Úvod Školení

Interní auditor ISO 9001

Termín konání: 25.9.2019

Přihlašování již bylo uzavřeno.

Místo konání: Praha - Prosek

 

Kurz Interní auditor ISO 9001:2015

podle revidované normy ISO 19011:2018

zaměřen na výcvik, plánování a realizaci interních auditů

 • Princip managementu QMS podle normy ISO 9001:2015
 • Interní audity podle revidované normy ISO 19011:2018 (účel, cíl, plánování, nejčastější nedostatky)
 • Workshopy na audit podle normy ISO 9001:2015
  • Rizika v rámci interních auditů a jejich zvládání
  • Programy a plány interních auditů
  • Tvorba auditních dotazů
  • Zpracování výsledků auditu (záznamy a výstupy z interního auditu)

Pozvánky s programem a přihláškou:

25. 09. 2019


Současně uděluji souhlas dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 se zpracováním mých osobních údajů (jméno, email, telefon) pouze pro účel organizace tohoto kurzu. Tato přihláška bude skartována po vystavení osvědčení o absolvování kurzu, daňového dokladu a po provedení úhrady vložného dle vystaveného daňového dokladu.
 

Licence

Osvědčení
o akreditaci

Certifikáty

Členové CQS

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Institut pro testování a certifikaci, a.s. Textilní zkušební ústav s.p. Fyzikálně technický zkušební ústav, s.p. Strojírenský zkušební ústav, s.p.