Úvod Školení

Interní auditor ISO 9001 + ISO 14001 + ISO 45001

Termín konání: 11.10.2021 - 12.10.2021

Přihlašování již bylo uzavřeno.

Místo konání: Praha - Prosek

Nutnost přizpůsobení systému managementu BOZP požadavkům normy ČSN ISO 45001:2018 přináší příležitost k další integraci systému managementu; jak tato norma, tak i norma ČSN EN ISO 14001:2016 kladou na tuto integraci důraz
Přínos lze spatřovat v jednotném přístupu k řešení rizik a příležitostí, cílům, interním auditům a dalším prvkům systému managmentu
Také norma ČSN EN ISO 19011:2019 popisuje lépe přístup k auditům integrovaného systému managementu
Auditoři integrovaného systému managmentu by měli mít základní přehled o vývoji právních požadavků v oblasti ochrany životního prostředí a BOZP

Odborný program

11. 10. 2021    9:30 - 16:30
12. 10. 2021    9:30 - 15:30

  • Stručná historie systémů managementu
  •  Požadavky norem ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN EN ISO 45001:2018 – výklad požadavků norem – identické požadavky, podobné požadavky, rozdíly, možnosti integrace, postup při této integraci.
  • Interní audity integrovaného systému managementu, norma ČSN EN ISO 19011:2019
  • Přehled právních požadavků v ochraně životního prostředí a BOZP
  • Případové studie v průběhu kurzu
  • Diskuse v průběhu kurzu

Přihláška

  • 11. - 12. 10. 2021 - 4.900 Kč + DPH
  • Pozvánka s přihláškou:

Současně uděluji souhlas dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 se zpracováním mých osobních údajů (jméno, email, telefon) pouze pro účel organizace tohoto kurzu. Tato přihláška bude skartována po vystavení osvědčení o absolvování kurzu, daňového dokladu a po provedení úhrady vložného dle vystaveného daňového dokladu


 


Související články


Související školení

Členové CQS

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Institut pro testování a certifikaci, a.s. Textilní zkušební ústav s.p. Fyzikálně technický zkušební ústav, s.p. Strojírenský zkušební ústav, s.p.