Úvod Novinky

Společenská odpovědnosti firem – zkušenosti ze zavedení systému managementu společenské odpovědnosti

15.4.2013

Certifikace společenské odpovědnosti dle specifikace IQNet SR 10 je nový produkt v rámci mezinárodní certifikační sítě IQNet. Přinášíme Vám zkušenosti se zaváděním požadavků této specifikace do systému managementu ve firmě, která tento certifikát společenské odpovědnosti dle IQNet SR 10 získala jako první v české republice.

V posledních letech se stále častěji hovoří o společenské odpovědnosti firem. Společnosti se chtějí odlišit a prezentovat se veřejnosti tím, že nepodporují korupci, nediskriminují své zaměstnance, respektují dodržování lidských práv, dodržují právní řád v dané zemi, chovají se odpovědně k životnímu prostředí, dodržují pracovní podmínky a dbají na bezpečnost při práci, se svými obchodními partnery udržují vzájemně výhodné partnerské vztahy. Tedy nic s toho, co v posledních letech zaznívá z medií, kdy se poukazuje na případy podplácení při získávání zakázek, neetické chování ve vedení řady firem, což je jen to, co je nejvíce vidět, pokud se takové případy dostanou na veřejnost. 

K prokázání toho, že se firma chová společensky odpovědně, může posloužit řada norem, se kterými organizace prokazuje shody, tedy, že plní požadavky určité normy. Momentálně neexistuje mezinárodní norma ISO, která by obsahovala požadavky na prokázání této skutečnosti. Proto byly vytvořeny normy jako např.  SA8000, BSCI - iniciativa Asociace zahraničního obchodu (FTA) i řada národních schémat, podle kterých lze prokázat, že firma se chová a jedná společensky odpovědně. Existuje však mezinárodní norma ISO 26000, ve které jsou stanoveny určité principy a doporučení pro vybudování systému managementu společenské odpovědnosti ve firmě. Právě z této návodové normy vychází nová specifikace IQNet SR 10. Specifikace stanovuje požadavky, takže organizace se dají posoudit podle míry plnění těchto požadavků.  Toto posuzování standardně provádí certifikační orgán, který jako nezávislá třetí strana prověří, zda organizace zavedla systém managementu společenské odpovědnosti a zda jsou zde indikátory, že organizace bude tento systém rozvíjet a zlepšovat se.

Specifikace IQNet SR 10 vznikla v mezinárodní síti certifikačních orgánů IQNet, ve které je více než 35 členů z celého světa. Specifikace IQNet SR 10 vznikla právě konsensem všech členů v IQNet. Jaké požadavky tedy specifikace IQNet SR 10 specifikuje, aby firma mohla získat certifikát? Základní principy, které musí organizace naplnit, jsou: odpovědnost, transparentnost, etické chování, ohled na zájmy zainteresovaných stran, respektování pravidel právního státu, respektování mezinárodních standardů chování, respektování lidských práv.

Hlavní zaměření specifikace je na zainteresované strany organizace, identifikování požadavků, očekávání a potřeb zainteresovaných stran a nalezení způsobu jejich uspokojení. Každá organizace si určuje svoje zainteresované strany a jejich požadavky sama. Specifikace určuje devět základních zainteresovaných stran a jejich možné požadavky a očekávání. A to: Vlastníci, akcionáři a investoři; Zaměstnanci, Zákazníci, uživatelé a spotřebitelé; Dodavatelé výrobků, poskytovatelé služeb a partneři; Aliance, ke kterým se organizace hlásí a spolupráce, které navázala; Konkurenti; Státní/veřejná správa; Místní komunita a celá společnost; Životní prostředí.

Certifikaci podle specifikace IQNet SR 10 zajišťuje CQS – Sdružení pro certifikaci systémů jakosti, jako jeden ze členů mezinárodní certifikační sítě IQNet. CQS má vyškolené a schválené auditory, vlastní licenci k této specifikaci a nabízí organizacím tuto certifikační službu.

