Úvod Školení

Interní auditor ISO 9001:2015 - zkušení auditoři /prohloubení znalostí

Termín konání: 16.3.2023

Přihlašování již bylo uzavřeno.

Místo konání: Praha - Prosek

Kurz vychází z nejčastějších chyb, kterých se vedoucí auditů a interní auditoři dopouštějí i ze zkušeností a dobré praxe v jiných firmách

 

Odborný program

 • Interní audity podle revidované normy ISO 19011:2018 (účel, cíl, rizika, plánování, nové techniky vedení auditů
  • Princip managementu QMS podle revize ISO 9001:2015 (změny, vývoj v přístupech,)
  • Workshopy na audit podle novely ISO 9001
   • Rizika v rámci interních auditů a jejich zvládání
   • Komunikace s vedením a úloha auditů ve vývoji programů firem
   • Programy a plány interních auditů
   • Tvorba auditních dotazů a cvičení
   • Identifikace a klasifikace neshod
  • Zpracování výsledků auditu (záznamy a výstupy z interního auditu)
  • Hodnocení efektivnosti interních auditů

Přihláška

 • 16. 03. 2023  - 3.200 Kč + DPH - pozvánka s přihláškou

Současně uděluji souhlas dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 se zpracováním mých osobních údajů (jméno, email, telefon) pouze pro účel organizace tohoto kurzu. Tato přihláška bude skartována po vystavení osvědčení o absolvování kurzu, daňového dokladu a po provedení úhrady vložného dle vystaveného daňového dokladu


 


Související školení

Členové CQS

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Institut pro testování a certifikaci, a.s. Textilní zkušební ústav s.p. Fyzikálně technický zkušební ústav, s.p. Strojírenský zkušební ústav, s.p.