Úvod Školení

Zapracování požadavků nařízení (EU) 2017/745 do dokumentace systému řízení kvality

Termín konání: 30.7.2020

Termín registrace: 25.6.2020 - 29.7.2020

Místo konání: Praha - Prosek


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS zkráceně MDR (Medical Device Regulation) vyžaduje od hospodářských subjektů (výrobců, dovozců a distributorů …) zavedení systému řízení kvality, jenž zajistí soulad s ustanoveními tohoto nařízení způsobem, který je co nejúčinnější a přiměřený rizikové třídě a typu prostředku.
 

Všechny prvky, požadavky a předpisy používané výrobcem či dalšími hospodářskými subjekty pro jejich systém řízení kvality musí být systematicky a uspořádaně dokumentovaný ve formě příručky kvality a písemných koncepcí a postupů, jako jsou programy kvality, plány kvality a záznamy o kvalitě.

Kurz: „Zapracování požadavků nařízení (EU) 2017/745 do dokumentace systému řízení kvality“ se zabývá aspekty sytému řízení kvality, jedním z možných způsobů zpracování příručky kvality programů kvality, plánů kvality a záznamů o kvalitě, které odrážejí požadavky nařízení a obsahem dokumentace, která má být předložena za účelem posouzení systému.


Pozvánka s odborným programem :

  • 30. 07. 2020

Současně uděluji souhlas dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 se zpracováním mých osobních údajů (jméno, email, telefon) pouze pro účel organizace tohoto kurzu. Tato přihláška bude skartována po vystavení osvědčení o absolvování kurzu, daňového dokladu a po provedení úhrady vložného dle vystaveného daňového dokladu. 

 

Přihláška na školení

Další účastnící
Uveďte jméno a příjmení dalšího účastníka
Ochrana proti spamu

Zadejte text z obrázku:

* Takto označené pole je nutné vyplnit.


Související školení

Členové CQS

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Institut pro testování a certifikaci, a.s. Textilní zkušební ústav s.p. Fyzikálně technický zkušební ústav, s.p. Strojírenský zkušební ústav, s.p.