Úvod Školení

Interní auditor podle normy ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016

Termín konání: 26.3.2019

Přihlašování již bylo uzavřeno.

Místo konání: Praha Prosek


15. září 2015 vyšla norma ISO 9001:2015 i norma ISO 14001:2015.

Proč se norma ISO 9001 a norma ISO 14001 mění?

 • Přizpůsobují se měnícímu se světu (současné potřeby, technologie, globalizace)
 • Reagují na stále složitější prostředí, ve kterém organizace působí
 • Odráží potřeby všech uživatelů a zúčastněných stran
 • Navazují na jednotnou strukturu všech nově vydávaných norem systémů managementu

Jaké výhody a přidanou hodnotu přinesou změny v normě ISO 9001 a v normě ISO 14001?

 • Jednotná struktura  - jednodušší čtení a pochopení norem i  snadnější integrace systémů
 • Zaměření na zainteresované strany a kontext organizace k dlouhodobému úspěchu firmy s přínosem také pro životní prostředí
 • Zaměření na vyhledávání a řešení rizik a příležitostí
 • Větší propojení strategie, politiky a cílů k zajištění plnění podnikatelského záměru, tedy hlavního směru podnikání s ohledem na životní prostředí
 • Menší důraz na dokumentaci podle skutečných potřeb organizace


Kurz Interní auditor ISO 9001:2015

zaměřen na výcvik, plánování a realizaci interních auditů podle nových norem

 • Princip managementu QMS podle revize ISO 9001:2015 (změny, vývoj v přístupech)
 • Interní audity podle revidované normy ISO 19011:2018 (účel, cíl, plánování, nejčastější nedostatky)
 • Workshopy na audit podle novely ISO 9001
  • Rizika v rámci interních auditů a jejich zvládání
  • Programy a plány interních auditů
  • Tvorba auditních dotazů
  • Zpracování výsledků auditu (záznamy a výstupy z interního auditu)

Pozvánky s programem a přihláškou:

 • 27. března (2.600 Kč)

 

Kurz Interní auditor podle norem ISO 9001:2015 + ISO 14001:2015 

- zaměřen na vysvětlení hlavních rozdílů nových norem

- zopakování plánování a realizaci interních auditů podle nové normy

(kurz je určen zkušeným interním auditorům)


ISO 9001 + 14001

 • bude upřesněnSouvisející články

Školení

KONFERENCE CQS21.5.2019
Místo konání: Hotel Fabrika, Humpolec

Interní auditor podle normy ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:201626.3.2019
Místo konání: Praha Prosek

všechna školení

Licence

Osvědčení
o akreditaci

Certifikáty

Členové CQS

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Institut pro testování a certifikaci, a.s. Textilní zkušební ústav s.p. Fyzikálně technický zkušební ústav, s.p. Strojírenský zkušební ústav, s.p.