Úvod Novinky

Nabídka služeb Certifikace výrobků TZÚS, s.p.

12.10.2015

Nabídka služeb Certifikace výrobků TZÚS, s.p. V dalším bloku tématických článků s popisem nabídky služeb členů CQS se nyní budeme věnovat CERTIFIKACI VÝROBKŮ. Dnešní příspěvek je od našeho člena TZÚS - Technický a zkušební ústav stavební, s.p.

Certifikace výrobku je proces posuzování shody výrobku s požadavky technických předpisů a technických specifikací. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. (TZÚS Praha, s.p.), se účastní tohoto procesu jako nezávislá strana.

TZÚS Praha, s.p., je poskytuje certifikaci stanovených i nestanovených výrobků. Stanovenými výrobky rozumíme takové výrobky, které mohou představovat zvýšenou míru ohrožení oprávněného zájmu a jejich seznam bývá součástí nařízení vlády příslušných k zákonu č. 22/1997 Sb., v platném znění, o technických požadavcích na výrobky, nebo se na ně vztahují evropské harmonizované technické specifikace.

Stanovené výrobky certifikujeme pro splnění zákonných požadavků na základě rozhodnutí Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ). TZÚS Praha, s.p., vystupuje jako autorizovaná osoba 204 a notifikovaná osoba 1020 v souladu s autorizacemi udělenými ÚNMZ a jako oznámený subjekt 1020 v souladu s oprávněním vydaným rovněž ÚNMZ. Určení TZÚS Praha, s.p., jako subjektu pro technické posuzování vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu.

V daných kompetencích TZÚS Praha, s.p.,  operuje v těchto oblastech jako:

 • Oznámený subjekt 1020 pro stavební výrobky (označení CE)
 • Subjekt pro technické posuzování (TAB) pro stavební výrobky (dobrovolná cesta k získání označení CE)
 • Notifikovaná osoba 1020 pro výrobky (označení CE):
  • interoperabilita železničního systému
  • hračky
  • výtahy
  • výrobky z hlediska emisí hluku
 • Autorizovaná osoba 204 pro výrobky:
  • stavební výrobky
  • zařízení dětských hřišť

V případě zájmu výrobce deklarovat vlastnost nebo soubor vlastností dle technické specifikace  nad nebo mimo rámec stanovených technických požadavků, TZÚS Praha, s.p., poskytuje tzv. dobrovolnou certifikaci a to v rozsahu oborů a činností zmíněných výše. Výstupem těchto činností je takzvaný dobrovolný certifikát, který je vydán buď akreditovaným certifikačním orgánem CO č. 3015 nebo případně i neakreditovaně certifikačním orgánem na výrobky.

Speciálním případem dobrovolné certifikace je zapojení TZÚS Praha, s.p. do programu Svazu zkušeben pro výstavbu (SZV) „Osvědčeno pro stavbu“. Tento nepovinný systém si dává za úkol posoudit vhodnost stavebních výrobků ve smyslu zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a dalších technických předpisů ČR. Certifikační systém je provozován jako nediskriminační systém otevřený stavebním výrobkům bez ohledu na jejich původ (ČR, státy EU, třetí země) a bez ohledu na to, zda se jedná o stanovený nebo nestanovený stavební výrobek.

Více informací naleznete na stránkách TZÚS Praha, s.p. v sekci CERTIFIKACE VÝROBKŮ

Kontakt:
Ing. Jozef Pôbiš
ředitel Úseku certifikace a osvědčování výrobků
tel.: 286 019 414
e-mail: pobis@tzus.cz

Autor: Lenka Šardziková   |   Sekce: Novinky   |   Tisk   |   Poslat článek známému


Související články

Školení

Metrologie - základy a legislativa21.6.2024
Místo konání: Praha - Prosek

Interaktivní kurz Interní auditor ISO 1348511.4.2024
Místo konání: Praha - Prosek

všechna školení

Licence

Osvědčení
o akreditaci

Certifikáty

Členové CQS

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Institut pro testování a certifikaci, a.s. Textilní zkušební ústav s.p. Fyzikálně technický zkušební ústav, s.p. Strojírenský zkušební ústav, s.p.