Úvod Školení

Zapracování požadavků nařízení (EU) 2017/745 do dokumentace systému řízení kvality

Termín konání: 17.6.2022 - 0.0.0000

Přihlašování již bylo uzavřeno.

Místo konání: Praha - Prosek


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017
o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS zkráceně MDR (Medical Device Regulation) vyžaduje od hospodářských subjektů (výrobců, dovozců
a distributorů …) zavedení systému řízení kvality, jenž zajistí soulad s ustanoveními tohoto nařízení způsobem, který je co nejúčinnější a přiměřený rizikové třídě a typu prostředku.

Všechny prvky, požadavky a předpisy používané výrobcem či dalšími hospodářskými subjekty pro jejich systém řízení kvality musí být systematicky a uspořádaně dokumentovaný ve formě příručky kvality a písemných koncepcí a postupů, jako jsou programy kvality, plány kvality a záznamy o kvalitě.

Kurz C: „Zapracování požadavků nařízení (EU) 2017/745 do dokumentace systému řízení kvality“ se zabývá aspekty sytému řízení kvality, jedním z možných způsobů zpracování příručky kvality programů kvality, plánů kvality a záznamů o kvalitě, které odrážejí požadavky nařízení a obsahem dokumentace, která má být předložena za účelem posouzení systému.


Pozvánka s odborným programem: 17. 06. 2022

Vložné KURZ C: 2.500 Kč + DPH


Vložné v případě přihlášení na další kurzy:

KURZ A+B / KURZ A+C / KURZ B+C = 4. 500 Kč + DPH
KURZ A+ B+C = 6. 000 Kč + DPH
KURZ A: Zdravotnické prostředky a systém managementu kvality – nová legislativa - 28. 04. 2022
KURZ B: Vztah mezi evropskými předpisy pro zdravotnické prostředky a ustanoveními EN ISO 13485 ed.2 - 18. 05. 2022

           Názory účastníků z minulých kurzů:

 - zajímavé a přínosné téma

 - dobré téma, přednášející, dobrá cena

 - přínosná diskuze během celého kurzu


Současně uděluji souhlas dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 se zpracováním mých osobních údajů (jméno, email, telefon) pouze pro účel organizace tohoto kurzu. Tato přihláška bude skartována po vystavení osvědčení o absolvování kurzu, daňového dokladu a po provedení úhrady vložného dle vystaveného daňového dokladu.


Související školení

Školení

Metrologie - základy a legislativa18.6.2024
Místo konání: Praha - Prosek

Interaktivní kurz Interní auditor ISO 1348511.4.2024
Místo konání: Praha - Prosek

všechna školení

Licence

Osvědčení
o akreditaci

Certifikáty

Členové CQS

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Institut pro testování a certifikaci, a.s. Textilní zkušební ústav s.p. Fyzikálně technický zkušební ústav, s.p. Strojírenský zkušební ústav, s.p.