Úvod Školení

ISO 45001 – hlavní rozdíly oproti OHSAS 18001

Termín konání: 31.3.2020

Přihlašování již bylo uzavřeno.

Místo konání: Prosek, Praha


ZRUŠENO - bude náhradní termín (pokud máte zájem, napište email)

Dlouho avizované vydání normy v oblasti SM BOZP je tady! Norma ISO 45001:2018 vyšla 12. března 2018 v anglické verzi (česká verze vyšla v říjnu 2018),

Proč norma ISO 45001 vychází?

 • Pro systémy managementu bezpečnosti práce a ochrany zdraví chyběla mezinárodní norma ISO (používala se britská norma BS OHSAS 18001)
 • Navazuje na jednotnou strukturu všech nově vydávaných norem systémů managementu

Jaké výhody a přidanou hodnotu přinesou změny ISO 45001?

 • Jednotná struktura: 
  • jednodušší čtení a pochopení norem
  • snadnější integrace systémů
 • Zaměření na zainteresované strany a kontext organizace s přínosem pro bezpečnost práce a ochranu zdraví
 • Zaměření na vyhledávání a řešení rizik a příležitostí
 • Větší propojení strategie, politiky a cílů k zajištění plnění podnikatelského záměru, tedy hlavního směru podnikání s ohledem na ochranu bezpečnosti práce a ochrany zdraví pracujících s důrazem na předcházení smrtelných úrazů, pracovních úrazů a nemocí z povolání a zlepšování a zajištění bezpečného a zdravého pracovního prostředí pro pracovníky a ostatní osoby, jejichž práce je organizací řízena
 • Menší důraz na dokumentaci podle skutečných potřeb organizace


Pozvánka s odborným programem :

 • 31. 03. 2020

Současně uděluji souhlas dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 se zpracováním mých osobních údajů (jméno, email, telefon) pouze pro účel organizace tohoto kurzu. Tato přihláška bude skartována po vystavení osvědčení o absolvování kurzu, daňového dokladu a po provedení úhrady vložného dle vystaveného daňového dokladu.

 


Související články


Související školení

Licence

Osvědčení
o akreditaci

Certifikáty

Členové CQS

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Institut pro testování a certifikaci, a.s. Textilní zkušební ústav s.p. Fyzikálně technický zkušební ústav, s.p. Strojírenský zkušební ústav, s.p.