Úvod Školení

Novela normy ISO 9001:2015 a normy ISO 14001:2015

Termín konání: 19.9.2016 - 0.0.0000

Přihlašování již bylo uzavřeno.

Místo konání: CQS, Praha

Od roku 2017 pro Vás připravujeme kurzy Interní auditor podle nové normy - info zde


Dlouho avizované publikace dvou nejvýznamnějších norem v oblasti systémů managementu jsou tady! 15. září 2015 vyšla norma ISO 9001:2015 i norma ISO 14001:2015.

Proč se norma ISO 9001 a norma ISO 14001 mění?

 • Přizpůsobují se měnícímu se světu (současné potřeby, technologie, globalizace)
 • Reagují na stále složitější prostředí, ve kterém organizace působí
 • Odráží potřeby všech uživatelů a zúčastněných stran
 • Navazují na jednotnou strukturu všech nově vydávaných norem systémů managementu

Jaké výhody a přidanou hodnotu přinesou změny v normě ISO 9001 a v normě ISO 14001?

 • Jednotná struktura  - jednodušší čtení a pochopení norem i  snadnější integrace systémů
 • Zaměření na zainteresované strany a kontext organizace k dlouhodobému úspěchu firmy s přínosem také pro životní prostředí
 • Zaměření na vyhledávání a řešení rizik a příležitostí
 • Větší propojení strategie, politiky a cílů k zajištění plnění podnikatelského záměru, tedy hlavního směru podnikání s ohledem na životní prostředí
 • Menší důraz na dokumentaci podle skutečných potřeb organizace

Další  významné změny i doporučení pro přechod na novou normu budou součástí kurzů, které jsme pro Vás připravili. Cena kurzu je 2.000 Kč bez DPH.

Pozvánky s programem a přihláškou:

 • pro ISO 9001
 • pro ISO 14001

 Kurz Novela normy ISO 9001:2015

 zaměřen na vysvětlení změn v nové normě

 zkušenosti se zaváděním nové normy

Kurz Interní auditor podle normy ISO 9001:2015

zaměřen na výcvik, plánování a realizaci interních auditů podle nové normy

  Kurzy se konají v zasedací místnosti CQS, Prosecká 412/74, Praha 9 - Prosek v těchto termínech:

  ISO 9001:2015

 • 21. března 2016  proběhlo
 • 8. dubna 2016  proběhlo
 • 21. dubna 2016 - proběhlo
 • 02. května 2016 - proběhlo
 • 24. června 2016 - proběhlo
 • 29. srpna 2016 - proběhlo
 • 19. září 2016 - proběhlo
 • 31. října 2016 - kapacita naplněna
 • 21. listopadu 2016 (IA) - kapacita naplněna
 • 6. prosince 2016 - kapacita naplněna

 ISO 14001:2015

 • 09. února 2016 - proběhlo
 • 07. dubna 2016 - proběhlo
 • 30. 08. 2016 - proběhlo
 • 1. listopadu 2016 - kapacita naplněna

Do libovolného pole v přihlašovacím formuláři, prosím, uveďte, o jaký termín máte zájem. Děkujeme


Související články


Související školení

Školení

Metrologie - základy a legislativa19.5.2023
Místo konání: Praha - Prosek

Manažer a auditor systému ISMS podle normy ISO/IEC 27001:202231.5.2023 - 1.6.2023
Místo konání: online

všechna školení

Licence

Osvědčení
o akreditaci

Certifikáty

Členové CQS

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Institut pro testování a certifikaci, a.s. Textilní zkušební ústav s.p. Fyzikálně technický zkušební ústav, s.p. Strojírenský zkušební ústav, s.p.