Úvod Školení

Zdravotnické prostředky a systém managementu kvality – nová legislativa

Termín konání: 28.4.2022 - 0.0.0000

Přihlašování již bylo uzavřeno.

Místo konání: Praha - Prosek

Kurz A „Zdravotnické prostředky a systém managementu kvality – nová legislativa“ vychází z racionální myšlenky „Ten, kdo zná a bude při realizaci svých činností plnit požadavky legislativy, tedy požadavky předpisů, s největší pravděpodobností neudělá chybu“. Obsah kurzu zahrnuje níže uvedené předpisy:
 

  • NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích
  •  Zákon č. 89/2021 Sb. o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška 186/2021 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích
  • Vyhláška 187/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 62/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích
  • Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů

Pozvánka s odborným programem: 28. 04. 2022

Vložné KURZ A: 2.500 Kč + DPH


Vložné v případě přihlášení na další kurzy:

KURZ A+B / KURZ A+C / KURZ B+C = 4. 500 Kč + DPH
KURZ A+ B+C = 6. 000 Kč + DPH
KURZ B: Vztah mezi evropskými předpisy pro zdravotnické prostředky a ustanoveními EN ISO 13485 ed.2 - 18. 05. 2022
KURZ C: Zapracování požadavků nařízení (EU) 2017/745 do dokumentace systému řízení kvality - 17. 06. 2022

Současně uděluji souhlas dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 se zpracováním mých osobních údajů (jméno, email, telefon) pouze pro účel organizace tohoto kurzu. Tato přihláška bude skartována po vystavení osvědčení o absolvování kurzu, daňového dokladu a po provedení úhrady vložného dle vystaveného daňového dokladu. 


Související školení

Členové CQS

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Institut pro testování a certifikaci, a.s. Textilní zkušební ústav s.p. Fyzikálně technický zkušební ústav, s.p. Strojírenský zkušební ústav, s.p.