Úvod Školení

Vztah mezi evropskými předpisy pro zdravotnické prostředky a ustanoveními EN ISO 13485 ed.2

Termín konání: 18.5.2022 - 0.0.0000

Přihlašování již bylo uzavřeno.

Místo konání: Praha - Prosek


Po více jak 25 letech došlo k nahrazení stávající evropské direktivy regulující zacházení se zdravotnickými prostředky novým evropským nařízením zkráceně MDR (Medical Device Regulation), které ruší současnou Směrnici 93/42/EEC, o zdravotnických prostředcích (MDD). MDR je ve všech členských státech Evropské unie, tedy i v České republice přímo použitelné od 26. května 2021.

Kurz B: „Vztah mezi evropskými předpisy pro zdravotnické prostředky a ustanoveními EN ISO 13485 ed.2“ se zabývá vztahy mezi ustanoveními EN ISO 13485 ed.2 a požadavky evropského nařízení o zdravotnických prostředcích (nařízení (EU) 2017/745), přináší komentáře k rozsahu, v jakém se požadavky normy vztahují na konkrétní podrobnosti
v nařízení.


Pozvánka s odborným programem: 18. 05. 2022

Vložné KURZ B: 2.500 Kč + DPH


Vložné v případě přihlášení na další kurzy:

KURZ A+B / KURZ A+C / KURZ B+C = 4. 500 Kč + DPH
KURZ A+ B+C = 6. 000 Kč + DPH
KURZ A: Zdravotnické prostředky a systém managementu kvality – nová legislativa - 28. 04. 2022
KURZ C: Zapracování požadavků nařízení (EU) 2017/745 do dokumentace systému řízení kvality - 17. 06. 2022

           Názory účastníků z minulých kurzů:
 - zajímavé a přínosné téma
 - dobré téma, přednášející, dobrá cena
 - přínosná diskuze během celého kurzu

Současně uděluji souhlas dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 se zpracováním mých osobních údajů (jméno, email, telefon) pouze pro účel organizace tohoto kurzu. Tato přihláška bude skartována po vystavení osvědčení o absolvování kurzu, daňového dokladu a po provedení úhrady vložného dle vystaveného daňového dokladu.


Související školení

Licence

Osvědčení
o akreditaci

Certifikáty

Členové CQS

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Institut pro testování a certifikaci, a.s. Textilní zkušební ústav s.p. Fyzikálně technický zkušební ústav, s.p. Strojírenský zkušební ústav, s.p.