Úvod Novinky

Nabídka služeb Certifikace výrobků TZÚ, s.p.

21.9.2015

Nabídka služeb Certifikace výrobků TZÚ, s.p. V dalším bloku tématických článků s popisem nabídky služeb členů CQS se nyní budeme věnovat CERTIFIKACI VÝROBKŮ. Dnešní příspěvek je od našeho člena TZÚ - Textilní zkušební ústav, s.p.

Podle posledních průzkumů marketingových agentur se zákazníci na našem trhu neorientují již jen podle ceny. Ta je důležitým parametrem rozhodovacího procesu, ale velmi často je dalším měřítkem ověřená jakost výrobku, která zákazníkovi napoví, že se výrobce o své výrobky stará. Vystavený Certifikát nebo Osvědčení (osvědčení je jednodušší formou certifikace) potvrzuje kvalitativní vlastnosti výrobku, jeho užitné, popřípadě i hygienické vlastnosti. Certifikát je dokladem o tom, že výrobek byl prověřen nezávislou institucí a že splňuje požadavky odpovídajících norem nebo jiných specifikací. Certifikáty jsou pro výrobce či dovozce důležité z obchodního hlediska, jsou nástrojem propagace a zviditelnění jejich výrobků.  

Textilní zkušební ústav působí v oblasti výrobkové certifikace jako:

 • Akreditovaný certifikační orgán pro výrobky č. 3044 autorizovaný podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky pro posuzování shody pro nařízení vlády:
  • 21/2003 Sb.   kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky (89/686/EHS)
  • 163/2002 Sb.  kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky
  • 86/2011 Sb.   kterým se stanoví technické požadavky na hračky (2009/48/ES)
  • 305/2011        nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU), kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh (CPR)
 • Notifikovaná osoba č. 1021- posuzování shody pro následující Evropské Direktivy a Nařízení:
  • 89/686/EHS   kterou se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky
  • 305/2011        kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE
  • 2009/48/ES    kterou se stanoví technické požadavky na hračky
 • Autorizovaná osoba č. 219 - posuzování shody pro stavební výrobky dle národní legislativy

Certifikace výrobku je postup, který osvědčuje shodu jeho vlastností s technickou specifikací, to znamená, že osvědčuje jeho jakost minimálně na tzv. obvyklé úrovni. Certifikát dokládá splnění požadavků na užitné vlastnosti a na bezpečnost výrobku, které jsou požadované danou technickou specifikací. Na trh musí být v souladu s ustanovením zákona č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti uváděny pouze bezpečné výrobky - to platí pro výrobky v oblasti povinné i nepovinné certifikace.

Povinná certifikace - doložení shody vlastností výrobku s právními předpisy. Tímto předpisem je v České republice zákon č. 22/1997 Sb. v platném znění.

Nepovinná certifikace - dobrovolné hodnocení výrobků z hlediska jejich užitných vlastností. Nepovinnou certifikaci podstupují z komerčního hlediska výrobci či dovozci, příp. distributoři.

Nejčastěji certifikovanými skupinami výrobků v TZÚ jsou:
 • materiály pro výrobky určené dětem do 3 let z hlediska hygienických vlastností v souladu s požadavky vyhlášky MZ č. 84/2001 Sb.
 • materiály určené pro výrobu ochranných oděvů, zejména certifikaci dle norem ČSN EN 340, ČSN EN 471+A1, ČSN EN ISO 11611, ČSN EN ISO 11612 atd. Jedná se o harmonizované normy pro ochranné oděvy výstražné, chránící proti teplu, proti ohni atd.
 • prádlo a textil určený do zdravotnických zařízení, do hotelů a jiných ubytovacích zařízení. V této oblasti je novinkou na trhu norma ČSN EN 14697 pro froté materiály a ručníky
 • outdoorové výrobky - jejich certifikaci zajišťujeme ve shodě s požadavky normy ČSN EN 13537 pro spací pytle určené pro sport a volný čas.

Textilní zkušební ústav dále nabízí službu, jejímž cílem je usnadnit cestu certifikovaným výrobkům k jejich odběratelům. Na našich webových stránkách www.tzu.cz a www.textil-info.cz uveřejňujeme seznamy vystavených certifikátů, a to z oblasti regulované i neregulované sféry. K vystaveným certifikátům zavádíme dále tzv. Certifikační značku TZÚ Brno, která u odzkoušených výrobků informuje o jeho prověřených vlastnostech. Jedná se o logo s označením "certifikováno" nebo "ověřeno" doplněné číslem vystaveného certifikátu nebo osvědčení. Součástí činností certifikačního oddělení je i příprava a certifikace výrobků při výběrových řízeních.

Kontakt:
Ing. Svatava Horáčková, vedoucí certifikačního orgánu
telefon: +420 543 426 719
mobil:    +420 775 778 474
fax:       +420 543 426 742

 

Školení

Metrologie - základy a legislativa18.6.2024
Místo konání: Praha - Prosek

Interaktivní kurz Interní auditor ISO 1348511.4.2024
Místo konání: Praha - Prosek

všechna školení

Licence

Osvědčení
o akreditaci

Certifikáty

Členové CQS

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Institut pro testování a certifikaci, a.s. Textilní zkušební ústav s.p. Fyzikálně technický zkušební ústav, s.p. Strojírenský zkušební ústav, s.p.