Úvod Novinky

Seminář - Akustika - problém dnešního stavitelství

18.3.2015

Seminář je určen pro zástupce realizačních firem, projekčních firem, technické dozory a dalších zainteresovaných osoby v rámci realizace staveb a jejich udržování. Obsahem semináře jsou zejména praktické informace související s problémy v průběhu projektování stavby, problémy které je nutné brát v úvahu při celém koloběhu realizace dané stavby (naceňování zakázek a její přípravy, realizace staveb a jejich udržování a rekonstrukce budov).

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. a společnost QUALIFORM, a.s. členové Asociace akustiky českého stavitelství, si Vás dovolují pozvat na:
jednodenní seminář:

Termín:

9. 4. 2015 - Praha a 10. 4. 2015 – Brno

Místo konání:

PRAHA – Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Prosecká 811/76a, Praha 9 - Prosek
BRNO – Střední škola polytechnická, Jílová 36g, Brno

Garant:

Ing. Pavel Rubáš, Ph.D., - předseda asociace akustiky českého stavitelství

Vložné:

Jeden pracovník 1.600,- Kč bez DPH (1.936,- vč. DPH)
Každý další pracovník se stejné firmy 1.200,- Kč bez DPH (1.452,- vč. DPH)
- po zaslání přihlášky Vám bude zaslána faktura; cena vložného zahrnuje výukové materiály, osvědčení o absolvování semináře, občerstvení, kávu, oběd

Program:

08:30 – 09:00

Prezence

09:00 – 10:00

I. Část - Úvod do akustiky a příprava projektů
- Legislativní základ, používané termíny a co si pod nimi představit
- Projekce – opomíjené body v projektu, problematická místa, co neopomíjet při naceňování a přípravě zakázky
- Hluk a kolaudace

10:00 – 10:15

Přestávka, káva

10:15 – 12:00

II. část - Realizace stavby s ohledem na stavební akustiku
- vliv malty
- vliv omítek
- vliv drážek
- cihly pro obvodový plášť vs. AKU cihly
- jednovrstvá vs. dvouvrstvá stěna
- Přehled výsledků neprůzvučnosti AKU cihel
- Akustický štítek zděného pasivního domu
- Výsledky z měření z BD Hostivice
- Ukázky chybné a správné praxe na stavbách
- Akustické vlastnosti ETICS
- Akustické vlastnosti otvorovÍ ch výplní

12:00 – 12:45

Přestávka, oběd

12:45 – 13:30

III. část - Protihlukové opatření a jejich návrh
- Dodatečné opatření a opravy
- Příspěvek k porovnání laboratorních a stavebních hodnot

13:30 – 13:45

Přestávka, káva

13:45 – 14:45

IV. část – Případové studie ze znaleckých posudků a reklamací

14:45 – 15:00

Diskuze, ukončení semináře


Přihláška ke stažení zde


Přihlášku zasílejte nejpozději do 7. 4. 2015, a to:

poštou na adresu: QUALIFORM, a.s., Mlaty 672/8, Brno 642 00

na e-mail: slavickova@qualiform.cz; tel. +420 728 046 624

prostřednictvím online přihlášení na www.qualiform.cz/seminar

				
				

Školení

Metrologie - základy a legislativa18.6.2024
Místo konání: Praha - Prosek

Interaktivní kurz Interní auditor ISO 1348511.4.2024
Místo konání: Praha - Prosek

všechna školení

Licence

Osvědčení
o akreditaci

Certifikáty

Členové CQS

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Institut pro testování a certifikaci, a.s. Textilní zkušební ústav s.p. Fyzikálně technický zkušební ústav, s.p. Strojírenský zkušební ústav, s.p.