První organizace, která podstoupila certifikaci dle IQNet SR 10 v České republice byla organizace CAR CLUB s.r.o., jejímž posláním i hlavní činností je zaměstnávání a pomoc osobám se zdravotním postižením. Společnost pomáhá našim hendikepovaným spoluobčanům, držitelům ZTP nebo ZTP/P, zorientovat se a najít optimální řešení v jejich každodenním životě. Nabízí rozličné poradenské služby, pomoc při pořízení vhodného vozu, veškerá pojištění a související služby, zajištění autoškoly či pomoc s orientací na úřadech. Dne 01. 06. 2012 společnost CAR CLUB s.r.o. získala certifikát CQS 119/2012 s registračním číslem IQNet: SR-0003-CZ, což znamená, že je to třetí vydaný certifikát dle specifikace IQNet SR 10 na světě. V současné době bylo zatím vydáno 17 certifikátů dle této specifikace.

Jaké však byly zkušenosti společnosti CAR CLUB s.r.o. se zavedením systému managementu společenské odpovědnosti? Na to jsme se zeptali paní Bc. Miloslavy Martinové a PhDr. Milana Smutného, kteří systém zaváděli a samozřejmě i pana ředitele Mgr. Jaroslava Hampla. Proč jste se rozhodli zavést systém managementu společenské odpovědnosti do Vaší firmy? Vyvíjeli na Vás tlak Vaši obchodní partneři nebo to bylo Vaše rozhodnutí prezentovat svému okolí, že jste společensky odpovědná firma?

Zavést systém společenské odpovědnosti jsme chtěli už dříve, protože CAR CLUB jednak většinově tvoří hendikepovaní zaměstnanci, jednak pomáhá všestranně hendikepovaným spoluobčanům v celé České republice. Byla to tedy jakási vnitřní potřeba, ale museli jsme čekat, až nějaká norma v této oblasti vznikne. A protože jsme byli ve spojení s českou certifikační společností v této oblasti, firmou CQS, byli jsme mezi prvními, kdo se dozvěděl o možnosti skutečně certifikát společenské odpovědnosti získat.

Vaše firma neměla zavedený ani certifikovaný žádný systém managementu. Specifikace IQNet SR 10 je plně kompatibilní s jinými systémy managementu (ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001) a zavádění specifikace do již fungujících systém je snadnější. Vaše organizace ale neměla žádné zkušenosti v této oblasti. Systém se vám povedlo zavést a také obhájit v rámci certifikačního auditu.

Naše firma je doposud relativně malá a ve své činnosti se může opřít o renomované generální partnery, jakými jsou ŠKODA AUTO, či Česká pojišťovna. Proto jsme přímo zacílili na společenskou odpovědnost, protože i tato norma předpokládá pořádek v managementu. Jinými slovy, certifikovali jsme logicky prioritně to, co je vlastně formou i obsahem našich firemních aktivit.

Za jak dlouho jste systém managementu společenské odpovědnosti zavedli?

Byla to roční příprava s intenzívní fází poslední tři měsíce, kdy jsme velmi uvítali věcnou, informativní a také přátelskou podporu od odborníků v CQS

Kdo z Vaší firmy se spolupodílel na zavedení tohoto systému?

Byl to jednak osobně jednatel a ředitel společnosti Mgr. Jaroslav Hampl, který celý proces sám inicioval, dále by certifikace nebyla možná bez vysoce aktivní účasti Bc. Míly Martinové, odpovědné za finance společnosti. S ohledem na komunikační potřeby a zároveň velké osobní zkušenosti z řady firem to byl v neposlední řadě PhDr. Milan Smutný, který se ve firmě  CAR CLUB věnuje oblasti P.R. a marketingu.  

Jak probíhalo seznamování se se specifikací a jejími požadavky?

Získali jsme od společnosti CQS prezentaci normy IQNET SR 10 přeloženou z angličtiny a nastudovali jsme ji. Pak – jak už jsme uvedli – proběhlo několik školení a seminářů.

Co bylo pro Vás nejtěžší při zavádění? Vytvoření odpovídající dokumentace? Komunikace mezi pracovníky Vaší společnosti nebo něco dalšího?

