Úvod Školení

Manažer a auditor systému ISMS podle normy ISO/IEC 27001:2022

Termín konání: 20.11.2023 - 0.0.0000

Přihlašování již bylo uzavřeno.

Místo konání: online

Dvoudenní kurz se bude první den věnovat shrnutí hlavní části normy a druhý den bude zaměřen na přílohu A, především nová opatření.

1.den opakování/shrnutí požadavků hlavní části normy v nejdůležitějších oblastech:

 • Kontext
 • Politika ISMS
 • Role, odpovědnosti
 • Metodika a analýza rizik, plán zvládání rizik
 • Zdroje, znalosti, povědomí o ISMS
 • Aspekty interního auditu
 • Přezkoumání ISMS vedením
 • Metriky a měření ISMS, zlepšování


2.den – příloha normy A – opakování oblastí z předchozí verze normy, detail bude zaměřen na:

 • Představení nových opatření
  • A5.7 Threat intelligence Správa hrozeb (shromažďování a analýza)
  • A5.23 Information security for use of cloud services - Bezpečnost informací v rámci využívání cloudových služeb
  • A5.30 ICT readiness for business continuity - Připravenost ICT pro kontinuitu provozu
  • A7.4 Physical security monitoring – Monitorování fyzické bezpečnosti
  • A8.9 Configuration management - Správa konfigurace
  • A8.10 Information deletion – Výmaz informací
  • A8.11 Data masking - Maskování dat
  • A8.12 Data leakage prevention - Prevence úniku dat
  • A8.16 Monitoring activities – Monitorování aktivit sítí, systémů a aplikací
  • A8.23 Web filtering - Filtrování webu
  • A8.28 Secure coding - Bezpečný kód
 • Diskuze staronových opatření a potřeba úpravy dokumentace ISMS
 • Dopad na Prohlášení o aplikovatelnosti (POA)

 

Přihláška

20. - 21. 11. 2023
dvoudenní kurz - 9.900 Kč + DPH
pozvánka s přihláškou

Současně uděluji souhlas dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 se zpracováním mých osobních údajů (jméno, email, telefon) pouze pro účel organizace tohoto kurzu. Tato přihláška bude skartována po vystavení osvědčení o absolvování kurzu, daňového dokladu a po provedení úhrady vložného dle vystaveného daňového dokladuSouvisející články


Související školení

Licence

Osvědčení
o akreditaci

Certifikáty

Členové CQS

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Institut pro testování a certifikaci, a.s. Textilní zkušební ústav s.p. Fyzikálně technický zkušební ústav, s.p. Strojírenský zkušební ústav, s.p.