Úvod Naše služby

ČSN ISO/IEC 20000-1:2006 - Management služeb pro informační technologie

 
Informace ke stažení v pdf 

Management služeb - Požadavky na systém managementu služeb

V oblasti řízení služeb ICT se již dlouhou dobu v praxi vychází z nejlepších postupů shrnutých v publikační řadě ITIL (Information Technology Infrastructure Library). Publikace v rámci ITILu obsahují nejlepší zkušenosti používané ve firmách zabývajících se informačními technologiemi. Dvojice norem ISO/IEC 20 000: část 1 a část 2 je prvním mezinárodním standardem, ve kterém jsou shrnuty základní postupy ITIL do standardizovaných kritérií, podle kterých lze úroveň služby plánovat, zavádět, a také posuzovat, srovnávat, případně i certifikovat.

Základní normy systému managementu služeb IT jsou rozčleněny na:

 • ČSN ISO/IEC 20000-1:2006 Informační technologie – Management služeb – Část 1: Specifikace - norma je vhodná pro posuzování shody a certifikaci
 • ČSN ISO/IEC 20000-2:2006 Informační technologie – Management služeb - Část 2: soubor postupů  - norma je vhodná jako návod pro zavádění a zlepšování systému managementu služeb IT i pro školicí účely.

Přínosy certifikace Managementu služeb podle ISO/IEC 20000 - část 1: 

 • standardizací procesů a zefektivnění činnosti při poskytování IT služeb;řízení IT služeb od strategie k vlastní úrovni IT služeb;
 • minimalizací výpadků s podstatným zvýšením kvality IT podpory a dostupnosti IT služeb;
 • standardní procesy umožňující rychlé přizpůsobení IT změnám v podnikání nebo rozdílným požadavkům zákazníků;
 • získání konkurenční výhody před ostatními poskytovateli IT služeb;
 • zefektivnění svého vlastního „core business“.

Aplikace zajištění kvality služeb IT podle obou norem a případné následné certifikace mohou být s výhodou využívány:

 • firmami, které vstupují do výběrových řízení se svými službami;firmami, které vyžadují důsledný přístup od všech poskytovatelů služeb v dodavatelském řetězci;
 • poskytovateli služeb pro benchmarking jejich managementu služeb IT;j
 • ako základ ohodnocení, které může vést k formální certifikaci;
 • organizaci, která potřebuje prokázat schopnost poskytovat služby, které splňují požadavky zákazníků;
 • organizací, která usiluje o zlepšení služeb pomocí efektivní aplikace procesů pro monitorování a zlepšování kvality služeb.

Vzhledem k tomu, že aplikace normy může být poměrně široká, zejména při zajišťování interních služeb v rámci velkých podniků, může expertní služba probíhat i formou více na sebe navazujících situačních auditů, které jsou pro organizaci zároveň průpravou a školením, zejména v těchto oblastech:

 • identifikace procesů, podporujících kvalitní poskytování IT služeb
 • vymezení procesů služeb IT a jejich optimalizace;
 • vzájemné působení procesů IT služeb;
 • interní audity procesů IT služeb a jejich kontinuální zlepšování;
 • benchmarking úrovně IT služeb;
 • integrace managementu IT služeb v rámci managementu kvality podle ISO 9001.

Registrace itSMF

CQS se stalo registrovaným certifikačním orgánem (RCB) pro ISO/IEC 20000 u itSMF se sídlem ve Velké Británii. Nyní má CQS právo používat logo itSMF na certifikátech vydaných organizacím, které splnily požadavky normy ISO/IEC 20000, což dokládá důvěryhodnost certifikace. Klikněte pro více informací na http://www.isoiec20000certification.com/
Žádost o certifikaci

Žádost o certifikaci ISO 20001-1 v MS Word Žádost o certifikace ISO 20000-1
Dotazník k žádosti o certifikaci ISO 20000-1 ve wordu Dotazník k žádost o certifikace ISO 20000-1

Licence

Náhled licenční smlouvy v pdf Licence pro používání certifikačních značek

Kritéria používání certifikačních značek CQS a IQNet v pdf Kritéria pro používání certifikačních značek

 


Poptávkový formulář

Název firmy
Adresa (ulice, PSČ, město)
Kontaktní osoba*
Telefon
E-mail*
Obor podnikání
Celkový počet zaměstnanců
Počet zaměstnanců v certifikovaném systému
Počet poboček firmy
Norma pro certifikaci
 ISO 45001
 ISO 9001
 ISO 50001
 ISO 14001
 ISO/IEC 27001
 ISO 13485
 ISO/IEC 20000-1
 HACCP
 ISO 22000
 ISO 3834-2
 IATF 16949
 SUCO
 SJ - PK
 IRIS
 TISAX
 MDR - Zdravotnické prostředky
 ISO 22301
 ISO 17660-1
 Jiná: 
Stav přípravy k certifikaci
 Začátek přípravy
 Zkušební provoz systému
 Jiná: 
Požadovaný termín certifikace
Ochrana proti spamu

Zadejte text z obrázku:

* Takto označené pole je nutné vyplnit.

Školení

Metrologie - základy a legislativa21.6.2024
Místo konání: Praha - Prosek

Interaktivní kurz Interní auditor ISO 1348511.4.2024
Místo konání: Praha - Prosek

všechna školení

Licence

Osvědčení
o akreditaci

Certifikáty

Členové CQS

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Institut pro testování a certifikaci, a.s. Textilní zkušební ústav s.p. Fyzikálně technický zkušební ústav, s.p. Strojírenský zkušební ústav, s.p.