Bylo zapotřebí vytvořit všechny nezbytné dokumenty, jako jsou Firemní politika společenské odpovědnosti, Etický kodex, Cíle společnosti, Zainteresované strany a komplexní dokument Příručka společenské odpovědnosti. I když například dokument Zainteresované strany vypadá velmi teoreticky, pomůže firmě zanalyzovat její silné stránky, příležitosti, ale také rizika nejen pro své aktivity, ale právě v kontextu společenské odpovědnosti, také všechny aspekty týkající se partnerů, klientů, neziskových organizací, dotčených státních orgánů, prostě všech zainteresovaných stran. A to vyžaduje příslušný dokument několikrát předělat, respektive doplnit a rozšířit. 

Které z prvků, které jste museli naplnit a prokázat jejich plnění, bylo pro Vás nejobtížnější? 

Jak jsme uvedli, právě tematika Zainteresovaných stran nám dala si nejvíce zabrat. Ostatní dokumenty vlastně formálně potvrdí jen to, co jinak musí každá funkční organizace dělat. To, že například nikoho nediskriminuje v práci kvůli hendikepu, u nás zní absurdně, protože dávat smysluplnou práci zdravotně postižených spoluobčanům, často vozíčkářům, kteří empaticky poskytují všestranné služby dalším hendikepovaným lidem v celé ČR, je smyslem veškeré naší činnosti. Nicméně tuto normu společenské odpovědnosti může chtít získat i firma, která s oblasti hendikepovaných nemá co do činění. Proto musí být tyto principy společenské odpovědnosti pro všechny jasné a zcela závazné.

Přišlo Vám něco kuriózního z požadavků této specifikace?

Ano, například náš závazek, že nevyužíváme práci dětí. Ale chápeme, že vyspělá část Evropy je zdaleka něco jiného než bohužel jiné části světa. V globalizovaném světě v honbě za ziskem zřejmě některé firmy neváhají vykořisťovat pracovně také děti a ve výsledném produktu to – až na jeho „atraktivní“ cenu – nikdo nemusí poznat. Proto jsou takové požadavky v globálním měřítku (jako např. razí Fair Trade) této mezinárodní normy potřebné.

Splnilo zavedení systému managementu společenské odpovědnosti očekávání Vaší firmy a případně v čem?

Ano. Především každá taková certifikace donutí vedení dát si „papíry“ dohromady. Protože život, obchod a každodenní řešení akutních problémů někdy systémové požadavky odsouvají stranou. Ale pořádek dělá nejen přátele, ale usnadňuje a zefektivní firemní aktivity. A být v ČR vůbec prvním nositelem certifikátu společenské odpovědnosti dle mezinárodní normy IQNET SR 10, to je nepochybně vítaná příležitost zviditelnit se, zaujmout a v konečném efektu zlepšit své obchodní výsledky. Protože v konfrontaci s řadou společenských problémů, kdy jednou z deklarovaných zásad naší certifikace společenské odpovědnosti je nepřípustnost korupce, považujeme princip vysoké společenské odpovědnosti a morálky za perspektivně jedinou možnou cestu k trvalému úspěchu firem, institucí i celé české společnosti. 
Firma CAR CLUB, s.r.o. zavedením a certifikací systému managementu společenské odpovědnosti dle IQNet SR 10 dává svým partnerům a okolí na vědomí, že je společensky odpovědná a transparentní. Zaměřuje se na etické chování ve firmě, bere ohledy na zájmy zainteresovaných stran.  Respektuje právní pravidla státu i mezinárodní standardy chování a samozřejmě také lidská práva.

Ing. Jana Olšanská, vedoucí CQS

Autor: Lenka Šardziková   |   Sekce: Novinky   |   Tisk   |   Poslat článek známému


Související články

Školení

Metrologie - základy a legislativa18.6.2024
Místo konání: Praha - Prosek

Interaktivní kurz Interní auditor ISO 1348511.4.2024
Místo konání: Praha - Prosek

všechna školení

Licence

Osvědčení
o akreditaci

Certifikáty

Členové CQS

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Institut pro testování a certifikaci, a.s. Textilní zkušební ústav s.p. Fyzikálně technický zkušební ústav, s.p. Strojírenský zkušební ústav, s.p.