Úvod Naše služby

OHSAS 18001

 
Informace ke stažení v pdf Informační materiál OHSAS 18001

OHSAS 18001 - Management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Norma OHSAS 18001 je koncipována tak, aby byla použitelná pro organizace všech typů a velikostí a navazuje svojí strukturou na normu ISO 9001 a ISO 14001, aby bylo možno vytvářet systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci souběžně se systémem managementu kvality a systémem environmentálního managementu organizace.

Tak jako systém environmentálního managementu vychází z analýzy environmentálních aspektů, při aplikaci OHSAS 18001 se vychází z analýzy rizik a jejich minimalizace.
Hlavním smyslem aplikace normy je vést organizace k tomu, aby navrhly a zavedly opatření, která všude, kde je to možné, nebezpečí odstraní, omezí, nebo zaměstnance od něj izolují. V případě, že to možné není, musí být pracovní činnost plánována a řízena pomocí organizačních opatření tak, aby její výkon byl bezpečný a neohrožoval zdraví.

Přínosy certifikace systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle OHSAS 18001

  • prokázání závazku k zajišťování a zlepšování systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci přijatého na všech úrovních a všemi funkcemi v organizaci, zejména vrcholovým vedením
  • prokázání systematického omezování rizik, resp. nebezpečí, která ohrožují bezpečnost a zdraví všech osob ovlivňovaných činnostmi, výrobky nebo službamiorganizace
  • omezení výskytu nemocí z povolání a pracovních úrazů
  • minimalizace nákladů spojených s nehodami na pracovišti
  • prokázání závazku k plnění zákonných požadavků a požadavků předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  • vybudovaný samoregulující systém, reagující pružně na změny požadavků z legislativních předpisů, bezpečnostních požadavků i změn uvnitř organizace (např.nových technologií, organizačních změn apod.)

Nabídka služeb CQS

  • Situační audit
  • Certifikační audit (dvoustupňový), recertifikační audit
  • Audit vedený v anglickém, německém nebo ruském jazyce
  • Certifikát CQS a mezinárodní certifikát IQNet

Žádost o certifikaci

Dotazník k žádosti o certifikaci OHSAS 18001 ve wordu Dotazník k žádost o certifikace ISO 18001

Licence

Kritéria používání certifikačních značek CQS a IQNet v pdf Kritéria pro používání certifikačních značek
 

Poptávkový formulář

Název firmy
Adresa (ulice, PSČ, město)
Kontaktní osoba*
Telefon
E-mail*
Obor podnikání
Celkový počet zaměstnanců
Počet zaměstnanců v certifikovaném systému
Počet poboček firmy
Norma pro certifikaci
 ISO 9001
 ISO 50001
 ISO 14001
 OHSAS 18001
 ISO/IEC 27001
 ISO 13485
 ISO/IEC 20000-1
 HACCP
 ISO 22000
 ISO 3834-2
 SA8000
 IATF 16949
 SUCO
 IQNet SR 10
 SJ - PK
 ISO 22301
 ISO 17660-1
 Jiná: 
Stav přípravy k certifikaci
 Začátek přípravy
 Zkušební provoz systému
 Jiná: 
Požadovaný termín certifikace
Ochrana proti spamu

Zadejte text z obrázku:

* Takto označené pole je nutné vyplnit.

Školení

Metrologie - základy a legislativa21.6.2018
Místo konání: CQS, Praha - Prosek

Interní auditor podle normy ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:201612.6.2018
Místo konání: Praha Prosek

všechna školení

Licence

Osvědčení
o akreditaci

Certifikáty

Členové CQS

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Institut pro testování a certifikaci, a.s. Textilní zkušební ústav s.p. Fyzikálně technický zkušební ústav, s.p. Strojírenský zkušební ústav, s.p.