Úvod Školení

Interní auditor podle normy ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016

Termín konání: 1.1.2019 - 0.0.0000

Přihlašování již bylo uzavřeno.

Místo konání: Praha Prosek


Jaké výhody a přidanou hodnotu přinesou změny v normě ISO 9001 a v normě ISO 14001?

 • Jednotná struktura  - jednodušší čtení a pochopení norem i  snadnější integrace systémů
 • Zaměření na zainteresované strany a kontext organizace k dlouhodobému úspěchu firmy s přínosem také pro životní prostředí
 • Zaměření na vyhledávání a řešení rizik a příležitostí
 • Větší propojení strategie, politiky a cílů k zajištění plnění podnikatelského záměru, tedy hlavního směru podnikání s ohledem na životní prostředí
 • Menší důraz na dokumentaci podle skutečných potřeb organizace
   

 

Kurz Interní auditor podle norem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015

 

 

přehled požadavků norem ISO 9001 a ISO 14001

 

zopakování plánování a realizaci interních auditů podle nové normy

 • 25. června 2019
 • 2.600 Kč + DPH

Pozvánky s programem a přihláškou:

 

Kurz Interní auditor ISO 9001:2015

zaměřen na výcvik, plánování a realizaci interních auditů

 • Princip managementu QMS podle normy ISO 9001:2015
 • Interní audity podle revidované normy ISO 19011:2018 (účel, cíl, plánování, nejčastější nedostatky)
 • Workshopy na audit podle normy ISO 9001:2015
  • Rizika v rámci interních auditů a jejich zvládání
  • Programy a plány interních auditů
  • Tvorba auditních dotazů
  • Zpracování výsledků auditu (záznamy a výstupy z interního auditu)

Pozvánky s programem a přihláškou:

 • 25. 09. 2019


Související články


Související školení

Licence

Osvědčení
o akreditaci

Certifikáty

Členové CQS

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Institut pro testování a certifikaci, a.s. Textilní zkušební ústav s.p. Fyzikálně technický zkušební ústav, s.p. Strojírenský zkušební ústav, s.p.