Úvod Školení

Stručný přehled legislativy ŽP a BOZP s důrazem na novinky

Termín konání: 24.3.2023

Přihlašování již bylo uzavřeno.

Místo konání: online

Legislativa v ochraně životního prostředí a novinky v legislativě ochrany zdraví a života při práci

Odborný program

Legislativa v ochraně životního prostředí:

 • Životní cyklus
 • Chemické látky a směsi
 • Prevence havárií
 • Ochrana ovzduší
 • Nakládání s odpady
 • Ochrana vod a půdy


Novinky v legislativě ochrany zdraví a života při práci:

 • Zákoník práce
 • Bezpečnost výrobních a pracovních prostředků
 • Osobní ochranné pracovní prostředky
 • Pracovnělékařské služby

Přihláška

Online průběh:
 

 • Detailní návod, jak se přihlásit. Účastníci dostanou odkaz na webovou stránku (případně je možné stáhnout aplikaci).
 • Samozřejmostí je telefonická pomoc s přihlášením a v případě zájmu vyzkoušení spojení předem.
 • Během kurzu bude lektor promítat prezentaci s výkladem.
 • Možnost diskuze budou zachovány.
 • Účastnící se budou moci kdykoliv zeptat, nebo své dotazy napsat.

 

 • 24. 03. 2023  - 2.500 Kč + DPH - pozvánka s přihláškou

V případě přihlášení na další kurz Interní auditor integrovaných systémů managementu – ISO 9001 + ISO 14001+ ISO 45001 (09. 03. 2023): vložné za oba kurzy: 5.000 Kč+ DPH

Současně uděluji souhlas dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 se zpracováním mých osobních údajů (jméno, email, telefon) pouze pro účel organizace tohoto kurzu. Tato přihláška bude skartována po vystavení osvědčení o absolvování kurzu, daňového dokladu a po provedení úhrady vložného dle vystaveného daňového dokladu


 

 


Související školení

Členové CQS

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Institut pro testování a certifikaci, a.s. Textilní zkušební ústav s.p. Fyzikálně technický zkušební ústav, s.p. Strojírenský zkušební ústav, s.p.