Úvod Novinky

Revize ISO 9001, ISO 14001 a ISO/IEC 27001

23.7.2013

Mezi nejrozšířenější normy pro certifikaci systémů managementu patří normy ISO 9001 a ISO 14001. Proto si Vás dovolujeme informovat o připravovaných změnách u těchto norem.

ISO pravidelně reviduje normy pro systémy managementu a tyto revize začaly cca před rokem. Revize jsou zatím v rané fázi, a proto není třeba zatím přijímat opatření souvisejících s těmito změnami norem. Důvodem revizí je i sjednocení struktury a obsahu jednotlivých norem pro systémy managementu. Normy pro systémy managementu by tak měly mít stejné názvy kapitol, podkapitol a sjednocený text všude tam, kde je to možné. Vše s cílem zajistit snadnější orientaci uživatelů v těchto normách.

Revize norem probíhají v těchto jednotlivých fázích:
1)    Specifikace projektu
2)    Pracovní návrh normy
3)    Návrh komise, která zpracovává uvedenou normu
4)    Návrh mezinárodní normy
5)    Konečný návrh mezinárodní normy
6)    Publikování mezinárodní normy
 
Jednotlivé systémy managementu jsou nyní v různých fázích revize.
 
Pro ISO 9001 probíhá fáze 1) a 2). Z toho důvodu je předčasné řešit přizpůsobení Vašich systémů managementu revidovaným požadavkům připravované ISO 9001.
Návrhy na revizi zahrnují mimo jiné i požadavky na:
  • začlenění risk managementu
  • zaměření se na očekávání zainteresovaných stran
  • zdůraznění procesního přístupu
  • zaměření se na preventivní opatření, zlepšování
  • zaměření se na výsledky (efektivnost procesů, shodné výrobky)
  • znalostní management
Norma by měla být připravena k vydání v roce 2015 Nicméně dodržení tohoto termínu záleží na technické komisi, která revizi normy zajišťuje.
 
Práce na revizi ISO 14001 začaly již v roce 2012. Momentálně je revize ve fázi 3). Proto je také předčasné řešit přizpůsobení Vašich systémů managementu revidovaným požadavkům, vzhledem k tomu, že může dojít ještě k výrazným změnám v návrhu. Nicméně revidovaná norma by měla zahrnovat důraz na zájmy zainteresovaných stran, větší orientaci na klienty a risk management. Předpokládáme, že o těchto změnách Vás budeme informovat na jaře 2014. Norma by měla být připravena k vydání na přelomu roku 2014 a 2015.
 
Nejdál v procesu revize je norma ISO/IEC 27001. Ta se nynínachází již ve fázi 5), tedy FDIS. Norma by měla být publikována v tomto roce. V současné době pro Vás připravujeme informace, k jakým zásadním změnám došlo oproti normě ISO/IEC27001:2005. Nabídku našich kurzů budeme také rozšiřovat o kurz věnovaný těmto změnám.
 
O dalším vývoji Vás budeme opět informovat. Všechny informace budou uveřejňovány na našich webových stánkách www.cqs.cz.
 
Oficiální dopis vedoucí CO:

Autor: Lenka Šardziková   |   Sekce: Novinky   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Licence

Osvědčení
o akreditaci

Certifikáty

Členové CQS

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Institut pro testování a certifikaci, a.s. Textilní zkušební ústav s.p. Fyzikálně technický zkušební ústav, s.p. Strojírenský zkušební ústav, s.p.