Úvod Školení

Interaktivní kurz Interní auditor ISO 13485

Termín konání: 3.11.2022

Přihlašování již bylo uzavřeno.

Místo konání: Praha - Prosek

Kurz je určen všem pracovníkům, kteří si chtějí rozšířit své základní znalosti o fungování systému managementu v organizaci a provádění interních auditů. Pracovníkům, kteří jsou pověřeni vykonávat funkci interního auditora v organizaci. Každému, kdo se podílí na zavádění a udržování systému managementu v organizaci. a také pracovníkům poradenských organizací provádějících interní audity v rámci své poradenské činnosti.

Co se naučím?

Získáte znalosti a dovednosti potřebné pro vykonávání funkce interního auditora systému managementu ve vaší organizaci. Seznámíte se, praktickou formou, s průběhem auditů, jeho dokumentováním a zásadami chování při auditu - audit si vyzkoušíte. Zpracujete program, plán a zprávu z auditu do připravených formulářů, pokusíte se navrhnout opatření. Seznámíte se z příklady z praxe.

Odborný program

 • Dopolední část:
  • Norma ČSN EN ISO 19011, terminologie, definice a pojmy
  • Interní audit, plánování a dokumentace auditu
 • Odpolední část:
  • Praktické provedení auditu
  • Odpovědi na dotazy – Diskuse

Přihláška

 • 03. 11. 2022
 • celodenní kurz - 3.000 Kč + DPH (začátečníci)
 • pouze odpolední část - 1.900 + DPH (pokročilí/prohloubení znalostí)
 • pozvánka s přihláškou

Současně uděluji souhlas dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 se zpracováním mých osobních údajů (jméno, email, telefon) pouze pro účel organizace tohoto kurzu. Tato přihláška bude skartována po vystavení osvědčení o absolvování kurzu, daňového dokladu a po provedení úhrady vložného dle vystaveného daňového dokladu


 

 

 


Související články


Související školení

Členové CQS

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Institut pro testování a certifikaci, a.s. Textilní zkušební ústav s.p. Fyzikálně technický zkušební ústav, s.p. Strojírenský zkušební ústav, s.p.