Úvod Školení

Interní auditor integrovaných systémů managementu – ISO 9001 + ISO 14001+ ISO 45001

Termín konání: 9.3.2023

Přihlašování již bylo uzavřeno.

Místo konání: Praha - Prosek

Kurz je určen pro zkušenější auditory, kteří již znají požadavky norem a bude zaměřen na možné přístupy auditování.

Odborný program

  • Rekapitulace kapitol všech tří norem
  • Jak na efektivní provádění auditů
  • ISO 19011 a techniky auditování dle přílohy normy
  • Provádění interních auditů – klíčové fáze
  • Příprava, audit a dokumentování zjištění z auditu, s využitím vybraných technik auditu
  • Prezentace závěrečných zjištění z auditu
  • Shrnutí poznatků a dotazy                                                      
     

Přihláška

  • 09. 03. 2023  - 3.400 Kč + DPH - pozvánka s přihláškou

V případě přihlášení na další kurz Novinky v legislativě ŽP a BOZP (24.3.2023): vložné za oba kurzy: 5.000 Kč+ DPH
 

Současně uděluji souhlas dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 se zpracováním mých osobních údajů (jméno, email, telefon) pouze pro účel organizace tohoto kurzu. Tato přihláška bude skartována po vystavení osvědčení o absolvování kurzu, daňového dokladu a po provedení úhrady vložného dle vystaveného daňového dokladu


 


Související školení

Členové CQS

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Institut pro testování a certifikaci, a.s. Textilní zkušební ústav s.p. Fyzikálně technický zkušební ústav, s.p. Strojírenský zkušební ústav, s.p.