Úvod Novinky

VŠTE získala certifikát ISO. Jako jedna z mála vysokých škol

25.7.2014

VŠTE získala certifikát ISO. Jako jedna z mála vysokých škol Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích (VŠTE) získala certifikát ISO 9001 pro systém managementu kvality. Zařadila se tak mezi nepočetnou skupinu tuzemských vysokých škol, které prošly podobnou certifikací nezávislých auditorských společností. V tomto případě CQS Praha.

„Certifikace systému managementu kvality podle norem ISO není v našem vysokém školství příliš rozšířena. Dokonce bych řekl, že zde jde spíš o ojedinělost. My v ní ale vidíme jednu z cest, jak dál zdokonalovat svou práci a chod školy,“ říká její rektor Marek Vochozka.
Podle Jiřího Máchy z oddělení strategie, inovací a kvality VŠTE je certifikace postavena na procesním přístupu a řízení organizace podle cílů. „To je plně v souladu s budovaným systémem řízení Excellent top manager systém, který u nás máme,“ zdůrazňuje. Připouští, že samotná certifikace otevřela také řadu dalších problematik a oblastí, v nichž se může celkový řídicí systém školy zkvalitnit. Do něho je zapojeno nejen vrcholové vedení, ale i nižší články řízení, včetně pedagogů - akademických pracovníků.

„Důležité je, že certifikovaný systém řízení podléhá každoročnímu auditu dozorového orgánu. Současné procesy a principy řízení se tedy musí trvale kultivovat,“ dodává Jiří Mácha. Očekává přitom, že se certifikační proces pozitivně odrazí na pracovním i sociálním klimatu školy a a ve výsledku přispěje ke zkvalitnění služeb, které škola poskytuje studentům a spolupracujícím institucím.
Podle Josefa Veselého, vedoucího auditorského týmu CQS je v dnešní globalizované společnosti důvěryhodnost organizací a firem jedním z klíčových ukazatelů. „Důvěryhodnost má ale řadu aspektů a není snadné se o ní přesvědčit, získat o ní potřebné informace,“ říká Josef Veselý. Proto certifikaci systému managementu organizace pokládá za jedno z takových svědectví, neboť certifikace má svůj řád, kterým je mezinárodní standard ISO 9001 se seznamem požadavků. Provádí ji nezávislá organizace a výstupem je svědectví o shodě přístupů k řízení školy s obvyklými světovými standardy, shrnutými v této normě a případná doporučení pro další zlepšování.
Certifikace vysoké školy je proto nepochybně významným svědectvím o kvalitě procesů, které provozuje, a podporuje neustálé zlepšování. Kvalitní procesy jsou pak důležitým předpokladem i pro kvalitu služeb, které škola poskytuje.
„V dnešní poměrně tvrdé soutěži mezi úspěšnými vysokými školami má tedy držitel certifikátu systému managementu kvality určitou konkurenční výhodu,“ uzavřel Josef Veselý.

Převzato: Tisková zpráva VŠTE

***
VŠTE byla založena zákonem v roce 2006 a je nejmladší veřejnou vysokou školou v České republice. Nabízí bakalářské obory Strojírenství, Technologie dopravy a přepravy, Konstrukce staveb, Ekonomika podniku a Stavební management. Od září 2014 k nim přibude i první magisterský obor Logistické technologie a bude rovněž zahájena první výuka mimo krajské město v Centru technických studií VŠTE v Táboře se specializací strojírenství na progresivní materiály v automobilovém průmyslu.

Autor: Lenka Šardziková   |   Sekce: Novinky   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Školení

Metrologie - základy a legislativa18.6.2024
Místo konání: Praha - Prosek

Interaktivní kurz Interní auditor ISO 1348511.4.2024
Místo konání: Praha - Prosek

všechna školení

Licence

Osvědčení
o akreditaci

Certifikáty

Členové CQS

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Institut pro testování a certifikaci, a.s. Textilní zkušební ústav s.p. Fyzikálně technický zkušební ústav, s.p. Strojírenský zkušební ústav, s.p.