Úvod Novinky

Nabídka služeb Zkoušení u SZÚ, s.p.

27.7.2015

Nabídka služeb Zkoušení u SZÚ, s.p. Představujeme Vám nabídku služeb s oblasti ZKOUŠENÍ u našeho člena SZÚ s.p. - Strojírenský zkušební ústav.

Strojírenský zkušební ústav (SZÚ) je notifikovanou osobou Evropského společenství NB 1015 pro posuzování shody k 14 direktivám EU. Hlavními obory, které SZÚ nabízí, jsou zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení.

Dnes Vám blíže představíme nabídku služeb jednotlivých zkušebních laboratoří.

SZÚ je akreditován Českým institutem pro akreditaci, jako zkušební laboratoř č. 1045.1 a disponuje širokým spektrem zkušeben. Nabídku lze rozdělit na čtyři základní oblasti dle zkoušených výrobků.

Za rok 2014 jsme vyzkoušeli 1686 typů výrobků.

Mechanická zkušebna

strojní zařízení a provozovaná strojní zařízení, stavební výrobky, kulové kohouty, laboratorní, digestoře, hasicí přístroje, tlakové zařízení a sestavy, vybavení spotřebičů plynných paliv, osobní ochranné prostředky, měření hluku a vibrací, mechanické zkoušky kovových materiálů, rozbory kovových materiálů, tlakové zkoušky, zkoušky odolnosti a stability hadic, armatur, klimatické a korozní zkoušky

      

Zkušebna tepelných a ekologických zařízení

kotle na tuhá, kapalná a plynná paliva, hořáky na tuhá, kapalná a plynná paliva, plynové spotřebiče (topidla, sporáky atd.), průtokové ohřívače vody, zásobníkové ohřívače vody, akumulační nádrže, otopná tělesa a konvektory, krbové vložky, krby, kamna, sporáky, tepelná čerpadla a odvlhčovače, klimatizační zařízení a vzduchotechnika, infrazářiče, čistírny a čerpací stanice odpadních vod, zařízení na úpravu vody

     

Zkušebna elektrických zařízení

LVD - elektrická bezpečnost, EMC - zkoušky elektromagnetické kompatibility a předcertifikační zkoušky, IP – zkoušky krytí elektrických zařízení - až do výše IP68, vibrační zkoušky, mikroelektronika, ekodesign vybraných elektrických zařízení, SIL – výpočty úrovně integrity bezpečnosti, měření doběhu přímočarých pohybů, a další zkoušky dle požadavků zákazníka

zubařské křeslo     

Zkušebna spotřebního zboží

osobní ochranné prostředky, dětská hřiště, lanová centra a lanové dráhy, zařízení pro volný čas, hračky, výrobky pro děti (kočárky, chodítka, sedačky, nosiče, ...), sportovní potřeby a zařízení (jízdní kola, elektrokola, inline brusle, skateboardy, koloběžky, ...), nábytek, mechanické zábranné systémy a úschovné objekty (trezory)

       

Zahraniční spolupráce

SZU spolupracuje s mnoha notifikovanými osobami v zemích Evropské unie a má rovněž sjednány dvoustranné dohody o vzájemném uznávání výsledků zkoušek s četnými zahraničními partnerskými zkušebními institucemi.

Kromě domácího trhu a trhu Evropské unie SZU rozvíjí své zahraniční aktivity i na ostatních teritoriích, v nichž je pro své zákazníky schopen zajistit dokumenty potřebné pro uvádění jejich výrobků na trh zemí Evropské unie a certifikáty nutné pro export do celé řady zemí.

Certifikační značky pro zahraniční trhy:

Bližší informace o certifikačních značkách pro zahraniční trhy Vám přineseme v následujícím článku, který se bude věnovat oboru certifikace Strojírenského zkušebního ústavu.

 

Autor: Lenka Šardziková   |   Sekce: Novinky   |   Tisk   |   Poslat článek známému


Související články

Licence

Osvědčení
o akreditaci

Certifikáty

Členové CQS

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Institut pro testování a certifikaci, a.s. Textilní zkušební ústav s.p. Fyzikálně technický zkušební ústav, s.p. Strojírenský zkušební ústav, s.p.