Úvod Školení

Vztah mezi evropskými předpisy pro zdravotnické prostředky a ustanoveními EN ISO 13485 ed.2

Termín konání: 10.9.2020

Přihlašování již bylo uzavřeno.

Místo konání: Praha - Prosek


Po více jak 25 letech dochází k nahrazení stávající evropské direktivy regulující zacházení se zdravotnickými prostředky novým evropským nařízením zkráceně MDR (Medical Device Regulation), které ruší současnou Směrnici 93/42/EEC, o zdravotnických prostředcích (MDD). MDR je ve všech členských státech Evropské unie, tedy i v České republice přímo použitelné od 26. května 2020.

Seminář: „Vztah mezi evropskými předpisy pro zdravotnické prostředky a ustanoveními EN ISO 13485 ed.2“ se zabývá vztahy mezi ustanoveními EN ISO 13485 ed.2 a požadavky evropského nařízení o zdravotnických prostředcích (nařízení (EU) 2017/745), přináší komentáře k rozsahu, v jakém se požadavky normy vztahují na konkrétní podrobnosti v nařízení.


Pozvánka s odborným programem :

  • 10. 09. 2020

Současně uděluji souhlas dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 se zpracováním mých osobních údajů (jméno, email, telefon) pouze pro účel organizace tohoto kurzu. Tato přihláška bude skartována po vystavení osvědčení o absolvování kurzu, daňového dokladu a po provedení úhrady vložného dle vystaveného daňového dokladu. 

 


Související školení

Členové CQS

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Institut pro testování a certifikaci, a.s. Textilní zkušební ústav s.p. Fyzikálně technický zkušební ústav, s.p. Strojírenský zkušební ústav, s.p.