Úvod Školení

Implementace nařízení GDPR prakticky (svépomocí) I. část

Termín konání: 14.2.2018 - 0.0.0000

Přihlašování již bylo uzavřeno.

Místo konání: Praha - Prosek

Další kurzy plánujeme na podzim nebo podle zájmu.

 

Dovolujeme si Vás pozvat na kurz Implementace nařízení GDPR prakticky (svémopomocí) I.část, který se koná v Praze dne 14. 02. 2018 - kurz je obsazen.

Pro velký zájem jsme připravili další termín - 21. 02. 2018


GDPR – General Data Protection Regulation

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů vstoupí v platnost 25. 05. 2018. Toto nařízení výrazně zvýší ochranu osobních údajů a týká se všech firem, institucí i jednotlivců, kteří shromažďují nebo zpracovávají osobní údaje  - svých zákazníků, zaměstnanců, klientů, dodavatelů…

Cílem kurzu je prostřednictvím modelových příkladů a jednotlivých cvičení naučit účastníky školení pomocí zadaných podkladů o zpracování osobních údajů fiktivní firmy zvládnout základní kroky při implementaci požadavků GDPR (vytvoření hrubé mapy identifikovaných zpracování a správně identifikovat zejména účel zpracování, právní titul a další položky dokumentace zpracování).

Toto školení navazuje na školení „GDPR - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“, ve kterém se posluchači seznámili s celou problematikou GDPR, tak jak je uvedena v nařízení GDPR, a kde získali základní orientaci v problematice ochrany osobních údajů a schopnost analyzovat a identifikovat jejich podstatné momenty z hlediska nové právní úpravy na ochranu osobních údajů.
 

Předpokládané znalosti: Výhodou je absolvovat na kurz „GDPR - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“ a být obeznámen se zákonem na ochranu osobních údajů (101/2000 Sb.) a znát definice a pojmy v ochraně dat a osobních údajů.

Doporučené doplňkové materiály:
Směrnice EU 2016/679 /EC – General Data Protection Regulation
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=en

Pro koho je kurz určen?

  • Pracovníkům zodpovědným za soulad s ochranou osobních dat a řízením systémů ochrany dat
  • Pracovníkům zodpovědným za soulad s legislativou – Compliance Manažerům
  • Správcům osobních údajů, pověřencům pro ochranu osobních údajů, manažerům a pracovníkům pověřeným identifikací zpracování osobních údajů a vedením dokumentace zpracování osobních údajů.
  • Školení je možno využít jako součást přípravy na implementaci požadavků GDPR v organizaci, nebo přímo jako součást implementace GDPR v organizaci.

Vložné: 3.500,-Kč + DPH

(Dva a více účastníků z jedné organizace - 3.000 Kč/osoba)

(Účastníci kurzu CQS "GDPR - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů" - 3.000 Kč/osoba)

 


Související školení

Licence

Osvědčení
o akreditaci

Certifikáty

Členové CQS

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Institut pro testování a certifikaci, a.s. Textilní zkušební ústav s.p. Fyzikálně technický zkušební ústav, s.p. Strojírenský zkušební ústav, s.p.