systems - ISO 22301:2012
- Již v platnosti jako ISO
 • ISMS - Information security management systems - ISO/IEC 27001:2013
- Již v platnosti jako ISO
 • EMS - Systém environmentálního managementu - ISO 14001:2015
- Plánovaný termín ISO leden 2015
 • QMS - Systém managementu kvality - ISO 9001:2015
- Plánovaný termín ISO září 2015
 • OH&S – Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - ISO 45001:2016
- Plánovaný termín ISO říjen 2016

O termínech, v rámci přechodového období stanoveného pro certifikaci každé příslušné normy, budeme jako certifikační orgán zasílat klientům aktuální informace

Ukázka změn – systémy managementu:


Ukázka vybraných nově zaváděných pojmů a požadavků k zamyšlení:

 • Kontext organizace – Organizace v souvislostech (nový požadavek)
 • Vedení a řízení lidí a závazky (nově závazky)
 • Role, odpovědnosti a zmocnění v rámci organizace (nově role a zmocnění)
 • Činnosti zaměřené na rizika a příležitosti (důraz na management rizik)
 • Dokumentované informace (dříve dokumenty a záznamy)
 • Vyhodnocení výkonnosti (dříve monitorování a měření)
 • Neshoda a nápravné opatření (preventivní opatření se přesouvají v rámci managementu rizik)

Nabídka spolupráce:

V tomto materiálu jsou uvedeny jen základní informace o probíhajících a chystaných změnách.

Aby bylo možné se s novinkami vyrovnat rozumně, účelně a efektivně a aby veškeré naše kroky podporovaly zájmy managementu a byznysu, budeme s Vámi rádi příslušné otázky a přístupy komunikovat a vzájemně si vyměňovat zdravé názory. V rámci prováděných auditů, v rámci nabídek školení a seminářů i v rámci individuálních konzultací, Vám jsou všichni naši kompetentní pracovníci k dispozici.

S jakýmkoliv požadavkem na dané téma, se můžete obracet na manažera produktu SŘ a společně budeme hledat vhodné řešení.


Autor :
Lubomír Krůta
V
edoucí auditor, CQS

 

 

Autor: Lenka Šardziková   |   Sekce: Novinky   |   Tisk   |   Poslat článek známému


Související články

Školení

Metrologie - základy a legislativa18.6.2024
Místo konání: Praha - Prosek

Interaktivní kurz Interní auditor ISO 1348511.4.2024
Místo konání: Praha - Prosek

všechna školení

Licence

Osvědčení
o akreditaci

Certifikáty

Členové CQS

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Institut pro testování a certifikaci, a.s. Textilní zkušební ústav s.p. Fyzikálně technický zkušební ústav, s.p. Strojírenský zkušební ústav, s.p.